BLOGGFokus på skatterna
Erik Blomquist

Momskostnad motarbetar yrkeshögskolan

Till följd av en förändrad tillämpning av momsreglerna beläggs allt fler konsulter som agerar i sin roll som lärare inom yrkeshögskolan med 25 procent moms.

För de som följt frågan om vårdmomsen är problemet välkänt. Är det en momsfri utbildningstjänst eller en momspliktig bemanningstjänst som köps in? Skatteverket anser att det är det senare och då ska 25 procent moms läggas på priset. Eftersom yrkeshögskolorna bedriver ”momsfri” verksamhet kan de inte dra av momskostnaden, utan denna stannar som en kostnad i utbildningsverksamheten. I en rapport anger Myndigheten för yrkeshögskolan att ett möjligt utfall av detta blir att drygt 2 500 årsplatser på utbildningen försvinner. Andra konsekvenser vi erfar är försämrad kvalitet, uteblivna utbildningar och snedvriden konkurrens.

Yrkeshögskolan inrättades i sin nuvarande form 2009 och är mycket uppskattad av näringslivet, facken, politikerna och de studerande. Det är en bra rekryteringskanal med hög andel examinerade som snabbt får anställning. I ljuset av att vart femte rekryteringsförsök misslyckas i Sverige samtidigt som arbetslösheten ökar, är den matchningssuccé som yrkeshögskolan utgör viktig att tillvarata. Yrkeshögskolan förser näringslivet med relevant kompetens, skräddarsydda lösningar för nischade branscher och avancerade specialistutbildningar som efterfrågas av företagen. Den nuvarande utvecklingen med inlåst moms på konsulter hindrar dock en av de bärande grundidéerna med utbildningsformen – lärare med koppling till och erfarenhet från näringslivet. Detta måste åtgärdas.

Vi föreslår därför att regeringen omgående inför en momskompensation i lagen om yrkeshögskolan, liknande den som finns i skollagen. På längre sikt är denna lösning emellertid inte tillfredsställande. I stället behöver de underliggande systemfel som finns i det föråldrade momsregelverket åtgärdas genom att flera av dagens momsundantag slopas och att företag inom välfärdsområdet ges möjlighet att dra av momskostnader. Först då får vi ett system som är förenligt med momsen principer, syften och ändamål.

SKRIVET AVErik Blomquist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist