Podcast – vad är rapporteringspliktiga arrangemang?

Från och med den 1 juli 2020 införs s.k. mandatory disclosure rules (MDR) i EU:s medlemsstater. Det är ett omfattande regelverk som ställer höga krav på inte bara traditionella skatterådgivare utan även andra som på olika sätt är inblandade i transaktioner med skattemässiga konsekvenser. Den föreslagna svenska lagstiftningen saknar i princip gränsdragningar vilket i kombination med de kännbara sanktionsavgifterna gör att man kan förvänta sig att rapporteringen kommer att bli omfattande. För gränsöverskridande koncerner med verksamhet i många länder blir regelverket särskilt betungande. I detta avsnitt av 20 skattefrågor diskuterar Andrea Meyer, skattechef på Hexagon, och Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte, om det verkligen finns något behov av snabbare information till Skatteverket. De förklarar också vad regelverket innebär och varför det kommer att bli både svårt och dyrt att tillämpa i praktiken.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist