Regeringens proposition om vårdskatt måste stoppas!

Vi har tidigare här publicerat blogginlägg ( inlägg 1 och inlägg 2 ) om varför regeringen borde dra tillbaka sitt förslag om införande av en vårdskatt – ett slopande av bestämmelsen om att anställda inte ska beskattas när arbetsgivaren står för kostnader avseende icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Trots hård och allvarlig remisskritik beslutade regeringen den 15 mars att lämna en proposition med förslaget till riksdagen. Regeringen har uppenbarligen inte tagit till sig av kritiken och inte heller insett vilka allvarliga rättsliga tillämpningsproblem som skulle följa med ett genomförande av förslaget.

Den föreslagna lagstiftningen för med sig allvarliga gränsdragningsproblem. Frågan hur arbetsgivaren i det enskilda fallet ska kunna skilja skattefria insatser, såsom företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering, från den hälso- och sjukvård som ska beskattas lämnas i princip obesvarad av regeringen. Det är inte realistiskt att arbetsgivaren, arbetstagaren och den privata vårdgivaren vid varje konsultation med utgångspunkt i ytterst vaga definitioner ska bedöma om en behandling är skattefri eller inte. Det lämnas inte heller något svar på hur de hinder den s.k. patientsekretessen skapar när det gäller arbetsgivarens möjlighet att korrekt på individnivå exempelvis hantera insatser som upphandlats inom ett s.k. företagshälsovårdspaket ska kunna överbryggas.

Marcus Forsman har i tidskriften Svensk Skattetidning skrivit en artikel som ger en god översikt av förslaget och dess konsekvenser. Vi får hoppas att de som har att ta ställning till om propositionen ska bli lag eller ej läser denna artikel

Artikeln finns att läsa här: Marcus Forsman artikel SvSkT nr 3 2018

Artikeln publiceras med tillåtelse av förlaget Norstedts juridik.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist