Välkommet besked kring Yrkeshögskolan och momsen

”Sist, men absolut inte minst, spelreglerna för olika utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan måste bli rättvisa. Det innebär att privata utbildningsanordnare från och med den här budgeten ska kunna kompenseras för sin skyldighet att betala moms. För den momskompensationen ser vi till att avsätta 100 miljoner kronor för 2022.”  Detta var ett välkommet besked från utbildningsminister Anna Ekströms vid gårdagens pressträff (se 23:29 in i inslaget).

Vi har tidigare beskrivit den problematik som uppkommit när allt fler som agerar i sin roll som lärare inom yrkeshögskolan måste debitera 25 % moms. En yrkeshögskola i privat regi bedriver normalt ”momsfri” verksamhet och kan inte dra av momsen utan kostnaden ökar med 25%. Problematiken har lyfts från flera utbildningsanordnare, av Almega och bekräftas av Myndigheten för yrkeshögskolan som anger i en rapport att risken är att drygt 2 500 årsplatser på utbildningen försvinner. I en hemställan om lagändring påtalade Svenskt Näringsliv därför behovet av att omgående införa en momskompensation. Ett förslag som nu glädjande regeringen hörsammat.

På sikt måste de underliggande systemfelen i de föråldrade momsreglerna åtgärdas  genom att bredda momsbasen och slopa undantagen så att företag inom vård, skola och omsorg kan göra momsavdrag. Först då får vi ett system som är förenligt med momsens principer, syften och ändamål.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist