Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.

Handel

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Europaparlamentarikerna Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M) och Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv diskuterade hinder för internationell handel.

”Det här är en ödesperiod för handeln och sammanhållningen i EU”

Så sade utrikeshandelsminister Anna Hallberg på Svenskt Näringslivs webinarium med titeln ”Coronakrisen – hur motverkar vi hinder för handel inom och utanför EU” som ägde rum den 29 maj och som modererades av Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO. Eftersom ungefär 1,5 miljoner svenskar är beroende av utrikeshandel för sina jobb bör ökat fokus riktas just på handelsaspekten när vi talar om hur återhämtning från denna kris bör ske.

Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv, menar att det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång.

– Ryggmärgsreaktioner om att se om sitt eget hus har alltid funnits och nu har de växt och bidrar till att länder stänger in och stänger ner, vilket sluter oss i EU mot omvärlden. Inget land kan klara sig själv, ingen politiker kan styra våra värdekedjor och därför måste vi lita till företagens kompetens som har kunskaper om produktion och handel.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg arbetar för att Sverige och EU ska motverka protektionism inom såväl den inre marknaden som i EU:s handel med omvärlden. Det är en smärtsam period för EU och vi måste ta oss ur krisen på ett klokt sätt, konstaterade hon.

– Vi ska vara realistiska och se att det finns protektionistiska krafter inom EU, och vi måste göra allt för att motverka dem. Vi måste få ett samlat EU som kliver fram som den starka ekonomiska union som vi borde kunna vara. Det här är en ödesperiod för handeln och sammanhållningen i EU.

Det fanns enighet kring vikten av handel för att stävja pandemins effekter, även mellan de två deltagande Europaparlamentarikerna Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M).  Båda tyckte sig känna av nya konfliktlinjer och ökade protektionistiska strömmar. Karlsbro menade samtidigt att EU behöver investeringar för att klara sig ur krisen och kritiserade regeringens hållning.

– Mycket händer och det händer snabbt. Vi är överens om att handeln ska vara öppen, men i ett läge där häften av världens arbetskraft riskerar stå utan försörjning så måste vår huvudfråga vara hur vi får igång handel – det vill säga Europas ekonomi. Jag har därför svårt att förstå regeringens politik om att hålla emot Merkels och Macrons förslag om återhämtningsfond i detta läge.

Hallberg replikerade med att det inte handlar om snålhet och brist på solidaritet.

– Sverige och några andra länder har hållit emot att titta på bidrag som den dominerande lösningen, vi ska delta i detta på ett solidariskt sätt men vi måste också vara solidariska mot våra skattebetalare och hitta en rimlig balans.

Jörgen Warborn ville rikta blicken mot vikten av goda konkurrensförutsättningar för företagen i EU, som just nu inte ser så bra ut. Han menade att konkurrenskraften inte var god före pandemin och fortfarande är undermålig.

– Vi i EU gör något fel och måste förändra grunden för vår konkurrenskraft. Kanske denna aspekt är en anledning till brexit som inte många vill tala om. Det finns en rädsla för att diskutera hur vi når en konkurrensneutralitet för företagen gällande regler, villkor, skatter och annat. Därför borde vi i Sverige diskutera med britterna hur vi tillsammans kan göra saker bättre, för genom att stärka konkurrenskraften och därmed företagen, stärker vi även tryggheten för arbetstagarna.

Även näringslivet har en läxa att göra, sade Anna Stellinger. Vi vill alla, både inom politik och näringsliv, ha mer frihandel och bättre handelsvillkor. Samtidigt har vi inom näringslivet varit alldeles för tysta i WTO-sammanhang.

– Frihandelsavtal är inte vilda västern, utan det är regelstyrt. I detta är WTO en viktig spelare som även gynnar små länder som Sverige och utvecklingsländer. Vi måste därför bidra till att WTO stärks och ta tillbaka den handlingskraft och energi som behövs. Detta är något vi i Svenskt Näringsliv kommer att jobba med mer framöver.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.