NYHET5 mars 2020

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.

Transportsektorn är i början av ett teknologiskifte där transporter går från att drivas med fossila bränslen till biodrivmedel och el. Om stora delar av transportsektorn elektrifieras bedöms efterfrågan på el öka med cirka 26 TWh i Sverige, visar en ny rapport som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor.

– Snart kommer många av färjorna som bland annat går mellan Sverige och Danmark att gå på el. Vi tror att alla färjeturer under fyra timmar kommer att vara 100 procent batteridrivna i framtiden, säger Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena.

Men för att ladda ett fartyg som kan väga upp till 65 000 ton krävs enorma mängder elektricitet, konstaterar han.

Flera av Sveriges större hamnar är lokaliserade i områden som i dag har elnätskapacitetsutmaningar. Sjöfarten kan få problem med elnätskapacitetsbrist eftersom landström och laddning av batterier kan medföra höga effektbehov. Claes Berglund menar att hela sjöfartsbranschen nu tampas med två frågeställningar kring omställningen.

– Första frågan vi behöver svar på är: Finns elektriciteten? Branschens omställning kommer att kräva otroligt mycket elektricitet så vi behöver svar på om vi verkligen kommer att kunna ro i hamn en omställning.

Den andra frågan som branschen tar upp handlar om infrastrukturen.

– Hur kommer infrastrukturen se ut? När sker utbyggnaden? Sedan har vi även funderingar kring ansvaret. Är det hamnarna som ska stå för utbyggnaden? Är det staten som har ansvar? Kommunerna? Vi behöver veta.

”Våra investeringar är långsiktiga”

Stena har under en längre tid haft ett stort fokus på miljö. Stena Germanica trafikerar sträckan mellan Göteborg och Kiel vilket är för långt för eldrift så där har Stena skapat en annan lösning. Den 240 meter långa och 29 meter breda färjan kan köras helt på metanol. Nu är målet att nästa generation av Stenas färjor ska vara 100 procent elektriska 2030, berättar han.

– Våra investeringar är långsiktiga men just nu är vi är bekymrade för att det inte kommer finnas tillräckligt med kapacitet i elnätet för att kunna genomföra våra satsningar.

Claes Berglund berättar att företaget ser över ett antal olika tekniska lösningar. En skulle vara att sätta upp batterier vid hamnarna som klarar att ladda en färja på cirka 1,5 timme.

– Då skulle strömförsörjningen till ett batteri på kajen laddas kontinuerligt och därmed skulle också städerna få en energiförsörjningsreserv. Ett sådant batteri skulle motsvara elförsörjningen för en mindre stad.

Inrikestransporter står i dag för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, varav sjöfarten står för fyra procent av transporternas utsläpp. Riksdagen antog 2017 det klimatpolitiska ramverket som tillsammans med Klimatlagen satt kravet på att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010. Målet för FNs sjöfartsorganisation, IMO, är att halvera andelen fossila utsläpp till 2050.

– IMO:s mål kommer i praktiken att betyda en minskning med 75 procent då volymen av den globala sjöfarten väntas öka med 100 procent. Det är högt ställda mål både internationellt och nationellt. För att vi ska kunna göra vår del måste vi ha garantier för att vi har en elförsörjning som klarar av en elektrifiering.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndElsystemetElförsörjning
Skriven avFrida Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist