Paneldebatt livslångt lärande

Medarbetare måste förstå att det är de själva som ansvarar för sitt lärande, konstaterades under ett panelsamtal i Almedalen. Från vänster: Linda Swärd, Microsoft, Ole Lidegran, Lärandegruppen, Claes Peyron, Universum, Maria Arneng, Hello World och Erik Sandström, Arbetsförmedlingen.

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

NYHET Publicerad

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.

Utbildningen som sker i början av livet måste kompletteras löpande i yrkeslivet. Men kompetensutvecklingen på företagen behöver uppgraderas. Det framförde Ole Lidegran, cio på friskolekoncernen Lärandegruppen, under Microsoft-seminariet ”Hur påverkar digitaliseringen det livslånga lärandet?” i Almedalen.

– Vår tradition med folkhögskolor och studiecirklar ska leva vidare men vi måste tillföra en viktig sak – det informella och spontana lärandet som sker i stunden. Att ta tillvara när en medarbetare säger att ”det här är intressant, det vill jag lära mig mer om”. 

I våras gjorde Arbetsförmedlingen med hjälp av Kantar/Sifo en undersökning om livslångt lärande bland 3000 svenskar. På frågan om hur många timmar i snitt per månad som bör ägnas åt lärande var svaret 3–5 timmar, men i själva verket lägger de bara ner 1–2 timmar.

Fyra av tio ägnar ingen tid alls åt lärande, vilket är dramatiskt med tanke på den snabba utvecklingstakten. Det påpekade Erik Sandström, digitaliseringschef på Arbetsförmedlingen.

– Ett dilemma är att många har en väldigt traditionell syn på lärande. När hälften av de svarande ser på det som klassrumsundervisning är det svårt att nå upp till 3–5 timmar per månad. Därför behöver fler upptäcka andra verktyg för lärande, på webben och på arbetsplatsen.

När studenter på universitetet svarar på vad som avgör när de väljer arbetsgivare hamnar faktorer kopplade till lärande högt upp på listan. De letar efter en kreativ, dynamisk arbetsmiljö som gör att de får lära sig mer, en arbetsgivare som omfamnar den senaste tekniken där ledarna stöttar medarbetarnas utveckling, enligt Claes Peyron, Norden-vd på Universum.

– Slutsatsen är att människor vill vara i en miljö där de lär sig fortare än förändringen som pågår utanför. Då kan de framtidssäkra sin kompetens. Annars går de någon annanstans.

Individer måste känna ett eget ansvar för att hitta vägen fram i digitaliseringen, påpekade Ole Lidegran.

– Arbetsgivaren kan absolut hjälpa till men den anställde kan inte bara förvänta sig att bli erbjuden att gå en kurs, utan måste se sin egen del i det. 

Även Arbetsförmedlingens rapport visar att många lägger huvudansvaret för sitt lärande hos arbetsgivaren och vill att det ska ske genom att åka iväg och gå kurs.

Enligt Ole Lidegran börjar det redan i skolan, där den elev som säger att ”det var min lärare som sa att jag skulle skriva mer än 2500 ord” har missförstått hela grejen.

– Läraren är ju där för att lära och coacha dig. Risken är att den elev som inte känner det i skolan heller inte kommer att känna det hos en arbetsgivare, och då byter jobb och aldrig blir nöjd.

Företagen måste få medarbetare att förstå att det är de själva som äger sitt lärande och att de måste ta lärplattformar och kollegor till hjälp, tillade Claes Peyron.

– I framtiden kommer ingen att bli serverad utbildningar. Varje medarbetare måste själv ta för sig.

Men det kräver tydliga mål och visioner så att varje medarbetare förstår vad de är där för att göra, betonade Maria Arneng, generalsekreterare på idella föreningen Hello World.

– Då blir det lättare att se vilka verktyg man behöver för att nå företagets mål.

Enligt Claes Peyron är det inte ”learning and development-gänget på hr” som håller i organisationens lärande framöver.

-Det måste vara den närmaste chefen som kontinuerligt diskuterar företagets vision, vad det innebär för medarbetaren och vilka färdigheter var och en behöver för att växa i sin roll – mer lärande i stunden.

I framtiden drivs lärandet till stor del av kulturen och medarbetarna, konstaterade Erik Sandström, och alla kan inte lära sig allt på arbetstid.

– Det är en attitydfråga, hur var och en förhåller sig till digitaliseringen i sin arbetsroll. Många är idag mer digitala på väg till jobbet än vad de är på jobbet. Det gäller att verkligen modernisera företagets digitala tjänster och dra nytta av den digitala kompetens som vi alla utvecklar i privatlivet.

Avslutningsvis slog Ole Lidegran fast att framtiden kan vara skrämmande och att det säkert blir både ”häftigt och coolt, omvälvande och jobbigt”.

– Jag tror att vi kan vila i att det blir bra. Vi har klarat övergången från bondesamhället till industrialismen och kommer att klara även övergången till informationssamhället. Det blir lite bråkigt men det blir bra om vi bara hjälps åt och arbetar tillsammans.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.