Paneldebatt livslångt lärande

Medarbetare måste förstå att det är de själva som ansvarar för sitt lärande, konstaterades under ett panelsamtal i Almedalen. Från vänster: Linda Swärd, Microsoft, Ole Lidegran, Lärandegruppen, Claes Peyron, Universum, Maria Arneng, Hello World och Erik Sandström, Arbetsförmedlingen.

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

NYHET Publicerad

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.

Utbildningen som sker i början av livet måste kompletteras löpande i yrkeslivet. Men kompetensutvecklingen på företagen behöver uppgraderas. Det framförde Ole Lidegran, cio på friskolekoncernen Lärandegruppen, under Microsoft-seminariet ”Hur påverkar digitaliseringen det livslånga lärandet?” i Almedalen.

– Vår tradition med folkhögskolor och studiecirklar ska leva vidare men vi måste tillföra en viktig sak – det informella och spontana lärandet som sker i stunden. Att ta tillvara när en medarbetare säger att ”det här är intressant, det vill jag lära mig mer om”. 

I våras gjorde Arbetsförmedlingen med hjälp av Kantar/Sifo en undersökning om livslångt lärande bland 3000 svenskar. På frågan om hur många timmar i snitt per månad som bör ägnas åt lärande var svaret 3–5 timmar, men i själva verket lägger de bara ner 1–2 timmar.

Fyra av tio ägnar ingen tid alls åt lärande, vilket är dramatiskt med tanke på den snabba utvecklingstakten. Det påpekade Erik Sandström, digitaliseringschef på Arbetsförmedlingen.

– Ett dilemma är att många har en väldigt traditionell syn på lärande. När hälften av de svarande ser på det som klassrumsundervisning är det svårt att nå upp till 3–5 timmar per månad. Därför behöver fler upptäcka andra verktyg för lärande, på webben och på arbetsplatsen.

När studenter på universitetet svarar på vad som avgör när de väljer arbetsgivare hamnar faktorer kopplade till lärande högt upp på listan. De letar efter en kreativ, dynamisk arbetsmiljö som gör att de får lära sig mer, en arbetsgivare som omfamnar den senaste tekniken där ledarna stöttar medarbetarnas utveckling, enligt Claes Peyron, Norden-vd på Universum.

– Slutsatsen är att människor vill vara i en miljö där de lär sig fortare än förändringen som pågår utanför. Då kan de framtidssäkra sin kompetens. Annars går de någon annanstans.

Individer måste känna ett eget ansvar för att hitta vägen fram i digitaliseringen, påpekade Ole Lidegran.

– Arbetsgivaren kan absolut hjälpa till men den anställde kan inte bara förvänta sig att bli erbjuden att gå en kurs, utan måste se sin egen del i det. 

Även Arbetsförmedlingens rapport visar att många lägger huvudansvaret för sitt lärande hos arbetsgivaren och vill att det ska ske genom att åka iväg och gå kurs.

Enligt Ole Lidegran börjar det redan i skolan, där den elev som säger att ”det var min lärare som sa att jag skulle skriva mer än 2500 ord” har missförstått hela grejen.

– Läraren är ju där för att lära och coacha dig. Risken är att den elev som inte känner det i skolan heller inte kommer att känna det hos en arbetsgivare, och då byter jobb och aldrig blir nöjd.

Företagen måste få medarbetare att förstå att det är de själva som äger sitt lärande och att de måste ta lärplattformar och kollegor till hjälp, tillade Claes Peyron.

– I framtiden kommer ingen att bli serverad utbildningar. Varje medarbetare måste själv ta för sig.

Men det kräver tydliga mål och visioner så att varje medarbetare förstår vad de är där för att göra, betonade Maria Arneng, generalsekreterare på idella föreningen Hello World.

– Då blir det lättare att se vilka verktyg man behöver för att nå företagets mål.

Enligt Claes Peyron är det inte ”learning and development-gänget på hr” som håller i organisationens lärande framöver.

-Det måste vara den närmaste chefen som kontinuerligt diskuterar företagets vision, vad det innebär för medarbetaren och vilka färdigheter var och en behöver för att växa i sin roll – mer lärande i stunden.

I framtiden drivs lärandet till stor del av kulturen och medarbetarna, konstaterade Erik Sandström, och alla kan inte lära sig allt på arbetstid.

– Det är en attitydfråga, hur var och en förhåller sig till digitaliseringen i sin arbetsroll. Många är idag mer digitala på väg till jobbet än vad de är på jobbet. Det gäller att verkligen modernisera företagets digitala tjänster och dra nytta av den digitala kompetens som vi alla utvecklar i privatlivet.

Avslutningsvis slog Ole Lidegran fast att framtiden kan vara skrämmande och att det säkert blir både ”häftigt och coolt, omvälvande och jobbigt”.

– Jag tror att vi kan vila i att det blir bra. Vi har klarat övergången från bondesamhället till industrialismen och kommer att klara även övergången till informationssamhället. Det blir lite bråkigt men det blir bra om vi bara hjälps åt och arbetar tillsammans.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.