Infrastruktur i omvandling

Sverige är ett land med stora avstånd. Behovet av en långsiktig, uthållig strategi kring infrastrukturfrågor, som tar hänsyn till näringslivets utveckling och har ett proaktivt förhållningssätt till förändringar i vår omvärld, är därför stort.

Ett tåg i rullning.
Foto: Bertil Ericson / TT

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för fortsatt tillväxt och välstånd.