750 miljoner till Yrkeshögskolan

NYHET Publicerad

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Thomas Persson

"Fortsätter kompetensbehoven som fanns före corona att finnas även efter att krisen klingat av gör det här att vi ligger steget före", säger Thomas Persson.

I coronakrisens Sverige tvingas mängder av företag korttidspermittera, varsla och säga upp anställda. Det gör att efterfrågan på utbildningar i samband med omställning väntas öka de kommande åren. 

Därför har regeringen i sin vårändringsbudget föreslagit att Yrkeshögskolan under 2020 och 2021 tilldelas ytterligare 750 miljoner kronor.

– Syftet är att svara upp mot de nya behov som uppkommer i samband med corona. Vi ska se till att individer får den kompetens som arbetslivet behöver, så att de får omedelbar nytta av det i form av ett nytt jobb, säger Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

Många går en yrkeshögskoleutbildning för att byta karriär eller för att fördjupa sig inom sitt område. Utbildningarna, som normalt är på ett eller två år, finns för de flesta branscher men tyngdpunkten ligger på samhällsbyggnad, ekonomi och administration, data/it och teknik.

Det som är speciellt med Yrkeshögskolan, YH, är kopplingen mellan teori och den arbetslivsnära praktiken, konstaterar Thomas Persson.

En del av de utökade resurserna ska nu gå till att utöka antalet platser och tillfällen för de utbildningar som redan finns. Antalet helårsplatser kan därmed gå från 43 000–44 000 helårsplatser till nästan 49 000 nästa år.

– Det blir ännu mer av det vi brukar ha för att se till att de som har blivit korttidspermitterade, varslade eller uppsagda ska ha ett bra utbud av YH-utbildningar att välja mellan.

Sedan tidigare är dessutom 100 kortare YH-utbildningar planerade att starta i år med runt 7000 kursdeltagare 2020 och 2021. De är i genomsnitt fem-sex veckor långa och upplägget är ofta flexibelt för att det ska gå att arbeta heltid parallellt med utbildningen.

Framför allt inriktar de sig på två områden med stora behov av nya kunskaper, digitalisering och hållbarhet/energiomvandling/klimat.

– Med de här tillfälliga pengarna kan vi troligen utöka med ytterligare 2000 platser, säger Thomas Persson.

Den ökade efterfrågan på utbildning som corona ger upphov till ligger också bakom försöksverksamheten YH Flex som MYH startar till hösten. Det är en variant av YH där den som har jobbat länge inom ett yrke kan tillgodoräkna sig en stor del av en utbildning genom att komplettera med några kurser och sedan få en fullständig examen.

– Det är en validering av både teoretiska och praktiska kunskaper som vi nu testar för att se om det kan underlätta kompetensförsörjningen. Vi börjar med att se hur det fungerar under coronakrisen.

MYH samarbetar med myndigheter som Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Vinnova och högskolemyndigheterna kring utbildningarna.

Varje YH-utbildning har också en ledningsgrupp som till största delen består av personer från det privata och det offentliga arbetslivet som bidrar med kunskap om vilka utbildningar som behövs för tillfället och hur de bäst läggs upp för att fungera i verkligheten.

– Där finns ett riktigt bra nätverk. Vi har också nära samarbete med många branschkonstellationer där vi diskuterar hur branschen ser ut på kort och lång sikt, för att vi ska veta vilken kompetens som behövs när vi prioriterar mellan utbildningar.

De planerade extraresurserna till Yrkeshögskolan leder i slutänden till att tillgången på kompetens ökar, både genom att redan anställda utbildar sig och genom att det blir lättare att hitta personer med rätt kompetens att anställa.

– Fler personer med högre kompetens borde vara bra för arbetslivet både ur kort och långt perspektiv – det ger utvecklingspotential. Fortsätter kompetensbehoven som fanns före corona att finnas även efter att krisen klingat av gör det här att vi ligger steget före, säger Thomas Persson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.