Bemanningsföretaget som låter individen styra

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".

Anki Elken

"Det handlar om att trumma in våra värderingar och bygga en kultur som ser allas kompetens", säger Anki Elken.

Bemanningsföretaget Randstads kunder säger allt oftare att de vill ha en bred kandidatbas med olikheter och att när de rekryterar. Anki Elken, företagets hållbarhetschef, ser helt klart att den privata sektorn har kommit längst när det gäller mångfald.

– Det finns en mognad i privat sektor som är sund och tillfredsställande. Den offentliga sektorn måste däremot bli bättre på att se all kompetens för att vara relevant för samhället de verkar inom.

Företagens intresset för mångfald tog särskilt fart i och med den stora flyktinginvandringen 2015 då mycket värdefull kompetens kom till Sverige. Det var personer som aldrig kommit till Sverige om det inte varit krig i deras hemland, påpekar hon.

– Vi måste vara ödmjuka och förstå att det är de som kommer med ett erbjudande till oss. För oss gäller fullt fokus på kompetens oavsett om det är en person som är nyanländ, man, kvinna, hbtq-person eller har en funktionsnedsättning.

Randstad utbildar och tränar alla sin anställda i likabehandling och inkludering. Redan vid introduktionen av nyanställda diskuteras diskrimineringslagstiftningen och de får höra hur företagets kultur och värderingar ska genomsyra allt arbete.

– Det handlar om att trumma in våra värderingar och bygga en kultur som ser allas kompetens.

Ofta jobbar flera rekryterare tillsammans på ett case för att lära av varandra och för att inte missa något. De tittar på vilka kandidater de individuellt har valt ut och diskuterar vad var och en ser.

– Vi måste hela tiden hjälpas åt med normkritik och hur vi agerar. Det spelar ingen roll hur medvetna vi är för vi är präglade av vår uppväxt och den miljö vi lever i.

Till skillnad från många andra utgår Randstad från vad kandidaten har för önskningar och mål för sin karriär. Att ta tillvara på det skapar bästa matchningen och det blir hållbart både för kunden och kandidaten, konstaterar Anki Elken.

– Integration måste börja med respekt och engagemang för individer. Vi har en tendens att gruppera människor som om de vore likadana, i stället för att se på vars och ens förmågor och kompetens. Det behöver vi jobba bort.

Internationella företag med huvudkontor i Sverige är sedan länge vana vid att arbeta i en mångkulturell miljö. Som exempel nämner hon Ericsson där koncernspråket är engelska och då är det inte ett problem att inte prata flytande svenska.

– Fokus är helt och hållet på om kandidaten kan göra det jobb som efterfrågas. På de här företagen är internationell kompetens en merit – inte tvärtom.

Arbetsgivare som är inkluderande och attraktiva för en mångfald av kandidater är de som är mest hållbara på sikt. Med den kompetensbrist som råder duger det inte att inte se kvalificerade kandidater, enligt Anki Elken. Allt fler kandidater frågar hur arbetsgivarna jobbar med inkludering och likabehandling, särskilt ungdomar.

– Den sociala hållbarheten blir allt mer avgörande när kandidaten bedömer en arbetsgivare.

Framför allt är det större bolag som har gått före och visat hur bra det blir när all kompetens tas tillvara. Det inspirerar i sin tur mindre företag och på så sätt stärks svensk tillväxt.

Eftersom kompetens transporteras över nationsgränser behöver Sverige som litet land vara attraktivt för utlänningar att arbeta i, påpekar hon.

– Om gästforskare och personer som på internationella företag som kommer hit rapporterar att de blir sedda för sin kompetens och den de är, och inget annat, stärker det hela landet Sveriges konkurrenskraft.

Allt fler företag ökar nu sitt fokus på att rekrytera personer med någon form av funktionsvariation. Men för att lyckas med fullt ut gäller det att utforma arbetsplatsen så att den fungerar för alla, både fysiskt och socialt.

Det räcker inte att skapa särlösningar först när en person i rullstol eller med en Asperger-diagnos anställs, betonar Anki Elken. Alla företag kan göra något utifrån sina förutsättningar.

– Ett mindre företag som ger en eller två personer, som annars inte blev sedda för sin kompetens, möjligheter kan göra stor skillnad. Resten av medarbetarna som ser hur arbetsgivaren agerar blir stolta och glada över att jobba där.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.