Bemanningsföretaget som låter individen styra

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".

Anki Elken

"Det handlar om att trumma in våra värderingar och bygga en kultur som ser allas kompetens", säger Anki Elken.

Bemanningsföretaget Randstads kunder säger allt oftare att de vill ha en bred kandidatbas med olikheter och att när de rekryterar. Anki Elken, företagets hållbarhetschef, ser helt klart att den privata sektorn har kommit längst när det gäller mångfald.

– Det finns en mognad i privat sektor som är sund och tillfredsställande. Den offentliga sektorn måste däremot bli bättre på att se all kompetens för att vara relevant för samhället de verkar inom.

Företagens intresset för mångfald tog särskilt fart i och med den stora flyktinginvandringen 2015 då mycket värdefull kompetens kom till Sverige. Det var personer som aldrig kommit till Sverige om det inte varit krig i deras hemland, påpekar hon.

– Vi måste vara ödmjuka och förstå att det är de som kommer med ett erbjudande till oss. För oss gäller fullt fokus på kompetens oavsett om det är en person som är nyanländ, man, kvinna, hbtq-person eller har en funktionsnedsättning.

Randstad utbildar och tränar alla sin anställda i likabehandling och inkludering. Redan vid introduktionen av nyanställda diskuteras diskrimineringslagstiftningen och de får höra hur företagets kultur och värderingar ska genomsyra allt arbete.

– Det handlar om att trumma in våra värderingar och bygga en kultur som ser allas kompetens.

Ofta jobbar flera rekryterare tillsammans på ett case för att lära av varandra och för att inte missa något. De tittar på vilka kandidater de individuellt har valt ut och diskuterar vad var och en ser.

– Vi måste hela tiden hjälpas åt med normkritik och hur vi agerar. Det spelar ingen roll hur medvetna vi är för vi är präglade av vår uppväxt och den miljö vi lever i.

Till skillnad från många andra utgår Randstad från vad kandidaten har för önskningar och mål för sin karriär. Att ta tillvara på det skapar bästa matchningen och det blir hållbart både för kunden och kandidaten, konstaterar Anki Elken.

– Integration måste börja med respekt och engagemang för individer. Vi har en tendens att gruppera människor som om de vore likadana, i stället för att se på vars och ens förmågor och kompetens. Det behöver vi jobba bort.

Internationella företag med huvudkontor i Sverige är sedan länge vana vid att arbeta i en mångkulturell miljö. Som exempel nämner hon Ericsson där koncernspråket är engelska och då är det inte ett problem att inte prata flytande svenska.

– Fokus är helt och hållet på om kandidaten kan göra det jobb som efterfrågas. På de här företagen är internationell kompetens en merit – inte tvärtom.

Arbetsgivare som är inkluderande och attraktiva för en mångfald av kandidater är de som är mest hållbara på sikt. Med den kompetensbrist som råder duger det inte att inte se kvalificerade kandidater, enligt Anki Elken. Allt fler kandidater frågar hur arbetsgivarna jobbar med inkludering och likabehandling, särskilt ungdomar.

– Den sociala hållbarheten blir allt mer avgörande när kandidaten bedömer en arbetsgivare.

Framför allt är det större bolag som har gått före och visat hur bra det blir när all kompetens tas tillvara. Det inspirerar i sin tur mindre företag och på så sätt stärks svensk tillväxt.

Eftersom kompetens transporteras över nationsgränser behöver Sverige som litet land vara attraktivt för utlänningar att arbeta i, påpekar hon.

– Om gästforskare och personer som på internationella företag som kommer hit rapporterar att de blir sedda för sin kompetens och den de är, och inget annat, stärker det hela landet Sveriges konkurrenskraft.

Allt fler företag ökar nu sitt fokus på att rekrytera personer med någon form av funktionsvariation. Men för att lyckas med fullt ut gäller det att utforma arbetsplatsen så att den fungerar för alla, både fysiskt och socialt.

Det räcker inte att skapa särlösningar först när en person i rullstol eller med en Asperger-diagnos anställs, betonar Anki Elken. Alla företag kan göra något utifrån sina förutsättningar.

– Ett mindre företag som ger en eller två personer, som annars inte blev sedda för sin kompetens, möjligheter kan göra stor skillnad. Resten av medarbetarna som ser hur arbetsgivaren agerar blir stolta och glada över att jobba där.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Vi måste vända på tratten” 

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
NYHET Publicerad:

Snabba vägar till ny kunskap

KOMPETENS Korta utbildningar på distans. Det är det företagen vill ha nu, enligt utbildnings-vd:n Maria Scullman. Hon är övertygad om att det fortsätter även efter corona. ”Företagen har gjort den förflyttning som det har pratats om länge – att bli mer digitala och jobba på distans”.
NYHET Publicerad:

Digitalt kompetenslyft för garveriet

DIGITALISERING När corona slog till ställde Ödins garveri på Gotland snabbt om och lanserade en nätbutik. Ägaren Eva Lilja går nu en utbildning om digitalisering inom handeln. ”Det är nyttigt att försöka förstå hur det hänger ihop, var det är viktigt att synas och hur kunder tänker”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.