Bemanningsföretaget som låter individen styra

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".

Anki Elken

"Det handlar om att trumma in våra värderingar och bygga en kultur som ser allas kompetens", säger Anki Elken.

Bemanningsföretaget Randstads kunder säger allt oftare att de vill ha en bred kandidatbas med olikheter och att när de rekryterar. Anki Elken, företagets hållbarhetschef, ser helt klart att den privata sektorn har kommit längst när det gäller mångfald.

– Det finns en mognad i privat sektor som är sund och tillfredsställande. Den offentliga sektorn måste däremot bli bättre på att se all kompetens för att vara relevant för samhället de verkar inom.

Företagens intresset för mångfald tog särskilt fart i och med den stora flyktinginvandringen 2015 då mycket värdefull kompetens kom till Sverige. Det var personer som aldrig kommit till Sverige om det inte varit krig i deras hemland, påpekar hon.

– Vi måste vara ödmjuka och förstå att det är de som kommer med ett erbjudande till oss. För oss gäller fullt fokus på kompetens oavsett om det är en person som är nyanländ, man, kvinna, hbtq-person eller har en funktionsnedsättning.

Randstad utbildar och tränar alla sin anställda i likabehandling och inkludering. Redan vid introduktionen av nyanställda diskuteras diskrimineringslagstiftningen och de får höra hur företagets kultur och värderingar ska genomsyra allt arbete.

– Det handlar om att trumma in våra värderingar och bygga en kultur som ser allas kompetens.

Ofta jobbar flera rekryterare tillsammans på ett case för att lära av varandra och för att inte missa något. De tittar på vilka kandidater de individuellt har valt ut och diskuterar vad var och en ser.

– Vi måste hela tiden hjälpas åt med normkritik och hur vi agerar. Det spelar ingen roll hur medvetna vi är för vi är präglade av vår uppväxt och den miljö vi lever i.

Till skillnad från många andra utgår Randstad från vad kandidaten har för önskningar och mål för sin karriär. Att ta tillvara på det skapar bästa matchningen och det blir hållbart både för kunden och kandidaten, konstaterar Anki Elken.

– Integration måste börja med respekt och engagemang för individer. Vi har en tendens att gruppera människor som om de vore likadana, i stället för att se på vars och ens förmågor och kompetens. Det behöver vi jobba bort.

Internationella företag med huvudkontor i Sverige är sedan länge vana vid att arbeta i en mångkulturell miljö. Som exempel nämner hon Ericsson där koncernspråket är engelska och då är det inte ett problem att inte prata flytande svenska.

– Fokus är helt och hållet på om kandidaten kan göra det jobb som efterfrågas. På de här företagen är internationell kompetens en merit – inte tvärtom.

Arbetsgivare som är inkluderande och attraktiva för en mångfald av kandidater är de som är mest hållbara på sikt. Med den kompetensbrist som råder duger det inte att inte se kvalificerade kandidater, enligt Anki Elken. Allt fler kandidater frågar hur arbetsgivarna jobbar med inkludering och likabehandling, särskilt ungdomar.

– Den sociala hållbarheten blir allt mer avgörande när kandidaten bedömer en arbetsgivare.

Framför allt är det större bolag som har gått före och visat hur bra det blir när all kompetens tas tillvara. Det inspirerar i sin tur mindre företag och på så sätt stärks svensk tillväxt.

Eftersom kompetens transporteras över nationsgränser behöver Sverige som litet land vara attraktivt för utlänningar att arbeta i, påpekar hon.

– Om gästforskare och personer som på internationella företag som kommer hit rapporterar att de blir sedda för sin kompetens och den de är, och inget annat, stärker det hela landet Sveriges konkurrenskraft.

Allt fler företag ökar nu sitt fokus på att rekrytera personer med någon form av funktionsvariation. Men för att lyckas med fullt ut gäller det att utforma arbetsplatsen så att den fungerar för alla, både fysiskt och socialt.

Det räcker inte att skapa särlösningar först när en person i rullstol eller med en Asperger-diagnos anställs, betonar Anki Elken. Alla företag kan göra något utifrån sina förutsättningar.

– Ett mindre företag som ger en eller två personer, som annars inte blev sedda för sin kompetens, möjligheter kan göra stor skillnad. Resten av medarbetarna som ser hur arbetsgivaren agerar blir stolta och glada över att jobba där.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?