Thommy Backner
Foto: Nisse Schmidt

"Individer mår mycket bättre om de får chansen att utveckla sin kompetens och då är det bra även för oss som företag. Annars kommer vi att ha 90 procent vrak på arbetsplatserna, med psykisk ohälsa eller alkoholproblem." Det säger Thommy Backner som äger och driver Sälens högfjällshotell.

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

NYHET Publicerad

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.

Sälens högfjällshotell stängde helt i mitten av mars när reserestriktioner och förbud mot folksamlingar på mer än 500 personer kom.

– Under den här perioden brukar det vara flera tusen personer på hotellet men nu bokades alla konferenser och hotellrum av och vi tvingades stänga after ski och nattklubbar. Det kom väldigt hastigt, säger Thommy Backner, vd och ägare av Sälens högfjällshotell.

Plötsligt stod han inför den grannlaga uppgiften att på bästa sätt hantera ett hundratal säsongsanställda och 20 årsanställda.

– Det var jobbigt men vi lyckades ändå uppfylla alla avtal vi hade med de säsongsanställda så att de fick den utlovade arbetstiden. Det var skönt – även om det var dyrt.

Tolv av de årsanställda varslades snabbt men det togs sedan tillbaka när det statliga stödet för korttidspermittering kom.

– Det är en av få åtgärder som på riktigt har hjälpt företag och anställda. När vi såg hur bra det fungerade för vår verksamhet hävde vi varslet.

I dagsläget är 17 av de årsanställda korttidspermitterade, mellan 40 och 80 procent. Även om högfjällshotellet är stängt finns det fortfarande uppgifter som behöver utföras inför nästa vintersäsong.

Bland annat handlar det om fastighetsskötsel, storstädning av rum och lägenheter, till förberedelser för vinterbokningar och att svara i telefon. Arbetet sprids ut på de som är permitterade.

– Alla ställer upp för varandra. Även om man är receptionist eller kock så är man med och städar och fixar med annat.

I Thommy Backners mejlbox kommer just nu extra många förslag om utbildningar, allt från Yrkeshögskoleutbildningar till specialkurser och högskolekurser. De distribuerar han direkt vidare till personalen så får de välja vad de vill gå. Det har lett till att marknadschefen läser en kurs i digitalisering, två medarbetare läser på IHM, och några läser också kurser som inte handlar om det de jobbar med.

– Det är flera som har valt att gå en utbildning och det gör de i så fall frivilligt och hemifrån. All kunskap är till nytta även om de läser saker som de inte jobbar med. Kunskap i sig själv gör oss som företag starkare.

Det nya avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell- och restaurangfacket, som säger att kompetensutveckling ska kunna ske under den arbetsfria tiden vid korttidspermittering är bra både för arbetsgivaren och den anställde, anser han.

– Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra. Att då kunna skapa den här typen av uppgifter som stimulerar individen på olika sätt är såklart bra.

Han betonar att kompetensutveckling är betydelsefullt ur många aspekter. I det här läget är individens välmående viktigare än att företaget gynnas av välutbildad personal.

– Individer mår mycket bättre om de får chansen att utveckla sin kompetens och då är det bra även för oss som företag. Annars kommer vi att ha 90 procent vrak på arbetsplatserna, med psykisk ohälsa eller alkoholproblem, om det här skulle fortsätta fram till jul.

Än så länge har utbildningen baserats på frivillighet men blir coronakrisen långvarig behövs det en tydligare plan från företagets sida, konstaterar han.

– Fortsätter det här i höst kommer vi att initiera ett kompetensutvecklingsprogram som alla kan delta i. Vi ska ta tag i planeringen av det snart.

Områden där han ser ett stort framtida kompetensbehov är bland annat automatisering och robotisering.

– Det finns många roliga utvecklingsutmaningar i vår bransch och det är några av dem som hela personalgruppen behöver utvecklas inom. Internationellt, framför allt i Japan, växer det till exempel fram i stort sett obemannade restauranger.

Samtidigt inser Thommy Backner att många företag inte orkar ta tag i kompetensutveckling i ett läge då de kämpar för att behålla sina anställda överhuvudtaget.

– Varje vaken timme jagar man framtid och likviditet. Att driva ett litet företag som inte haft någon inkomst på flera månader tär hårt och de som inte ser något ljus alls i tunneln mår dåligt.

Största dilemmat är att inte veta hur länge krisen ska pågå, betonar han.

– Vi sitter varje dag nu och planerar framtiden. Vi har tre fyra olika scenarier, från ett normalläge till ett katastrofscenario.

Osäkerheten gör att Sälens högfjällshotell har bestämt sig för att vänta så nära inpå jul det går innan säsongsarbetarna för nästa vinter anställs. Normalt sett brukar det ske i september-oktober.

– Även om det lättas upp i höst kommer det att bli några år nu som vi måste tänka om och inte vara så offensiva – vilket är det värsta jag vet, säger Thommy Backner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.