Nytt avtal öppnar för utbildning

NYHET Publicerad

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.

Kersti Wittén

"Det är ett tillfälle att använda den här tiden på ett bra sätt till att kompetensutveckla personalen och stärka sig inför att Sverige öppnar upp igen", säger Kersti Wittén.

Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen. Till exempel har svenska hotell en beläggningsgrad på i snitt 5 procent just nu. Många verksamheter har till och med stängt helt och hållet för att deras verksamheter inte går att bedriva med de restriktioner kring bland annat resande och större sammankomster som råder.

– Det ser riktigt mörkt ut. Om förbudet att resa utomlands fortsätter i sommar blir det intressant att se om den inhemska turismen kan öka. Det beror på vilken riktning rekommendationerna om resor inom Sverige tar, säger Kersti Wittén, expert på utbildningsfrågor inom besöksnäringens arbetsgivarorganisation Visita.

I dagsläget är besöksnäringen den bransch som har varslat mest, nästan 17 000 personer. Ytterligare 35 000 är korttidspermitterade och 14 000 extraarbetare sades i princip upp på dagen när pandemin slog till. Utöver det beräknas runt 25 000 sommarjobb försvinna i år.

– Många som står långt ifrån arbetsmarknaden, framför allt ungdomar och utlandsfödda, har relativt lätt att komma in i vår bransch och få börja sitt yrkesliv. Men så tar det plötsligt stopp – det är tungt.

I dagarna har Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, träffat ett kollektivavtal som öppnar för stora möjligheter till kompetensutveckling under denna tid då många verksamheter står stilla eller går på sparlåga på grund av korttidspermitteringar.

I det lokala avtal som måste finnas för att få tillämpa korttidspermittering med stöd från staten har Visita och HRF nu lagt till att tiden då den anställde inte arbetar kan användas till utbildning.

Om arbetsgivaren anordnar utbildning under permitteringstiden som förhandlats lokalt måste det till starka och motiverade skäl för att en arbetstagare ska kunna tacka nej. Besöksnäringen är en av de första branscherna att få till ett sådant kollektivavtal.

– Det är ett tillfälle att använda den här tiden på ett bra sätt till att kompetensutveckla personalen och stärka sig inför att Sverige öppnar upp igen.

När coronakrisen är över kommer det att finnas ett uppdämt behov av att mötas, resa och träffas på ett sätt som kan ge besöksnäringen ett rejält uppsving igen, konstaterar Kersti Wittén.

Hon ser positivt på de extra resurser som Myndigheten för yrkeshögskolan har tilldelats för att bygga ut sina utbildningar och betonar särskilt de kortare kurser som planeras, som gör det möjligt att studera parallellt med ett arbete.

Yrkeshögskolans praktiska utbildningar passar besöksnäringen bra, konstaterar hon. För att bli exempelvis kock, servitör, receptionist eller konferensvärd krävs det gymnasieutbildning, men när det gäller högre utbildning inom branschen handlar det mest om ledarskap, hållbarhet och ekonomi.

– Genom det här får vi möjlighet att utöka även spetskompetensen. Till exempel kan det handla om kurser inom schemaläggning, specialkost, näringslära, marknadsföring eller företagande.

Kersti Wittén nämner också YH Flex som en användbar uttbildningsväg. YH Flex startar till hösten och handlar om att kunna validera sina kunskaper och komplettera med kurser som behövs för att få en formell examen.

Även om många kommer in i besöksnäringen utan utbildning och lär sig yrket på arbetsplatsen behövs det också kompetensutveckling genom formell utbildning, betonar hon.

– Det är viktigt. Oftast handlar det om ganska korta utbildningsinsatser men de är värdefulla både för den anställde och för företaget.

Att företagen nu får chansen att höja kompnivån är betydelsefullt för framtiden. Den stora kompetensbrist som funnits under många år finns kvar på andra sidan corona, och nu finns en risk att personer som permitterats och varslats försvinner till andra branscher och aldrig kommer tillbaka.

– Visar vi att det finns stora möjligheter till kompetensutveckling kanske fler stannar kvar och ser det som en chans att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen. Dessutom kan det höja statusen för våra yrken och öka intresset för att jobba i branschen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.