Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.

Caroline Söder

"Vi har en möjlighet att ta vara på att vi är långt framme när det gäller digitalisering", säger Caroline Söder.

Foto: Eva Lindblad

I och med corona har det blivit än tydligare hur integrerade svenska företag är i globala värdekedjor och Sveriges stora exportberoende gör oss extra känsliga. Därför är det också extra viktigt med kompetensutveckling.  

– Pågår det här under en längre tid, och vi inte gör något kompetensmässigt utan bara passivt inväntar vändningen, påverkas vår konkurrenskraft och vi riskerar att tappa våra positioner globalt i flera branscher, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden, TSL.

Coronapandemin kommer att förändra arbetsmarknaden mer eller mindre i olika branscher men ingen vet ännu hur. Vilka jobb kommer till? Vilka blir mindre efterfrågade? Hur påverkas arbetsprocesserna av ny teknologi?

– Vissa företag passar på att förändra sina processer nu för att stå bättre rustade i konkurrensen efter corona och då finns det ytterligare skäl att förstärka kompetensen kring det.

Eftersom ingen vet hur djup och långvarig konjunkturnedgången blir behöver företagen lägga upp strategier både på kort, medellång och lång sikt, även när det gäller kompetensbehovet, anser Caroline Söder. Annars är det svårt att ha en idé om vilka kompetensutvecklingsinsatser som gör mest nytta. 

– Vi har en möjlighet att ta vara på att vi är långt framme när det gäller digitalisering på bred front och att vi har kunnat hålla igång våra verksamheter bland annat genom regeringens stödinsatser.

Sju av tio företag som tvingats varsla eller säga upp på grund av pandemin finns i branscher med till största delen kollektivanställda som omfattas av stöd från TSL. Det har lett till att TSL de senaste sex veckorna har haft tio gånger fler uppsagda att hantera än vanligt – lika många som under ett helt år.

De flesta kommer från hotell- och restaurangbranschen, men det har även kommit personer från delar av handeln och från företag med verksamhet inom persontrafik. En viss ökning syns hos leverantörer till industrin men hittills verkar uppsägningarna inom industrin dämpas av möjligheten till korttidspermitteringar.

Normalt kommer ungefär hälften av de som TSL stöttar från industrin, men nu överväger hotell- och restaurangpersonal, där många är unga och där majoriteten som lägst har en gymnasieutbildning.

– Det innebär att vi har en grupp som är relativt ung och välutbildad och vars kompetens nu kommer andra arbetsgivare till nytta.

Caroline Söder betonar att det finns lediga jobb på arbetsmarknaden. Normalt har nio av tio som får stöd från TSL sysselsättning inom ett år. Antingen har de ett nytt jobb, de har startat eget eller så har de påbörjat en utbildning. Hittills har den siffran inte förändrats.

– I nuläget finns det fortfarande jobb att söka, men det kan innebära att den som har sagts upp måste ta ett temporärt jobb i en annan bransch, alternativt kompetens- eller yrkesväxla till en bransch där behoven är större.

Utmaningen är att få till en bra matchning och då kan det behövas validering och möjligheter till utbildning, konstaterar hon.

– De allra flesta får ett nytt jobb men i vissa fall kan det ta lite längre tid, till exempel för de som är i slutet av sitt yrkesliv.

Det svåra för många företag är att hantera krisen här och nu, samtidigt som de måste jobba långsiktigt.

– Vi är många aktörer som måste hjälpas åt för att ge företagen så bra förutsättningar som det är möjligt för att stärka sin kompetens och integrerar på ett bra sätt i sina strategier, säger Caroline Söder.

Om Trygghetsfonden

Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina 2 000 000 medarbetare vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Stödet innebär hjälp till nytt jobb genom jobbcoachning och möjlighet till validering och utbildningsinsatser.

Det är Svenskt Näringsliv och LO som äger TSL och alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund omfattas av försäkringen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.