Företagsnära lönesättning lönar sig

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”

Mattias Dahl

"Görs det på rätt sätt blir lönen ett instrument för att styra mot det du som företagare tror är bäst för din firma", säger Mattias Dahl.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Under många år har Svenskt Näringsliv haft som målsättning att lönebildningen i allt större utsträckning ska ske företags- och medarbetarnära, och det arbetet kommer att fortsätta för lång tid framöver. Det säger Mattias Dahl, som nyligen tillträdde som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

– Det finns många skäl till att det är rimligt att differentiera lönerna – det är inget konstigt. Alla inser att lönen inte kan vara densamma oavsett vad du jobbar med och hur du presterar.

Men målet att flytta ut en större del av ansvaret för lönebildningen till företagen är samtidigt tufft eftersom det är svårt att bli helt nöjd och veta att arbetet är klart, påpekar han.

I dagsläget har olika branscher, medlemsförbund och företag kommit olika långt i sitt arbete med individuella löner eftersom förutsättningarna ser så olika ut.

Svenskt Näringslivs vision ska inte ses som en pekpinne, konstaterar han. Snarast är det en ideologisk riktning och en uppmaning att tro på modellen att det är individens prestation och hur företaget går som ska påverka hur lönen sätts.

– De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.

Svenskt Näringsliv tror på marknadsekonomi och på att det gynnar alla om företag och ägare får bestämma vad som är bäst för deras verksamhet. Men samtidigt ställer medarbetar- och företagsnära lönebildning stora krav på en arbetsgivare.

Att bestämma att alla anställda får lika mycket i löneökning är enkelt.  Att tala om i förväg vad man vill att en person ska göra, titta på vad var och en presterar, följa upp och ha strukturerade samtal – det innebär mycket mer jobb, konstaterar Mattias Dahl.

– Det är ingen quick-fix men avkastningen motiverar arbetsinsatsen för de flesta. Görs det på rätt sätt blir lönen ett instrument för att styra mot det du som företagare tror är bäst för din firma.

För arbetsgivaren är det viktigt att vara tydlig med bedömningskriterierna så att de inte kommer som en överraskning för medarbetaren vid lönesamtalet.

– Då har man missat hela styrningen. Om medarbetaren trodde att något var bra att göra och så var det inte alls så blir det i stället orättvist.

På övergripande nivå stöttar Svenskt Näringsliv företagen genom att se till att medarbetar- och företagsnära löner är något som diskuteras i samhället så att fler kollektivavtal öppnas och gör det möjligt. Svenskt Näringsliv håller även kurser i ämnet, tar fram material, ger företag råd och sprider goda exempel på hur andra företag har gjort.

– Vår roll är att se till att den som vill jobba mer med individuella löner känner stöd, får råg i ryggen och varken behöver uppfinna hjulet eller köra ner i diket.

Den stora utmaningen inför nästa års avtalsrörelse är var nivån på löneökningarna ska ligga, anser han. Efter en historiskt lång högkonjunktur kommer allt fler signaler från ekonomer om att en lågkonjunktur är på gång.

– Sverige och världsekonomin bromsar in. Även om vi inte vet hur djup nedgången blir behöver vi ta ansvar genom att se till att nivån på löneökningarna är sådan att Sverige kan fortsätta att vara konkurrenskraftigt.

Det handlar om att så många som möjligt ska ha kvar sina jobb och att fler ska få jobb i stället för det omvända, att lågkonjunkturen tvingar företag att dra ner och friställa personal. Har företag inte råd med kostnadsökningen som läggs på via löneökningar finns det en risk att hamna i en dålig spiral som varken är bra för individer, företag eller för staten, betonar Mattias Dahl.

– Det är en jätteutmaning. I Sverige har vi en ordning där man förväntar sig en högre lön varje år, men nu måste vi titta på hur förutsättningarna för det ser ut, och det är något som även facken är med på.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.