Företagsnära lönesättning lönar sig

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”

Mattias Dahl

"Görs det på rätt sätt blir lönen ett instrument för att styra mot det du som företagare tror är bäst för din firma", säger Mattias Dahl.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Under många år har Svenskt Näringsliv haft som målsättning att lönebildningen i allt större utsträckning ska ske företags- och medarbetarnära, och det arbetet kommer att fortsätta för lång tid framöver. Det säger Mattias Dahl, som nyligen tillträdde som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

– Det finns många skäl till att det är rimligt att differentiera lönerna – det är inget konstigt. Alla inser att lönen inte kan vara densamma oavsett vad du jobbar med och hur du presterar.

Men målet att flytta ut en större del av ansvaret för lönebildningen till företagen är samtidigt tufft eftersom det är svårt att bli helt nöjd och veta att arbetet är klart, påpekar han.

I dagsläget har olika branscher, medlemsförbund och företag kommit olika långt i sitt arbete med individuella löner eftersom förutsättningarna ser så olika ut.

Svenskt Näringslivs vision ska inte ses som en pekpinne, konstaterar han. Snarast är det en ideologisk riktning och en uppmaning att tro på modellen att det är individens prestation och hur företaget går som ska påverka hur lönen sätts.

– De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.

Svenskt Näringsliv tror på marknadsekonomi och på att det gynnar alla om företag och ägare får bestämma vad som är bäst för deras verksamhet. Men samtidigt ställer medarbetar- och företagsnära lönebildning stora krav på en arbetsgivare.

Att bestämma att alla anställda får lika mycket i löneökning är enkelt.  Att tala om i förväg vad man vill att en person ska göra, titta på vad var och en presterar, följa upp och ha strukturerade samtal – det innebär mycket mer jobb, konstaterar Mattias Dahl.

– Det är ingen quick-fix men avkastningen motiverar arbetsinsatsen för de flesta. Görs det på rätt sätt blir lönen ett instrument för att styra mot det du som företagare tror är bäst för din firma.

För arbetsgivaren är det viktigt att vara tydlig med bedömningskriterierna så att de inte kommer som en överraskning för medarbetaren vid lönesamtalet.

– Då har man missat hela styrningen. Om medarbetaren trodde att något var bra att göra och så var det inte alls så blir det i stället orättvist.

På övergripande nivå stöttar Svenskt Näringsliv företagen genom att se till att medarbetar- och företagsnära löner är något som diskuteras i samhället så att fler kollektivavtal öppnas och gör det möjligt. Svenskt Näringsliv håller även kurser i ämnet, tar fram material, ger företag råd och sprider goda exempel på hur andra företag har gjort.

– Vår roll är att se till att den som vill jobba mer med individuella löner känner stöd, får råg i ryggen och varken behöver uppfinna hjulet eller köra ner i diket.

Den stora utmaningen inför nästa års avtalsrörelse är var nivån på löneökningarna ska ligga, anser han. Efter en historiskt lång högkonjunktur kommer allt fler signaler från ekonomer om att en lågkonjunktur är på gång.

– Sverige och världsekonomin bromsar in. Även om vi inte vet hur djup nedgången blir behöver vi ta ansvar genom att se till att nivån på löneökningarna är sådan att Sverige kan fortsätta att vara konkurrenskraftigt.

Det handlar om att så många som möjligt ska ha kvar sina jobb och att fler ska få jobb i stället för det omvända, att lågkonjunkturen tvingar företag att dra ner och friställa personal. Har företag inte råd med kostnadsökningen som läggs på via löneökningar finns det en risk att hamna i en dålig spiral som varken är bra för individer, företag eller för staten, betonar Mattias Dahl.

– Det är en jätteutmaning. I Sverige har vi en ordning där man förväntar sig en högre lön varje år, men nu måste vi titta på hur förutsättningarna för det ser ut, och det är något som även facken är med på.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?