Här smäller utveckling högre än lön

NYHET Publicerad

KOMPETENS Trots att lönerna trissats upp i byggbranschen står TL Bygg fast vid att lönerna ska vara marknadsmässiga och inte skena iväg. För att locka personal har företaget i stället satsat extra mycket på att personalen mår bra och får utvecklas. ”Det betyder mer än pengar för de flesta”, säger Anders Asp, hr- och kommunikationschef.

Anders Asp
Foto: Fotograf Anders J Larsson

"Någonstans finns det en kund som ska betala och har vi för höga löner går det inte ihop", säger Anders Asp, hr- och kommunikationschef på TL Bygg.

Överhettningen i byggbranschen har gjort att företagen slåss om den kompetens som finns, och lönerna stiger. Det är som i it-branschen, enligt Anders Asp, hr- och kommunikationschef på TL Bygg.

– Det märks att lönerna trissas upp när efterfrågan på kompetens ökar. Företag tar personal från varandra.

TL Bygg har idag 120 anställda, varav hälften tjänstemän och hälften yrkesarbetare. De senaste åren har företaget gjort en storsatsning på medarbetarnas personliga utveckling.

Anders Asp förklarar att erbjudandet till de anställda är som ett paket bestående av fyra delar.

– En del är lönen, och där kan det också finnas ett rörligt inslag. Här har vi slagit fast att vi ska ha marknadsmässiga löner, men vi vill inte vara marknadsledande.

En annan del handlar om villkor och förmåner där företaget har anpassat sig för att ha moderna förmåner som är attraktiva, förklarar han. Förutom att anställda får friskvårdsbidrag jobbar TL Bygg även proaktivt med friskvård, till exempel.

– Vi har kopplat på extratjänster som att den som sjukanmäler sig automatiskt får prata med en sjuksköterska. Det ingår också upp till fem fria samtal med en socionom, för den som behöver.

Den tredje delen är personlig utveckling. Det handlar bland annat om att den som anställs ska få en bra introduktion, möjlighet till en mentor och att företaget har tydliga processer för att jobba kontinuerligt med medarbetarens utveckling.

– Det är något som kan påverka din lön oerhört mycket. Den som får en hög lön hos en arbetsgivare där möjligheterna att utvecklas är små, får förmodligen ingen större löneutveckling, och tvärtom.

Alla tjänstemän gör en profilanalys som visar hur personen beter sig i olika situationer och varför, för att se vilka drivkrafter som ligger bakom. Det kopplas sedan till de personliga mål som tas fram vid utvecklingssamtalet. Då sitter chef, medarbetare och en coach ner och diskuterar medarbetarens personliga utvecklingsområden, och vilken typ av utbildning och träning som behövs.

– Det handlar om att se i vilka situationer som medarbetaren bäst kommer till sin rätt, men också vilka möjliga fallgropar som finns. De här utvecklingssamtalen ligger sedan till grund för lönen.

Den fjärde delen av det ”paket” som TL Bygg erbjuder sina anställda är viktigast och svårast, konstaterar han – rätt värderingar. Hur är det att jobba på företaget? Vad står TL Bygg för? Hur är stämningen? Ledarskapet?

–  Vi har en familjär och prestigelös stämning, vi hjälper varandra, har kul ihop, och är stolta över det vi gör. Men att få ut det budskapet utan att det låter som floskler, är inte enkelt.

För de flesta är inte lön och förmåner viktigast, slår han fast. Det är en del av en helhet där inte minst faktorer som hur det är att jobba på företaget och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, spelar in.

– Det betyder mer än pengar för de flesta. Våra medarbetare värdesätter så mycket annat än bara lön. Att vi inte jobbar över – vad är det värt, till exempel? Här får man utvecklas och man får frihet under ansvar. Vi presterar och levererar bra ändå.

TL Bygg har rekryterat många nya de senaste åren, och enligt Anders Asp lockas många av budskapet om hur högt de anställda värdesätts, och att fokus inte är på kronor och ören hela tiden.

– Som företag tjänar vi i längden på att medarbetarna trivs. Ju bättre de mår desto bättre presterar de.

Företag som jobbar med värderingar jobbar långsiktigt, betonar han.

–  Någonstans finns det en kund som ska betala och har vi för höga löner går det inte ihop. Den som är ute efter högsta lönen kommer förmodligen inte till oss – då finns det andra som betalar mer.

Kärnan till att företaget lyckats så bra med att attrahera ny personal och få dem att stanna är värderingarna, konstaterar Anders Asp.

– Vi skulle kunna vara löneledande imorgon om vi bestämde oss för det, men att utveckla medarbetare och ändra värderingar tar däremot flera år. Samtidigt är det den stora grejen!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.