Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

NYHET Publicerad

JOBBA MED LÖNEN Förmågan att göra schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet. Individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna och att de görs på ett likvärdigt sätt för alla. Då blir lönesättningen en del av ledarskapet i företaget.

Edel Karlsson Håål

I Löneskolan delar Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål med sig av konkreta tips inom lönesättning.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Eftersom bedömningar är en av de mest centrala delarna av lönesättningen, och av många också upplevd som den svåraste, skriver jag i detta och flera kommande nummer av Löneskolan om bedömningar. Det kommer att handla om lönekriterier, bedömningsverktyg, målstyrning, och chefers förutsättningar att använda lönesättning som en del i sitt ledarskap.

I dagens arbetsliv går vi från en kollektivistisk till en individualistisk syn på medarbetaren. Den bygger på människors förväntan att bli sedda som individer och inte som en grupp.

När lönen sätts är det inte bara arbetet, titel eller yrkesbeteckning som ska bedömas, utan hur en individ utför sitt arbete. Det handlar om kunskap, förmågor och förhållningssätt. Därför behöver bedömningar av arbetsresultat inte bara vara ”hårda” och mätbara utan även bedömningsbara och ”mjuka”.

Att bli bedömd är känsligt för alla. För den som får en bra bedömning som hon eller han känner sig nöjd, eller kanske rent av överraskat nöjd med, kan den ge mycket positiv energi. Och ett dåligt omdöme kan kännas orättvist och suga energi. Samtidigt är det självklart inte ett skäl att låta bli att göra bedömningar. Då skulle vi förnekas en möjlighet att förstå att vår egen bild inte delas av andra och inte heller få en chans att förändras. Men en bedömning ska alltid ges med omtanke och med avsikt att få den som bedöms att utvecklas.

När min dotter som liten sa ”sluta säg att alla mina teckningar är fina när dom inte är det” kände jag att jag i min välvilja att uppmuntra henne istället skadade legitimiteten för mina omdömen. Hade jag istället sagt, ”bättre kan du”, hade jag skadat hennes självförtroende och tagit ifrån henne glädjen i att rita. Idag tänker jag att det jag borde ha gjort var att nyansera min återkoppling och prata om varje bilds styrkor och utvecklingsmöjligheter. Men jag får trösta mig med att hon idag går på konstskola i Berlin. Trots mina tillkortakommanden blev det en positiv utveckling.

Att ge omdömen kräver engagemang och omdöme, och en vilja att få andra att växa. Och vad är det om inte ledarskap?

Bedömning är ledarskap och till det lägger vi sedan arbetet med lönerna – det är att jobba med medarbetarnära lönesättning. Som medarbetare ska det inte spela någon roll vilken chef på företaget som är just din, de ska ha ett samordnat tänkande kring bedömningarna.

Men för de chefer som ska göra bedömningarna behövs metoder eller modeller som gör att bedömningarna inte blir godtyckliga. Det kräver att samtliga lönesättande chefer engageras i en gemensam utvecklingsprocess.

Jobbamedlonen.se är ett webbverktyg som stöttar organisationen i det. I modulen Arbeta med lönerna https://jobbamedlonen.se/verktyg/arbete-med-lonerna/ kan man tillsammans arbeta fram vilka kriterier som ska gälla för medarbetarna och även definiera hur de ska tolkas.

Ett systematiskt arbete med lönesättningen ökar motivationen och prestationen i företaget visar forskningenladda ner pdf:en nedan. Vilket företag har råd att avstå från det?   

I nästa Löneskola kommer mer om lönekriterier!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?