Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

NYHET Publicerad

JOBBA MED LÖNEN Förmågan att göra schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet. Individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna och att de görs på ett likvärdigt sätt för alla. Då blir lönesättningen en del av ledarskapet i företaget.

Edel Karlsson Håål

I Löneskolan delar Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål med sig av konkreta tips inom lönesättning.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Eftersom bedömningar är en av de mest centrala delarna av lönesättningen, och av många också upplevd som den svåraste, skriver jag i detta och flera kommande nummer av Löneskolan om bedömningar. Det kommer att handla om lönekriterier, bedömningsverktyg, målstyrning, och chefers förutsättningar att använda lönesättning som en del i sitt ledarskap.

I dagens arbetsliv går vi från en kollektivistisk till en individualistisk syn på medarbetaren. Den bygger på människors förväntan att bli sedda som individer och inte som en grupp.

När lönen sätts är det inte bara arbetet, titel eller yrkesbeteckning som ska bedömas, utan hur en individ utför sitt arbete. Det handlar om kunskap, förmågor och förhållningssätt. Därför behöver bedömningar av arbetsresultat inte bara vara ”hårda” och mätbara utan även bedömningsbara och ”mjuka”.

Att bli bedömd är känsligt för alla. För den som får en bra bedömning som hon eller han känner sig nöjd, eller kanske rent av överraskat nöjd med, kan den ge mycket positiv energi. Och ett dåligt omdöme kan kännas orättvist och suga energi. Samtidigt är det självklart inte ett skäl att låta bli att göra bedömningar. Då skulle vi förnekas en möjlighet att förstå att vår egen bild inte delas av andra och inte heller få en chans att förändras. Men en bedömning ska alltid ges med omtanke och med avsikt att få den som bedöms att utvecklas.

När min dotter som liten sa ”sluta säg att alla mina teckningar är fina när dom inte är det” kände jag att jag i min välvilja att uppmuntra henne istället skadade legitimiteten för mina omdömen. Hade jag istället sagt, ”bättre kan du”, hade jag skadat hennes självförtroende och tagit ifrån henne glädjen i att rita. Idag tänker jag att det jag borde ha gjort var att nyansera min återkoppling och prata om varje bilds styrkor och utvecklingsmöjligheter. Men jag får trösta mig med att hon idag går på konstskola i Berlin. Trots mina tillkortakommanden blev det en positiv utveckling.

Att ge omdömen kräver engagemang och omdöme, och en vilja att få andra att växa. Och vad är det om inte ledarskap?

Bedömning är ledarskap och till det lägger vi sedan arbetet med lönerna – det är att jobba med medarbetarnära lönesättning. Som medarbetare ska det inte spela någon roll vilken chef på företaget som är just din, de ska ha ett samordnat tänkande kring bedömningarna.

Men för de chefer som ska göra bedömningarna behövs metoder eller modeller som gör att bedömningarna inte blir godtyckliga. Det kräver att samtliga lönesättande chefer engageras i en gemensam utvecklingsprocess.

Jobbamedlonen.se är ett webbverktyg som stöttar organisationen i det. I modulen Arbeta med lönerna https://jobbamedlonen.se/verktyg/arbete-med-lonerna/ kan man tillsammans arbeta fram vilka kriterier som ska gälla för medarbetarna och även definiera hur de ska tolkas.

Ett systematiskt arbete med lönesättningen ökar motivationen och prestationen i företaget visar forskningenladda ner pdf:en nedan. Vilket företag har råd att avstå från det?   

I nästa Löneskola kommer mer om lönekriterier!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?