Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

NYHET Publicerad

JOBBA MED LÖNEN Förmågan att göra schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet. Individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna och att de görs på ett likvärdigt sätt för alla. Då blir lönesättningen en del av ledarskapet i företaget.

Edel Karlsson Håål

I Löneskolan delar Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål med sig av konkreta tips inom lönesättning.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Eftersom bedömningar är en av de mest centrala delarna av lönesättningen, och av många också upplevd som den svåraste, skriver jag i detta och flera kommande nummer av Löneskolan om bedömningar. Det kommer att handla om lönekriterier, bedömningsverktyg, målstyrning, och chefers förutsättningar att använda lönesättning som en del i sitt ledarskap.

I dagens arbetsliv går vi från en kollektivistisk till en individualistisk syn på medarbetaren. Den bygger på människors förväntan att bli sedda som individer och inte som en grupp.

När lönen sätts är det inte bara arbetet, titel eller yrkesbeteckning som ska bedömas, utan hur en individ utför sitt arbete. Det handlar om kunskap, förmågor och förhållningssätt. Därför behöver bedömningar av arbetsresultat inte bara vara ”hårda” och mätbara utan även bedömningsbara och ”mjuka”.

Att bli bedömd är känsligt för alla. För den som får en bra bedömning som hon eller han känner sig nöjd, eller kanske rent av överraskat nöjd med, kan den ge mycket positiv energi. Och ett dåligt omdöme kan kännas orättvist och suga energi. Samtidigt är det självklart inte ett skäl att låta bli att göra bedömningar. Då skulle vi förnekas en möjlighet att förstå att vår egen bild inte delas av andra och inte heller få en chans att förändras. Men en bedömning ska alltid ges med omtanke och med avsikt att få den som bedöms att utvecklas.

När min dotter som liten sa ”sluta säg att alla mina teckningar är fina när dom inte är det” kände jag att jag i min välvilja att uppmuntra henne istället skadade legitimiteten för mina omdömen. Hade jag istället sagt, ”bättre kan du”, hade jag skadat hennes självförtroende och tagit ifrån henne glädjen i att rita. Idag tänker jag att det jag borde ha gjort var att nyansera min återkoppling och prata om varje bilds styrkor och utvecklingsmöjligheter. Men jag får trösta mig med att hon idag går på konstskola i Berlin. Trots mina tillkortakommanden blev det en positiv utveckling.

Att ge omdömen kräver engagemang och omdöme, och en vilja att få andra att växa. Och vad är det om inte ledarskap?

Bedömning är ledarskap och till det lägger vi sedan arbetet med lönerna – det är att jobba med medarbetarnära lönesättning. Som medarbetare ska det inte spela någon roll vilken chef på företaget som är just din, de ska ha ett samordnat tänkande kring bedömningarna.

Men för de chefer som ska göra bedömningarna behövs metoder eller modeller som gör att bedömningarna inte blir godtyckliga. Det kräver att samtliga lönesättande chefer engageras i en gemensam utvecklingsprocess.

Jobbamedlonen.se är ett webbverktyg som stöttar organisationen i det. I modulen Arbeta med lönerna https://jobbamedlonen.se/verktyg/arbete-med-lonerna/ kan man tillsammans arbeta fram vilka kriterier som ska gälla för medarbetarna och även definiera hur de ska tolkas.

Ett systematiskt arbete med lönesättningen ökar motivationen och prestationen i företaget visar forskningenladda ner pdf:en nedan. Vilket företag har råd att avstå från det?   

I nästa Löneskola kommer mer om lönekriterier!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.