Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.

Edel Karlsson Håål

"Det krävs en ny diskussion om ingångslöner och om nya former för att organisera arbete", säger Edel Karlsson Håål.

Foto: Ernst Henry Photography

För många är vägen till arbetsmarknaden är stängd. Den som saknar kunskaperna som krävs för att få jobb fastnar i limbo och hänvisas till att leva på andra – föräldrar eller bidrag. Vad är bäst för någon i den situationen? Att få chansen att lära sig ett jobb på en arbetsplats eller att sitta hemma?

Den som har gått i skolan i tio år och sedan tappat motivation och mål kommer inte att hjälpas av ännu mer tid i skolbänken. En tredjedel av varje årskull som lämnar skolan har inte en fullständig gymnasieutbildning. Hur ska de komma in på arbetsmarknaden när de flesta arbetsgivare ställer krav på gymnasieexamen?

Många av de 710 000 asyl- och anhöriginvandrare som har kommit till Sverige de senaste tio åren saknar kunskaperna som krävs för jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är en av förklaringarna till att arbetslösheten enligt Statistiska Centralbyrån är 4,6 gånger högre bland utrikes födda i åldern 16 - 64 år än bland inrikes födda.

Om inte dörren till arbetsmarknaden öppnas för de som står längst ifrån den blir utanförskapet beständigt. Ju längre perioden utanför blir desto svårare blir det att ta sig in. Corona-pandemin kommer kraftigt att öka antalet arbetssökande med färska erfarenheter från arbetsmarknaden, och den gruppen står betydligt starkare i konkurrensen om jobben. Då blir det trångt i dörren.

Arbetsmarknadens parter har förhandlat i frågan och träffade 2017 en överenskommelse om etableringsjobb. Enligt den skulle en anställd på etableringsjobb ha kollektivavtalens ingångslöner och drygt hälften av arbetsgivarens kostnader skulle staten stå för. Ett sätt att subventionera utan krångligt regelverk för arbetsgivaren. Men regeringen har inte levererat och inget nytt händer i frågan.

Oförmågan att leverera lösningar som skapar arbeten får ett socialt och ekonomiskt pris i form av utanförskap och ökat skattetryck på stat och kommuner. Det blir en svarte-petter-situation där alla passar och tiden går.

För företag är det nödvändigt att en medarbetare bär sina egna kostnader. För att anställa den som behöver lära sig jobbet på jobbet behövs nya roller på arbetsplatserna med ingångslöner som är anpassade. På så sätt möter arbetsmarknaden de ökade variationerna i kunskapsnivån hos befolkningen som den ser ut idag. Som exempel skulle en byggföretagare med kollektivavtal som vill avlasta de yrkesanställda genom att anställa hantlangare till lägre löner kunna göra det. Vi skulle se fler på arbetsplatserna med assisterande funktioner i många branscher.

Visst är det viktigt att alla ska kunna leva på sin lön om de jobbar heltid. Men för den som saknar tillräckliga kvalifikationer är det mer en fråga om att få foten in genom dörren under en begränsad tid där löneinkomst kompletteras med försörjningsstöd. Det ger möjlighet att på sikt bli självförsörjande vilket är ett betydligt bättre alternativ är bestående bidragsberoende.

Det krävs en ny diskussion om ingångslöner och nya former för att organisera arbete. Fler måste få chansen lära sig hur arbetsmarknaden fungerar på jobbet istället för tvingas tillbaka till skolbänken.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?