Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.

Det svenska företaget Phoniro utvecklar digitala lösningar som underlättar äldreomsorgen. Företaget har bland annat utvecklat en digital nyckelhanteringstjänst. Tjänsten gör att hemtjänsten slipper använda fysiska nycklar, istället låser och öppnar personalen ytterdörrar, portar och medicinskåp med en app i mobiltelefonen.

Phoniro upplever ett allt större intresse från upphandlande myndigheter för innovativa lösningar för att kunna säkerställa en god omsorg. De närmaste åren kommer antalet äldre att öka i Sverige och därmed ökar även vårdbehovet. Den offentliga sektorn är därför i behov av tekniska lösningar som frigör tid åt personalen så att de kan ägna mer tid på kärnverksamheten.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att offentlig sektor börjar använda fler innovativa lösningar. Det underlättar personalens arbete och hjälper till att höja kvalitén i omsorgen genom att personalen kan lägga mer tid på att ta hand om brukarna, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.

En annan lösning som företaget har utvecklat är e-tillsyn, där personalen tittar till brukarna via en kamera istället för att göra ett hembesök. En stor fördel med tjänsten är att brukarna inte märker av tillsynen nattetid och slipper få sin nattsömn störd. Personalen får även en bättre arbetsmiljö där de inte behöver stressa mellan brukarna för att hinna med alla hembesök.

När tjänsten lanserades fick den mycket kritik, det sågs som en övervakningstjänst, men med tiden har inställningen till tjänsten förändrats. Det är mycket tack vare att tjänsten innebär fördelar för både brukaren och personalen.

– För fem år sedan var e-tillsyn tabu, kritikerna menade att det var övervakning och att det var kränkande mot brukarna. Idag efterfrågar de äldre själva e-tillsyn för det innebär att de får sova ostört samtidigt som det ger en trygghet att de vet att de är under uppsikt, säger Stefan Timbäck.

Utvecklade upphandlingsförfarande med SKL

En majoritet av Phoniros kunder tillhör den offentliga sektorn, därför är Stefan Timbäck van vid anbudsarbete för offentliga upphandlingar. Trots det, tycker han att upphandlingsdokumenten har blivit allt mer komplexa och ser en ökad trend i att kravspecifikationen blir större och större.

– Proceduren har blivit mer komplicerad. Det är idag mer fokus på formalia än på en bra lösning. Tidigare kunde flera kommuner ställa ungefär samma grundkrav. Idag är kommunernas kravspecifikation mycket mer omfattande och det är många olika önskemål som ska uppfyllas. Samtidigt som kravspecifikationen har blivit allt längre så är det endast lägsta pris som gäller, säger Stefan Timbäck. 

För att göra något åt situationen deltog Stefan Timbäck i en referensgrupp om förhandlat förfarande som SKL initierade. Målet var att ta fram ett förfarande som kan användas vid upphandling av tekniska lösningar och som skulle få fler kommuner och landsting att upphandla nya innovationer.

Referensgruppen kom fram till att upphandlande myndigheter bör genomföra en marknadsundersökning inför upphandlingen för att identifiera sina behov och vilka tjänster som finns på marknaden, därefter skulle de bjuda in leverantörer att lämna anbud utifrån vissa krav. Som en avslutande del i anbudsgivningen får leverantörerna visa upp sina tekniska lösningar i en testmiljö där myndigheten får testa och utvärdera dem.

I referensgruppen deltog både leverantörer och upphandlande myndigheter. De såg båda flera fördelar med att visa lösningarna i en testmiljö. För leverantörerna ger testtillfället en möjlighet att räta ut frågetecken som upphandlaren har. Upphandlarna får en djupare förståelse för lösningarna och en uppfattning om vilken lösning som passar verksamheten och personalen bäst. En fördel med att få testa lösningen på riktigt gör det möjligt att bedöma exempelvis användarvänligheten på ett bättre sätt än genom en skriftlig beskrivning i ett anbud.

– Det är förvånansvärt få upphandlingar där vi som leverantör blir inbjudna för att presentera vårt anbud och där verksamheten har möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur användarvänligt systemet är. En anbudspresentation ger även verksamheten möjlighet till att säkerställa att leverantören uppfyller ställda skall-krav och utvärderingsmodellen kan viktas utifrån fler egenskaper än enbart pris såsom användarvänlighet och funktionalitet.

Tyvärr upplever Stefan Timbäck att det är få upphandlande myndigheter som har tagit till sig av gruppens gedigna arbete och slutsatser.

– Referensgruppens rekommenderade arbetssätt har anammats av några få upphandlande myndigheter men fler skulle behöva använda sig av det. Det skulle göra skillnad för upphandlarna, leverantörerna, personalen inom hemtjänsten och brukarna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.