Företaget som säljer ljus som funktion

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Företaget Två Punkt Ett i Gävle säljer belysning som funktion till svenska skolor, och hoppas att fler kommuner ska följa efter. ”När upphandlarna ser ljus som en funktion kan de ställa andra krav jämfört om de köper vanlig lamparmatur”, säger vd:n Joel Smedberg.

Joel Smedberg, vd, Två Punkt Ett

"Vårt mål är att det här sättet att köpa ljus som funktion ska bli det vedertagna sättet", säger Joel Smedberg på Två Punkt Ett.

Foto: Erik Åström

Kan man återanvända delarna i gamla bildskärmar och på så sätt skapa ny belysning? Ur den idén växte företaget Två Punkt Ett fram.

Företaget tar tillvara optiska ljusledare, difussionsfilter och mikroprismatiska filmer från gamla bildskärmar för att skapa effektiva LED-lampor. Ljuset i dessa lampor skiljer sig från vanliga lampor genom att de ger ett flimmerfritt varmt ljus med egenskaper som gör det optimalt att arbeta i.

Två Punkt Ett inriktar sig på ljus i klassrumsmiljöer där de upptäckt att det finns ett stort behov av bättre belysning, samtidigt som få företag har inriktat sig på området. I många skolor finns det en stor förbättringspotential när det gäller belysningen men tyvärr är det få kommuner som väljer att upphandla ljus som en funktion. Det är något som företaget hoppas ska ändras.

– Hittills har vi sålt funktionen ljus till ett par kommuner och företag men vi hoppas att fler kommuner börjar funktionsupphandla ljus. Idag ses kommunerna som köper ljus av oss som rebeller. Vårt mål är att det här sättet att köpa ljus som funktion ska bli det vedertagna sättet att upphandla belysning på, säger Joel Smedberg, vd på Två Punkt Ett.

Funktionsupphandla ljus

Det finns många fördelar med att upphandlarna fokuserar på att upphandla funktioner, konstaterar Joel Smedberg. De överlämnar då ansvaret till företagarna att använda sin kompetens till att lösa problemet på bästa sätt, och upphandlarna kan ställa andra krav än vid vanliga upphandlingar. Kraven kan exempelvis handla om att sänka sjukfrånvaron genom att bättre belysning leder till att färre elever är hemma på grund av huvudvärk som orsakas av bristfällig belysning, eller att belysningen ska bidra till att höja elevernas kunskapsnivå.

Två Punkt Ett hoppas att utvecklingen går mot att kommunerna framöver köper ”en god klassrumsmiljö” istället för att köpa belysning, skolbänkar och annan klassrumsutrustning separat. På så sätt kan olika företag som är specialiserade på inomhusmiljö och klassrumsutrustning samarbeta för att utveckla den bästa klassrumsmiljön. Denna typ av upphandling leder även till att upphandlarna tar hänsyn till andra kriterier än priset.

– I funktionsupphandlingar är det inte priset som främst konkurrensutsätts, utan effekterna av produkterna. Det kan vara att eleverna presterar bättre i ett klassrum där taklamporna ger ett flimmerfritt ljus som påminner om dagsljus, än vad de gör i ett klassrum med lysrörsbelysning, säger Joel Smedberg.

Premierar långsiktighet

Upphandlingar som fokuserar på funktion premierar även företag som erbjuder produkter som håller under lång tid. En fördel med Två Punkt Etts lampor är att de byggs som moduler. På så sätt får lampan en längre livslängd genom att lampans delar enkelt kan bytas ut om de går sönder istället för att hela armaturen behöver ersättas.

Att lampan består av olika moduler innebär även att den kan uppdateras allt eftersom utveckling och forskning går framåt. Det medför även att befintliga kunder enkelt kan få sin belysning uppgraderad med nya funktioner. Utvecklingen går fort och företaget arbetar ständigt med att utveckla nya funktioner på lampan, till exempel att belysningen kan anpassas efter vilken tid på dygnet det är.

– Metallramen som utgör stommen i våra lampor håller i 40-50 år, medan andra detaljer har kortare livslängd. Genom att våra lampor består av ett antal moduler kan vi enkelt uppgradera lampan. Utveckling av belysning går snabbt framåt, om fem år kommer effektiviteten vara mycket större än idag, säger Joel Smedberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.