Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Enligt en ny rapport från Sverige Kommuner och Landsting står den offentliga sektorn inför stora ekonomiska utmaningar. Om inga förändringar genomförs kommer offentlig sektor att redovisa ett underskott på 47 miljarder kronor år 2020.

Ett sätt som offentlig sektor kan spara pengar på är genom att använda sig av nya effektiva lösningar som exempelvis automatiserar arbetsuppgifter och på så sätt sparar tid åt både arbetsgivare och personal.

Ett företag som tagit fram en sådan lösning är Carefox i Jönköping som Svenskt Näringsliv nyligen besökte. Företaget har utvecklat ett verksamhetsstöd för hemtjänsten som bland annat hjälper användarna att planera personalens rutt till brukarna och schema samt kvalitetssäkrar verksamheten. Idag används företagets produkt av var sjätte hemtjänstföretag i Sverige.

– Tekniska lösningar som effektiviserar verksamheten samtidigt som den underlättar arbetet för personalen är något som många offentliga verksamheter skulle tjäna på att använda. Det finns många innovativa företag runt om i landet som utvecklar denna typ av lösningar, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv som har besökt företaget.

Genom offentlig upphandling kan de upphandlande myndigheterna komma i kontakt med företag som erbjuder nya effektiva lösningar. Ellen Hausel Heldahl uppmanar upphandlande myndigheter att våga prova nya lösningar, samtidigt som företagen som sitter på de effektiva lösningarna måste berätta för myndigheterna att de finns och vad de erbjuder.

– Både de upphandlande myndigheterna och företagen måste bli bättre på att prata med varandra och berätta om sina behov respektive lösningar. Om de ekonomiska målen kan nås genom användning av effektivare lösningar, än via skattehöjningar eller personalneddragningar, så gynnar det offentlig sektor, företagen och skattebetalarna, säger Ellen Hausel Heldahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om offentlig upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till allianspartiernas motion om offentlig upphandling. "Det är glädjande, eftersom regeringens förslag var illa underbyggt och skulle orsakat betydande problem," säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Regeringens lagförslag ökar upphandlingskrånglet

KOMMENTAR Regeringen förslag till ny upphandlingslagstiftning riskerar att i onödan slå ut konkurrens och göra upphandlingar mer krångliga. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning, skriver Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, Almega, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dålig kunskap om nya upphandlingsregler

UPPHANDLING 70 procent av medlemsföretagen har ingen kunskap om vad de nya upphandlingsreglerna innebär. De som konkurrerar om offentliga kontrakt anser att det är svårt att påverka kraven som ställs i upphandlingar, visar en undersökning bland medlemsföretagen.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen i gungning

ARBETSMARKNAD Respekten för att arbetsmarknadens parter fastställer villkoren för arbete genom kollektivavtal är grundmurad. Fram till nu. Med förslaget om nya upphandlingsregler åsidosätter regering och fack den svenska modellen, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.
NYHET Publicerad:

Därför kritiserar vi regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR I den pågående debatten om förslaget till ny upphandlingslagstiftning så framställs det gärna som om kritik mot lagförslaget är att likställa med att man inte vill ha sund konkurrens, schyssta villkor och att man inte står upp för kollektivavtalen. Svenskt Näringsliv menar att det är en missvisande bild.
NYHET Publicerad:

Stor oro i Sundsvall inför ny upphandlingspolicy

UPPHANDLING På gränsen till företagarfientligt. Det är Sundsvalls företagares betyg på kommunens nya inköpsstrategi. ”De nya reglerna stänger dörren till många små- och medelstora företag som vill delta i upphandlingar. Jag förstår inte varför politikerna inte lyssnar på den massiva kritiken från oss företagare", säger Per Felländer, vd Lindéns skyltar.
NYHET Publicerad:

Rörigt värre med ny upphandlingslag

OFFENTLIGA AFFÄRER Snårigt och komplicerat. På tvärs med kollektivavtal och i strid med grundläggande rättsprinciper. Regeringens förslag till ny upphandlingslag får vittgående konsekvenser på en rad områden, visar en ny rapport från Almega.
NYHET Publicerad:

Kvalitetskrav avgörande vid upphandling till lägsta pris

UPPHANDLING Om upphandlande myndigheter ställer höga och relevanta kvalitetskrav finns det inget som hindrar att anbudet med lägst pris antas. Det anser Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, med hänvisning till en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb

AFFÄRER Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem. Det är ett ingrepp i den svenska modellen och utestänger nya, innovativa företag från offentlig upphandling, anser han.
NYHET Publicerad:

Företaget som säljer ljus som funktion

UPPHANDLING Företaget Två Punkt Ett i Gävle säljer belysning som funktion till svenska skolor, och hoppas att fler kommuner ska följa efter.  ”När upphandlarna ser ljus som en funktion kan de ställa andra krav jämfört om de köper vanlig lamparmatur”, säger vd:n Joel Smedberg.
NYHET Publicerad:

Så kan offentlig upphandling förenklas

RAPPORT Projektet Bättre offentliga marknader har släppt rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra. ”Den visar att det inte är lagstiftningen som hindrar upphandlande myndigheter från att förenkla upphandlingarna, utan hur lagen tillämpas”, säger Ellen Hausel Heldahl, projektledare och beställare av rapporten på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kaos kan följa av upphandlingskrav

AFFÄRER Skarpare upphandlingslagstiftning är på gång. Höga sociala krav riskerar att stänga ute företag från att delta i anbudsförfarande. Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, varnar för dyrare och sämre offentliga inköp.