Krånglig byråkrati tvingar innovationsföretag satsa utomlands

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Bestic utvecklar produkter för offentlig sektor. Företaget vill satsa på hemmamarknaden, men eftersom få upphandlande myndigheter köper deras produkter tvingas företaget satsa utomlands. ”Vi överlever tack vare den utländska marknaden, i Sverige tar det för lång tid för offentlig sektor att fatta beslut om våra produkter”, säger Catharina Borgenstierna, vd på Bestic.

7 Catharina

Catharina Borgenstierna, vd på Bestic, hoppas på att svenska myndigheter ska bli bättre på att prioritera innovationer i upphandlingar.

Foto: Bestic

Företaget Bestic har utvecklat en rad produkter för offentlig sektor, bland annat äthjälpmedlet Bestic som hjälper personer med nedsatt rörelseförmåga att äta självständigt och säljer även en ”robotkatt” som andas, spinner och jamar som en vanlig katt och som ger lugn och trygghet till användaren.

I Sverige finns ett stort användningsområde för Bestics produkter, framför allt i sjukvården, hemtjänsten och på äldreboenden. Idag har företaget landsting och kommuner som kunder. Företaget upplever att många upphandlande myndigheter är intresserade av deras innovationer men att det ofta saknas ansvar, processer och tydliga beslut för investeringar i välfärdsteknologi.

– Jag har arbetat med välfärdsteknologi i fem år och det är en marginell mängd produkter som har köpts in under den här tiden rent generellt. I Sverige fokuserar man på att produktionen i välfärden ska fungera men man investerar inte tillräckligt med tid och pengar på att utveckla framtidens vård och omsorg, säger Catharina Borgenstierna, vd på Bestic.

Svårt att få kontakt och långa beslutsvägar

En bidragande orsak till att få inköp görs är att företaget har svårt att komma i kontakt med tjänstemännen hos de upphandlande myndigheterna. Företaget har varit med om att det har tagit upp till fyra månader för att komma i kontakt med rätt tjänsteman. Det i kombination med långa beslutsprocesser gör det kostsamt för företaget att bedriva försäljning i Sverige.

– Det tar ofta flera månader att få tag på rätt kontaktperson hos myndigheten och sedan är det en väldigt lång beslutsprocess, ibland flera år. Jämfört med privata företag så verkar det inte finnas några tydliga deadlines, kvalitetsmål eller krav på resultat i offentlig sektor, säger Catharina Borgenstierna.

Andra prioriteringar utomlands

När myndigheterna i Sverige inte köper in företagets produkter så har företaget fått satsa utomlands. På flera håll i Europa är det vanligt att det tar lång tid för offentlig sektor att köpa in nya innovationer, jämfört med USA där beslutsvägarna och sättet som man investerar i innovationer är ett helt annat.

– I USA finns det försäkringssystem som kan hjälpa patienter att få tillgång till rätt hjälpmedel och exempelvis militära sjukvårdsorganisationer är duktiga på att se till att de som har ett behov av ett hjälpmedel får pengar så att de kan köpa det, säger Catharina Borgenstierna.

Idag går 90 procent av Bestics försäljning till andra marknader i Europa, Asien och USA.

– Vi finns kvar tack vare att vi har satsat utomlands på marknader som är mer öppna för innovationer och snabbare på att använda dem. Våra hjälpmedel underlättar och höjer kvalitén på vardagen för de som använder produkterna. I Sverige prioriteras sällan de patienter som har behov av en förenklad vardag utan patienten måste nästan vara mycket svårt sjuk eller döende för att bli prioriterad, säger Catharina Borgenstierna.

Hoppas på förbättring

Glädjande nog finns det positiva exempel på länder som prioriterar innovationer även på nära håll. I Danmark finns en statlig strategi för innovationer som tydligt talar om vilka områden som ska prioriteras. Sverige har ingen liknande strategi, men däremot har regeringen presenterat en vision kring e-hälsoarbetet som säger att Sverige ska vara bäst i världen 2025. Idag finns ännu ingen strategi för hur detta skall gå till men Bestic är positiva till att ambitionen finns. Förhoppningsvis leder visionen till att offentlig sektor ökar användningen av nya innovationer. Det vore positivt för Bestic och andra svenska innovationsföretag som vill satsa på sin hemmamarknad.

Ett annat positivt exempel är satsningen ”Hälsans nya verktyg” som ett flertal kommuner och landsting deltar i och där tanken är att de ska utbyta erfarenhet om att använda nya innovativa produkter och tjänster. Likaså SKL har tagit ett initiativ där man samlar 10 kommuner i landet som skall dela erfarenheter om hur man kan jobba med välfärdsteknologi.

– Tidigare har kommunerna inte utbytt så mycket erfarenheter med varandra utan alla har fått uppfinna hjulet på nytt. Förhoppningsvis bidrar projekten till att fler kommuner och landsting vågar börja använda nya produkter och tjänster, säger Catharina Borgenstierna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.