Så kan offentlig upphandling förenklas

NYHET Publicerad

RAPPORT Projektet Bättre offentliga marknader har släppt rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra. ”Den visar att det inte är lagstiftningen som hindrar upphandlande myndigheter från att förenkla upphandlingarna, utan hur lagen tillämpas”, säger Ellen Hausel Heldahl, projektledare och beställare av rapporten på Svenskt Näringsliv.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Sedan januari 2015 driver Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer projektet Bättre offentliga marknader. Målet med är att förbättra den offentliga upphandlingen i Sverige.

Några av de mest återkommande klagomålen från företagare, i Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala företagsklimatet, handlar om offentliga upphandlingar. Det rör ska-krav, bristande dialog och luddiga förfrågningsunderlag som företagen inte förstår eller inte kan räkna på, enligt Ellen Hausel Heldahl, beställare av rapporten och expert på offentliga upphandlingar på Svenskt Näringsliv.

– Offentlig upphandling får år efter år bottenbetyg när vi mäter det lokala företagsklimatet. Företagarna irriteras inte mest av lagen utan av hur upphandlarna väljer att tillämpa den, säger hon.

Förenkla upphandlingsförfarandet

För att visa hur myndigheter kan förenkla upphandlingarna fick jur.dr Jon Kihlman i uppdrag att ta fram rapporten ”Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra”. Den innehåller konkreta förslag som underlättar upphandlingsförfarandet för upphandlande myndigheter och som gör det enklare för företag att lämna anbud.

Rapporten som presenterades första gången på ett seminarium i Almedalen, visar på ett tydligt sätt hur upphandlande myndigheter ska göra för att förenkla upphandlingsprocessen.

– Alla vinner på att offentliga upphandlingar blir enklare att genomföra. Det kan bland annat ske genom att minska andelen krav och använda sig mer av civilrätten genom att i avtal visa vad konsekvenserna blir om leverantören inte uppfyller villkoren, säger Ellen Hausel Heldahl.

Hög kvalitet till lågt pris

I rapporten uppmanas upphandlarna att undvika att utvärdera annat än pris. Upphandlande myndigheter kritiseras ofta för att en majoritet av upphandlingarna avgörs av priset och att leverantören som erbjudit lägst pris vinner.

Många vill också påskina att ett lågt pris innebär sämre kvalitet på varan eller tjänsten som köps in. Men rapporten visar att det inte behöver vara en konflikt mellan hög kvalitet och att välja anbudet med lägst pris.

Om upphandlarna ser till att ställa tydliga kvalitetskrav på varan eller tjänsten räcker det att de kontrollerar att leverantörerna lever upp till kraven och därefter väljer anbudet med lägst pris.

– Upphandlarna har ett stort ansvar när det gäller att ställa krav på kvalitet och att se till att det som köps in motsvarar kvaliteten de efterfrågat. Om alla kvalitetskrav är uppfyllda finns det inget som hindrar upphandlarna från att välja anbudet med lägst pris, säger Ellen Hausel Heldahl.

Åtta handlingsregler

Rapporten kan sammanfattas i åtta handlingsregler för de upphandlande myndigheterna:

  1. Köp inte om du inte vet vad du vill ha.
  2. Köp inte om du inte kan uttrycka vad du vill ha.
  3. Sträva efter att uttrycka avtalsobjektet som ett resultat.
  4. Tag ställning till och uttryck i avtalet vad som är viktigt och vad som inte är viktigt.
  5. Använd framför allt påföljderna vid avtalsbrott för att göra det viktigt för leverantören att tillgodose dina behov.
  6. Undvik att kvalificera leverantörer.
  7. Undvik att utvärdera annat än pris.
  8. Följ upp alla avtal.

Rapporten i sin helhet hittas här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.
NYHET Publicerad:

Kvalitetskrav avgörande vid upphandling till lägsta pris

UPPHANDLING Om upphandlande myndigheter ställer höga och relevanta kvalitetskrav finns det inget som hindrar att anbudet med lägst pris antas. Det anser Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, med hänvisning till en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Företaget som säljer ljus som funktion

UPPHANDLING Företaget Två Punkt Ett i Gävle säljer belysning som funktion till svenska skolor, och hoppas att fler kommuner ska följa efter.  ”När upphandlarna ser ljus som en funktion kan de ställa andra krav jämfört om de köper vanlig lamparmatur”, säger vd:n Joel Smedberg.
NYHET Publicerad:

Så kan offentlig upphandling förenklas

RAPPORT Projektet Bättre offentliga marknader har släppt rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra. ”Den visar att det inte är lagstiftningen som hindrar upphandlande myndigheter från att förenkla upphandlingarna, utan hur lagen tillämpas”, säger Ellen Hausel Heldahl, projektledare och beställare av rapporten på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Krånglig byråkrati tvingar innovationsföretag satsa utomlands

UPPHANDLING Bestic utvecklar produkter för offentlig sektor. Företaget vill satsa på hemmamarknaden, men eftersom få upphandlande myndigheter köper deras produkter tvingas företaget satsa utomlands. ”Vi överlever tack vare den utländska marknaden, i Sverige tar det för lång tid för offentlig sektor att fatta beslut om våra produkter”, säger Catharina Borgenstierna, vd på Bestic.
NYHET Publicerad:

Kommunala krav försvårar för grävföretag

UPPHANDLING När kommuner upphandlar grävmaskinstjänster är det vanligt att de ställer krav på vilken erfarenhet som grävmaskinisten ska ha. Ofta är kraven så hårda att det blir omöjligt för företagare att använda sina lärlingar. ”Vi behöver utbilda lärlingar för att skapa tillväxt i branschen men kommunernas krav sätter käppar i hjulet för oss”, säger Per Johansson, Fäldts Grävmaskiner.
NYHET Publicerad:

Se inte bara till inköpspriset

UPPHANDLING Många gånger är det priset som avgör vilket anbud som vinner en upphandling. Företaget Cenva levererar energieffektiva centraldammsugarsystem men de märker att de ibland väljs bort som leverantör på grund av att beställarna endast jämför inköpspriset och inte vad produkten kostar under hela sin livscykel. ”Om beställaren ser till kostnaden för produktens hela livscykel skulle det leda till ärligare jämförelser”, säger Anders Dahlberg, VD på Cenva.
NYHET Publicerad:

Projektet Bättre offentliga marknader i Almedalen

ALMEDALEN I år anordnar projektet Bättre offentliga marknader två seminarier i Almedalen. På tisdagen är det dags för seminariet Vad behöver en upphandlande myndighet inte göra? och på onsdagen hålls seminariet Uppföljning och avtalsförvaltning är vägen till goda upphandlingar. Båda seminarierna äger rum kl. 13.00 – 14.00 utanför restaurang Amarillo i Almegas tält.
NYHET Publicerad:

Danskt innovationspartnerskap är igång

UPPHANDLING Innovationsparterskap är en ny samarbetsform som presenteras i de nya EU-direktiven om offentlig upphandling. I januari påbörjade Danmark arbetet med sitt första innovationspartnerskap där företag uppmanas utveckla en lösning som motverkar uttorkning av äldre. Målet är att lösningen finns på marknaden 2019.
NYHET Publicerad:

IT-företag efterlyser bättre upphandlingar

UPPHANDLING Jonas Möller, försäljningschef på EGBS, ser ofta att IT-upphandlingar genomförs på bristfälliga förfrågningsunderlag och att upphandlarna saknar kunskap om tjänsten eller produkten. I värsta fall leder det till att upphandlingen inte löser myndigheternas problem. ”Om upphandlingarna utgick från en behovsanalys skulle underlagen bli bättre”, säger han.
NYHET Publicerad:

Vill ha upphandlingar som fokuserar på kvalitet och dialog

UPPHANDLING Företaget Nitro Consult är specialiserade på sprängteknik. De upplever att fler och fler av de upphandlande myndigheterna väljer anbud med lägst pris samtidigt som de blundar för att kvaliteten på tjänsterna som de köper in försämras. ”Det har gått så långt att beställarens personal ute på fältet har börjat ifrågasätta vad det är för ’skit’ som man köper in”, säger Anders Mejner, företagets produktchef.
NYHET Publicerad:

Företagen vill ha bättre dialog kring upphandlingar

FÖRETAGARDAGEN I maj bjöd Svenskt Näringslivs 21 regionkontor in utvalda företagare från hela landet till Företagardagen i Stockholm. Under dagen samtalade företagarna om olika ämnen, bland annat offentlig upphandling. ”Företagarna var rörande överens om att de vill ha mer dialog med upphandlande myndigheter och att kraven i upphandlingarna ska vara rimliga”, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.