Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

NYHET Publicerad

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.

Mikaela Ridelberg

Under arbetet med sin avhandling noterade Mikaela Ridelberg att det saknas en struktur för att skapa lärande inom den offentliga vården, trots att många arbetar mer och mer med patientdelaktighet och använder avvikelsesystem.

Robert Denkert

Det som saknas inom vården är ett proaktivt förbättringssystem. Om man gör fel, är risken stor att man bestraffas, konstaterar, företagaren Robert Denkert.

Antalet flygolyckor har minskat med 90 procent i västvärlden de senaste 30 åren. Förklaringen är arbetet i vad man kallar en ”juste culture”.

– Nu vill vi införa samma sätt att arbeta med säkerhet och kvalitet inom vården, säger Robert Denkert, pilot på flygbolaget Thomas Cook Airlines, som tillsammans med SAS-piloten Peter Sundlöf startat företaget Safety Focus.

Flygets säkerhetssystem är upplagt på följande sätt:

Misstag från en pilot rapporteras genast i flygbolagets interna rapporteringssystem. Incidenter, små som stora, är grunden för ett proaktivt förbättringsarbete. Procedurer, rutiner och teknik synas för att misstag inte ska upprepas.

Försummelser bestraffas inte, om inte felet uppkommit på grund av ett medvetet handlande. Det rapporteras inte heller externt, så länge det inte är fråga om rena haverier. Då används ett haverirapportsystem, på samma sätt som Lex Maria-systemet inom vården.

– Det som saknas inom vården är det proaktiva förbättringssystem som vi har inom flyget. Om man gör fel inom vården är risken väldigt stor att man bestraffas. Yrkesgrupper berättar att det leder till att väldigt många händelser som skulle kunna leda till förbättringar aldrig rapporteras, säger Robert Denkert.

Mikaela Ridelberg bekräftar bilden. Hon har skrivit en avhandling om patientsäkerhet 2016 och arbetar som verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Örebro, bland annat med patientsäkerhet.

Under arbetet med sin avhandling noterade hon att det saknas en struktur för att skapa lärande inom den offentliga vården, trots att många arbetar mer och mer med patientdelaktighet och använder avvikelsesystem.

– Man jobbar sig inte igenom den här kulturen, tassar för mycket på tå för varandra och frågar sig inte varför något går fel. Det gör att man ofta stannar för tidigt och att få åtgärder görs på systemnivå, säger Mikaela Ridelberg.

Hon hoppas att arbetet som Safety Focus gör bidrar till ett mer transparent förhållningssätt.

– Det jag tycker är så bra, är att de kommer från en annan verksamhet och förhoppningsvis kan ge hälso- och sjukvårdspersonalen struktur och verktyg för att kommunicera kring det som går bra och dåligt. Sjukvården behöver instrument för att bryta igenom den här kulturen, så att alla blir mer öppna och kan lära av varandra. Det räcker inte att bara göra en händelseanalys, betonar Mikaela Ridelberg.

Företaget Safety Focus föddes efter att Robert Denkert och en god vän, som är läkare, diskuterade skillnader i säkerhetstänkande inom den offentliga vården och flyget, och insett att de var stora. Läkarvännen bjöd in honom att föreläsa på sjukhuset och även följa och analysera arbetet på en operationsenhet.

– Läkarna själva var väldigt intresserade och ville jobba vidare med detta, men det tog stopp på nästa nivå. Vi har förstått att det nästan är omöjligt att få komma in och testa och bli upphandlade som en liten privat entreprenör om man riktar sig mot den offentliga vården. Ingen vet hur man ska göra för att upphandla innovationer, säger Robert Denkert.

Istället tog de kontakt med privata vårdgivaren Aleris, där de nu håller på att ta fram ett internt rapporteringssystem, en säkerhetsmanual och sätta upp en organisation för det fortsatta arbetet.

Målet är att bidra till en bättre offentlig vård. Och det går att spara pengar, enligt Robert Denkert, och refererar till flyget.

– Om vi kan undvika 90 procent av misstagen, som inom flyget, så innebär det runt tolv miljarder kronor om året. Men vi tycker att den stora frågan handlar om att undvika att 3 000 människor dör och 100 000 skadas på grund av misstag, som beror på den mänskliga faktorn, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.
NYHET Publicerad:

Kvalitetskrav avgörande vid upphandling till lägsta pris

UPPHANDLING Om upphandlande myndigheter ställer höga och relevanta kvalitetskrav finns det inget som hindrar att anbudet med lägst pris antas. Det anser Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, med hänvisning till en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Företaget som säljer ljus som funktion

UPPHANDLING Företaget Två Punkt Ett i Gävle säljer belysning som funktion till svenska skolor, och hoppas att fler kommuner ska följa efter.  ”När upphandlarna ser ljus som en funktion kan de ställa andra krav jämfört om de köper vanlig lamparmatur”, säger vd:n Joel Smedberg.
NYHET Publicerad:

Så kan offentlig upphandling förenklas

RAPPORT Projektet Bättre offentliga marknader har släppt rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra. ”Den visar att det inte är lagstiftningen som hindrar upphandlande myndigheter från att förenkla upphandlingarna, utan hur lagen tillämpas”, säger Ellen Hausel Heldahl, projektledare och beställare av rapporten på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Krånglig byråkrati tvingar innovationsföretag satsa utomlands

UPPHANDLING Bestic utvecklar produkter för offentlig sektor. Företaget vill satsa på hemmamarknaden, men eftersom få upphandlande myndigheter köper deras produkter tvingas företaget satsa utomlands. ”Vi överlever tack vare den utländska marknaden, i Sverige tar det för lång tid för offentlig sektor att fatta beslut om våra produkter”, säger Catharina Borgenstierna, vd på Bestic.
NYHET Publicerad:

Kommunala krav försvårar för grävföretag

UPPHANDLING När kommuner upphandlar grävmaskinstjänster är det vanligt att de ställer krav på vilken erfarenhet som grävmaskinisten ska ha. Ofta är kraven så hårda att det blir omöjligt för företagare att använda sina lärlingar. ”Vi behöver utbilda lärlingar för att skapa tillväxt i branschen men kommunernas krav sätter käppar i hjulet för oss”, säger Per Johansson, Fäldts Grävmaskiner.
NYHET Publicerad:

Se inte bara till inköpspriset

UPPHANDLING Många gånger är det priset som avgör vilket anbud som vinner en upphandling. Företaget Cenva levererar energieffektiva centraldammsugarsystem men de märker att de ibland väljs bort som leverantör på grund av att beställarna endast jämför inköpspriset och inte vad produkten kostar under hela sin livscykel. ”Om beställaren ser till kostnaden för produktens hela livscykel skulle det leda till ärligare jämförelser”, säger Anders Dahlberg, VD på Cenva.
NYHET Publicerad:

Projektet Bättre offentliga marknader i Almedalen

ALMEDALEN I år anordnar projektet Bättre offentliga marknader två seminarier i Almedalen. På tisdagen är det dags för seminariet Vad behöver en upphandlande myndighet inte göra? och på onsdagen hålls seminariet Uppföljning och avtalsförvaltning är vägen till goda upphandlingar. Båda seminarierna äger rum kl. 13.00 – 14.00 utanför restaurang Amarillo i Almegas tält.
NYHET Publicerad:

Danskt innovationspartnerskap är igång

UPPHANDLING Innovationsparterskap är en ny samarbetsform som presenteras i de nya EU-direktiven om offentlig upphandling. I januari påbörjade Danmark arbetet med sitt första innovationspartnerskap där företag uppmanas utveckla en lösning som motverkar uttorkning av äldre. Målet är att lösningen finns på marknaden 2019.
NYHET Publicerad:

IT-företag efterlyser bättre upphandlingar

UPPHANDLING Jonas Möller, försäljningschef på EGBS, ser ofta att IT-upphandlingar genomförs på bristfälliga förfrågningsunderlag och att upphandlarna saknar kunskap om tjänsten eller produkten. I värsta fall leder det till att upphandlingen inte löser myndigheternas problem. ”Om upphandlingarna utgick från en behovsanalys skulle underlagen bli bättre”, säger han.
NYHET Publicerad:

Vill ha upphandlingar som fokuserar på kvalitet och dialog

UPPHANDLING Företaget Nitro Consult är specialiserade på sprängteknik. De upplever att fler och fler av de upphandlande myndigheterna väljer anbud med lägst pris samtidigt som de blundar för att kvaliteten på tjänsterna som de köper in försämras. ”Det har gått så långt att beställarens personal ute på fältet har börjat ifrågasätta vad det är för ’skit’ som man köper in”, säger Anders Mejner, företagets produktchef.
NYHET Publicerad:

Företagen vill ha bättre dialog kring upphandlingar

FÖRETAGARDAGEN I maj bjöd Svenskt Näringslivs 21 regionkontor in utvalda företagare från hela landet till Företagardagen i Stockholm. Under dagen samtalade företagarna om olika ämnen, bland annat offentlig upphandling. ”Företagarna var rörande överens om att de vill ha mer dialog med upphandlande myndigheter och att kraven i upphandlingarna ska vara rimliga”, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.