Vill ha upphandlingar som fokuserar på kvalitet och dialog

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Företaget Nitro Consult är specialiserade på sprängteknik. De upplever att fler och fler av de upphandlande myndigheterna väljer anbud med lägst pris samtidigt som de blundar för att kvaliteten på tjänsterna som de köper in försämras. ”Det har gått så långt att beställarens personal ute på fältet har börjat ifrågasätta vad det är för ’skit’ som man köper in”, säger Anders Mejner, företagets produktchef.

upphandling

Nitro Consult är specialiserade på sprängteknik och deltar kontinuerligt i offentliga upphandlingar runt om i Sverige. Offentlig sektor är en viktig kundgrupp och över hälften av företagets omsättning kommer därifrån. Nitro Consult upplever att de upphandlande myndigheterna fokuserar mer och mer på lägsta pris och mindre på kvaliteten på tjänsterna som de köper in.

– Vi förstår att det är svårt att skriva förfrågningsunderlagen och ange tydliga krav men det borde gå att ställa bättre krav för att få leverantörer som erbjuder tjänster av högre kvalitet och inte bara gå efter lägsta pris. Jag har varit med om att medarbetare hos beställaren har ifrågasatt vad ”man köper in för skit”, säger Anders Mejner, produktchef på Nitro Consult.

Företaget sätter en stolthet i att utveckla tjänster med hög kvalitet som ger stor nytta åt deras kunder. Nu senast har de tagit fram ett IT-system som analyserar mätdata från sprängningar, besiktnings- och riskinformation. Resultatet blir en överskådlig bild som sprängaren kan använda för att justera nästa sprängsalva, projektledaren kan följa sprängningarna från sitt kontor och den ansvariga entreprenören kan följa effekterna av sprängningarna och kontrollera att de håller sig inom tillåtna gränsvärden.

Prispressen får konsekvenser

Om prispressen fortsätter så ser Anders Mejner flera skrämmande konsekvenser, exempelvis blir det svårt att motivera varför företaget ska fortsätta att utveckla innovationer som sitt IT-system. Det är en kostnad som de inte kan motivera då systemet inte värderas i offentliga upphandlingar. Det här innebär även att hans avdelning är hotad.

En annan konsekvens är att företaget måste se över vilka de anställer. Idag har de fler civilingenjörer jämfört med sina konkurrenter men om företaget ska pressa priserna så måste de anställa personer med lägre lönekostnad. Det kan leda till att företaget inte kan anställa personer med långa universitetsutbildningar utan att det är tillräckligt att personerna har en teknisk gymnasieutbildning.

– Vi kan inte fortsätta överleverera utan att få betalt för det. Som utvecklingen ser ut så har vi inte råd att anställa högutbildad personal och utveckla bra IT-lösningar i framtiden, säger Anders Mejner.

Mer och bättre dialog

När det gäller dialog med upphandlande myndigheter så upplever Anders Mejner att myndigheterna inte är så intresserad av att prata med potentiella leverantörer inför upphandlingar. Men han hoppas att det är på väg att förändras.

Företaget deltog nyligen i en upphandling som genomfördes genom konkurrenspräglad dialog där potentiella leverantörer skulle vara med och forma upphandlingen. Dessvärre begränsades dialogen till ett introduktionsmöte och en remissrunda med feedback kring förfrågningsunderlaget innan det fastställdes. Upphandlingen blev överprövad och då ändrade beställaren hur den skulle utvärdera anbuden. Det gjorde att anbudet med lägst pris vann.

– Jag hade hoppats att beställaren skulle ha varit mer intresserad av att prata med oss företagare. Då hade troligtvis underlaget blivit bättre med tydligare krav och man hade förhoppningsvis undvikit en överprövning. Nu är jag rädd att beställaren inte vill prova konkurrenspräglad dialog igen, säger Anders Mejner.

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv kommenterar

– Vi ser många exempel på hur viktigt det är med en god dialog mellan näringsliv och upphandlande myndighet och många gånger är man onödigt rädd för att ha kontakter med näringslivet.

– Man får ha hur mycket kontakt som helst med leverantörerna fram till dess att anbuden öppnas men det är så klart viktigt att det sker transparent. Att publicera frågor och svar på en sida i anslutning till upphandlingen är viktigt för att alla ska få samma information.

– Mer dialog är en förutsättning för bättre affärer och färre överprövningar. Det är viktigt att både köpare och säljare hjälps åt med att skapa ett bra samtalsklimat så att upphandlingarna kan bli bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.