Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 juni 2018

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.

Med D-Rails system går det snabbt att skanna av järnvägsnätet digitalt och hitta avvikelser innan de resulterar i fel. Men också bedöma effekterna av förebyggande åtgärder.
– Redan under vår allra första körning upptäckte vi fel på en kontaktledning som Trafikverket kunde åtgärda, berättar Christoffer Hamin.

– Vårt mål är att bidra till en smidigare tågtrafik med färre förseningar för resenärerna, säger Christoffer Hamin, som är en av D-Rails båda grundare.

Varje år inträffar närmare 400 kontaktledningsproblem som påverkar tågtrafiken någonstans i landet. Många av dessa skulle kunna förebyggas med tätare övervakning, något som D-Rail tagit fasta på. Företagets lösning består av ett sensorsystem som sätts på tågen och som kontinuerligt läser av fel på kontaktledningar, signalsystem och spår där tåget passerar.

– Systemet kan också läsa av det relativa skicket och positionen på kontaktledningen, vilket innebär goda möjligheter att planera och prioritera underhållsåtgärder i god tid, säger Christoffer Hamin.

Den första idén till systemet föddes när han som underhållsansvarig på ett företag som underhåller tåg började leta efter systematiska fel på fordonen. Han blev förvånad över hur många fel som rapporterades och började strukturera data på olika sätt för att hitta orsaken.

– En dag sorterade jag datan geografiskt och hittade kluster av vissa felkoder på exakt samma ställe. Det visade att det sannolikhetsmässigt inte var fel på tågen utan infrastrukturen, vilket var en ny värld för mig. Innan dess hade jag inte funderat på att anledningen kunde vara järnvägen eller kontaktledningen, berättar Christoffer Hamin.

Upptäckten ledde till att han och en kollega konstruerade en enklare, fordonsoberoende prototyp för infrastrukturövervakning.

– Redan under vår allra första körning upptäckte vi fel på en kontaktledning som Trafikverket kunde åtgärda, berättar Christoffer Hamin.

Övervakningen och kontrollen av spår och kontaktledningar idag sker annars med hjälp av mätvagnar, som i sig ger värdefull och detaljerad data. Kostnaden är dock hög och man kan bara mäta en liten del åt gången, där trafikens omfattning styr hur sträckorna prioriteras. Mätvagnarna kräver även kapacitet från redan hårt belastade sträckor.

– I praktiken innebär det att det kan bli en hel del fel mellan mättillfällena eftersom det kan gå ett halvår mellan varven och hinna passera 30 000 tåg där emellan. Med vårt system får man kontinuerliga mätdata varje dag från tåg som ändå passerar på spåren, säger Christoffer Hamin.

En av dem som välkomnar D-Rails lösning är Håkan Jarl, Fleet Controller på Tåg i Bergslagen.

– Att infrastrukturen är i behov av åtgärder är ställt utom allt tvivel. Såvitt jag kan bedöma är det här systemet ett väldigt bra komplement när det gäller att hitta var man behöver göra och prioritera åtgärder. Idag inträffar störningar i systemet som påverkar oss i olika grad nästan varje dag, säger Håkan Jarl.

Även Trafikverket ställer sig positiva till en lösning som bygger på fordonsbaserad infrastrukturbevakning. Förutom D-Rails lösning håller man också på att utvärdera två andra system. En av de största utmaningarna handlar om att hitta nya vägar och arenor för att kunna stötta implementeringen av innovationer som kan förbättra verksamheten – något som ofta är ett större hinder än tekniken i sig.

– Därför håller vi just nu på att titta på hur vi kan anpassa våra processer och arbeta upp Trafikverkets förmåga att stötta innovationer i högre grad, säger Peter Söderholm, projektledare för Trafikverkets Verklighetslabb digital järnväg.

Ett av målen är att kunna få in den fordonsbaserade infrastrukturbevakningen som nu testas i ordinarie verksamhet så snart som möjligt.

– Jag ser många fördelar med detta. På det här sättet kan vi snabbt skanna av stora delar av järnvägsnätet digitalt och hitta vissa typer av avvikelser innan de resulterar i fel, men även bedöma effekterna av förebyggande och avhjälpande åtgärder. Dessutom slipper vi skicka ut personer rent fysiskt i onödan och det är ett bra komplement till nuvarande mätvagnar. Sammantaget innebär det att vi har goda möjligheter att förbättra både effektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön, säger Peter Söderholm.

Offentlig upphandlingUpphandling
Skriven avSara Bergqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist