Minska ungdomsarbetslösheten

Under 20 år har ungdomsarbetslösheten varit hög. Nu har vi fastnat med en ungdomsarbetslöshet på nära 25 procent. För varje lågkonjunktur förvärras ungdomsarbetslösheten.

Unga medarbetare arbetar i en industrimiljö
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

Ungdomsarbetslösheten är jämförelsevis hög i Sverige och den har varierat kring 20-25 procent under många år. De senaste åren har dock ungdomsarbetslösheten minskat något som ett resultat av det allmänt sett bättre arbetsmarknadsläget och mindre ålderskullar.

I lågkonjunkturen förlorar unga sina jobb i högre utsträckning än äldre. Men ungdomsarbetslösheten slår inte blint, utan träffar framför allt unga som saknar färdig utbildning. Eftersom kontakter är så viktigt för att hitta jobb i Sverige så är det viktigt att vi förenklar vägen till det första arbetet. Det gör vi genom att sänka trösklarna: reformera Lagen om anställningsskydd, tillåt en mer flexibel lönesättning och förbättra företagsklimatet i landets kommuner.