Tieto

Alla chefer i den svenska delen av Tieto utbildas nu i inkluderande ledarskap för att öka chefernas förståelse och ge dem en gemensam grund att stå på när de fattar dagliga beslut.

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

NYHET Publicerad

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Tieto utbildar nu alla chefer i inkluderande ledarskap för att alla ska känna sig välkomna att jobba på företaget, och för att försäkra sig om att inga fördomar byggs in i framtidens it-system.

Anders Wallin

"Jag trodde inte att jag skulle bli så taggad som jag blev", säger Anders Wallin, en av cheferna som gått kursen.

Angela Kristiansson

"Vi vet att inkludering har stor påverkan på hur medarbetarna upplever oss som arbetsgivare", säger Angela Kristiansson.

Foto: Jana Kay

För Tieto och andra it-bolag har situationen skärpts på flera håll – i samhället och bland anställda och kunder. Det skapar nya behov, konstaterar Angela Kristiansson, ansvarig för inkludering på Tieto Sweden.

– Vi jobbar i en global miljö där kunderna ställer nya krav, samtidigt som kampen om kompetensen hårdnar, och en ny generation med nya förväntningar på arbetsgivarna kommer in på arbetsmarknaden.

Som ett led i det har alla chefer i den svenska delen av Tieto i vår utbildats i inkluderande ledarskap under en halv dags workshop. Nästa steg är att erbjuda kursen i resten av koncernen.

Även om Tieto har jobbat systematiskt med inkludering och mångfald under en tid ville man växla upp arbetet genom att öka chefernas förståelse och ge dem en gemensam grund att stå på.

– Nyckeln till att få till en förändring är att stärka muskeln som fattar de dagliga besluten. Det är det som är det svåra – att verkligen förstå att varje beslut påverkar byggandet av en inkluderande kultur.

Utbildningen inleds med en genomgång av vad inkludering och mångfald är och går sedan in på hur man konkret kan jobba med maktstrukturer, normer och att medvetandegöra fördomar.

– I grunden handlar det om hur vi som it-bolag ska bidra till att bygga ett hållbart samhälle. Vi har ett ansvar för att verktygen vi utvecklar åt våra kunder är inkluderande. Bygger vi in fördomar i dem utan att veta om det? Hur undviker vi att överföra dem till morgondagens samhälle?

Tieto har låtit göra en kartläggning av företagets kultur där det utkristalliserades ett antal beslutssituationer med extra stor påverkan när det gäller inkludering, bland annat rekrytering, bemanning och prestationsutveckling. Under kursen simuleras case utifrån dem som cheferna får öva på tillsammans.

– Det är här den faktiska inlärningen händer, när man ser båda sidorna och har bra diskussioner. Då kryper det under skinnet på riktigt och de får utveckla strategier för att bli mer medvetna i sina beslut.

Anders Wallin, leveranschef på Tieto, är en av dem som gått kursen. 

– Om jag ska vara helt ärlig var jag inte jättepositivt inställd till att avsätta en hel dag till en kurs i något som jag kände att jag redan kunde. Men det blev faktiskt en ögonöppnare.

Kursen gjorde honom medveten om att han utan att tänka sig för utgår från personer som liknar honom själv.

– Vi tittade på det från flera olika infallsvinklar, och det hade jag inte gjort förut. Nu insåg jag att det finns så många fler nivåer av komplexitet. Jag trodde inte att jag skulle bli så taggad som jag blev.

Tieto har haft ett starkt fokus på jämställdhet mellan könen och Anders Wallin berättar att han har byggt upp en grupp där det är hälften kvinnor och hälften män.

– Men nu visar det sig att det finns så många fler variabler som vi inte tänker på men som är lika viktiga, religion, civilstånd och etnicitet till exempel.

Alla har fördomar och det svåra är att vi ofta inte är medvetna om dem, poängterar Angela Kristiansson. En norm byggs av en majoritet och så länge du är inom normen är det svårt att förstå och se hur ditt beteende påverkar dem utanför.

– Att få den polletten att trilla ner hos våra chefer och medarbetare är nyckeln till att bli en inkluderande organisation på riktigt. Först då kan vi gå vidare och ha andra dialoger. Så länge den grundläggande förståelsen inte finns blir inte andra diskussioner särskilt fruktbara.

En mer inkluderande kultur ger mer engagerade medarbetare och nöjdare kunder. Bättre team som samarbetar bättre gör företaget effektivare, snabbare och mer innovativt, påpekar hon.

– I vår strategi ligger att vi vill skapa en miljö där alla känner sig trygga varje dag. Vi vet att inkludering har stor påverkan på hur medarbetarna upplever oss som arbetsgivare. Det skapar i sin tur en positiv kundupplevelse.

När medarbetare vet att de får vara sig själva på jobbet blir arbetsgivaren attraktivare, konstaterar Angela Kristiansson.

– Engagerade medarbetare är dessutom friskare, har lägre stressnivåer och har roligare på jobbet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

AI ökar kraven på att lära nytt i arbetslivet

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.