NYHET22 december 2020

God jul – och tack för i år! 

Låt oss inte skräda orden. 2020 har varit ett fullkomligt skitår för de allra flesta företagare. En del har klarat sig lite bättre än andra, men för många har de omvälvande samhällsförändringarna inneburit katastrof, eller rentav konkurs.

”Även om året varit mörkt, för många rentav nattsvart, så gäller det också att ta vara på de ljusglimtar som finns. Om något blivit tydligt under pandemiåret, så är det insikten om företagens betydelse. För jobb, för ekonomin, och för välfärden”, skriver Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv i sin krönika.

Företag som gått strålande fick under året se alla sina intäkter sjunka till noll. Och precis när verkligheten såg ut att återgå till det normala slog nästa våg till igen.

Mitt under denna historiska kris har vi på Svenskt Näringsliv varit eftertraktade som aldrig förr, och vi har arbetat dag och natt hos politiker och i opinionen. Vi var tidigt ute och uppvaktade rikspolitiken med konstruktiva förslag på reformer, för att stävja krisen och för att ge en insikt i företagarnas vardag.

Med 60 000 medlemsföretag och sammanlagt två miljoner anställda är vi den organisation som bäst har örat mot rälsen vad det gäller hur företag mår och vad de behöver. Mycket av det vi tidigt föreslog blev därför också snabbt verklighet – korttidspermitteringar, omställningsstöd, med mera, och här är det på sin plats att ge regering och departement en stor eloge för att man varit både lyhörda och snabbfotade. Vi tog också fort fram förslag på åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kunde vidta. I stort sett alla hängde snabbt på. Nu i höst har vi ytterligare uppdaterat dessa förslag.

Vi har inte nått ända fram i alla frågor. Att förbättra krisåtgärderna ligger fortfarande högt på agendan, och nya och förändrade restriktioner varje vecka och ibland till och med dagligen gör att vi ständigt måste anpassa och uppdatera våra åtgärdsförslag. En av flera prioriterade frågor just nu är utbetalningar av ersättningar, som i värsta fall ser ut att kunna dröja ända till mars eller april nästa år. Blir det så, kommer många välfungerande företag att hinna gå omkull innan de stödåtgärder de beviljats hinner betalas ut.

Men även om året varit mörkt, för många rentav nattsvart, så gäller det också att ta vara på de ljusglimtar som finns. Om något blivit tydligt under pandemiåret, så är det insikten om företagens betydelse. För jobb, för ekonomin, och för välfärden. Och att om det ska gå bra för Sverige, måste det också gå bra för svenska företag.

För utan lönsamma företag som betalar löner till sina anställda och skatt finns det ingen finansiering för vår välfärd. Inga sjuksköterskor, läkare, eller undersköterskor, inga intensivvårdsplatser, respiratorer eller ambulanser. Jag tror att det under krisen är allt fler som har fått upp ögonen för hur detta hänger ihop. Men även för företagens betydelse i samhället i bredare bemärkelse, som en infrastruktur för hur vi lever våra liv som sociala varelser med behov av upplevelser och interaktion. Livet utan företag är helt enkelt trist och ensamt.

Året har också visat att det faktiskt går att skynda på nödvändiga omställningar om man verkligen måste. Tillstånd har utverkats för saker som tidigare ansetts helt omöjligt, avgifter har slopats och företag, politiker och myndigheter har samverkat sida vid sida. Kommuner och regioner har tidigarelagt investeringar och startat kampanjer för att stötta det lokala näringslivet. En del företag har lagt om sin verksamhet totalt för att kunna hjälpa till med sjukvårdsmaterial, åter andra har utvecklat satsningar på hemleveranser och e-handel.

Samtidigt nås vi – mitt under brinnande pandemi – av beskedet att fler gymnasieelever än någonsin driver UF-företag i Blekinge. Hela 578 gymnasieelever får det här läsåret möjlighet att prova på att vara företagare. Det är en ökning med 126 elever eller 28 procent jämfört med i fjor – den största ökningen i hela landet. Det bådar gott för länets framtid – för om vi ska lösa morgondagens utmaningar är entreprenörskap och företagsamhet nyckeln.

Och även om coronapandemin har överskuggat allt annat har vi förstås också jobbat med andra frågor parallellt. Här är ett litet axplock av det vi har arbetat med för att göra det enklare att vara företagare i Blekinge.

LAS och arbetsrätt

Den 4 december skrevs en ny historisk överenskommelse under, om en ny reformerad arbetsrätt. Efter flera år av diskussioner och förhandlingar är Svenskt Näringsliv, PTK och de största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, överens. Den svenska modellen är försvarad och levererar. Flera av oss har kallat detta för det nya Saltsjöbadsavtalet, och det kommer betyda mycket för svensk konkurrenskraft.

Stabil elförsörjning

Företagen är motorn som tar oss ur krisen och för att behålla internationell konkurrenskraft krävs flera delar, stabil elförsörjning är en viktig komponent. Därför har vi samlat oss i projekt Kraftsamling elförsörjning. En stor del av dagens elproduktion når sin ursprungliga livslängd senast 2045. Samtidigt behöver vi då minst 60 procent mer el. Det mycket dyrt att nå klimatmålen med dagens energipolitik. Därför bör dagens mål om ett elsystem som är till 100 procent förnybart ersättas av ett mål om 100 procent fossilfritt. Då kan vi både klara klimatmålen och värna den konkurrenskraft som är en förutsättning för vår välfärd.

Brexit

Brexit står inför dörren, även i år, och i skrivande stund vet vi inte om Storbritannien kommer krascha ur unionen eller om något embryo till avtal kommer finnas på bordet. Det enda som vi med säkerhet vet är att det kommer kräva omfattande omställningar och anpassningar, och har ditt företag ännu inte gjort anpassningar är det hög tid.

Medlemsnytta

Kollektivavtalad försäkring är en av många fördelar med medlemskapet i Svenskt Näringsliv och förbunden. Från och med 1 jan 2021 går Finfa över i Avtalat som är ett nytt gemensamt bolag ägt av SN, LO och PTK.

Den här julhälsningen skriver jag på vintersolståndets morgon, precis då dagen gryr efter årets längsta natt. Låt oss tolka det symboliskt, och hoppas att vi härifrån går ett ljusare år till mötes 2021. Med vaccin, lyfta restriktioner och en längtan efter aktivitet och socialt umgänge som skyndar på en gradvis återhämtning av ekonomin.

Med den förhoppningen vill jag tacka alla er som på ett eller annat sätt har deltagit i vårt arbete under året. Era insatser har varit extra värdefulla ett år som detta. Jag vill också tacka alla politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare som deltagit i våra samtal och tagit till sig av våra förslag och idéer.

Jag hoppas att ni alla får en riktigt vilsam och avkopplande julhelg!

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge

Svenskt NäringslivBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist