LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 februari 2010

Vinstdelning till anställda effektiviserar Laholms Stål

Säg bonus och många ryggar tillbaka. Men inte på Laholms Stål där bonussystemet effektiviserar och ger årlig utdelning till alla anställda.

Ingen har väl undgått den infekterade debatt som råder kring bonusar. Man ifrågasätter vad som är skäligt och till vilken prestation. Åsikterna leder ofta till en enkelspårig uppfattning där bonus får en mycket negativ klang.

På Laholms Stål är däremot bonus alls inget negativt, tvärtom är det något som värderas högt. Orsaken är enkel: bonussystemet kommer alla till del.

– Hälften av vinsten som vi genererar avsätts till kommande investeringar. Den andra hälften delas lika mellan ägaren och de anställda, berättar Thomas Knutsson som är vd.

Ägaren Nils Jensen vill genom bonussystemet premiera medarbetarna, öka deras förståelse för hur företaget går och vad det egentligen beror på. Det råder en i det närmaste familjär stämning på företaget, präglat av samhörighet. Personalomsättningen är därför låg.

– Det finns en stark relation mellan ägaren Nils Jensen och medarbetarna, säger Thomas Knutsson.

Det var Nils Jensen själv som kom på idén att dela hälften av vinsten. Detta resulterade i ett bonussystem som infördes 2006. Bonusen är direkt kopplat till årets resultat och det gäller exakt lika för alla anställda och alla får samma belopp oavsett vilken arbetsuppgift man har. Systemet ska vara tydligt och lättöverskådligt menar Thomas Knutsson.

Grunden i systemet är närvaro vilket betyder att bonus även betalas ut för beordrad övertid och för vidareutbildning inom företaget. Vid en olyckshändelse på arbetsplatsen är sjuklön skäl till bonus.

Den intjänade bonusen betalas ut nästkommande år och det gäller även om man väljer att avsluta en anställning mitt under året. I det fallet betalas bonusen inte ut med slutlönen. Idag löper systemet på ett år och något tak har man inte satt. Unionen och IF Metall har inte haft några invändningar mot systemet utan ser fördelarna för sina medlemmar.

Varje månad redovisar vd företagets utveckling för personalen. All viktig information tas med som orderingång, nyttjandegrad av gjuteri och verkstad med flera faktorer. Där är månadens resultat kanske den viktigaste punkten.

– Den anställde kan då själv se hur den egna insatsen hänger ihop med resultatet. 2008 var ett bra år för oss och då landade bonusen på omkring 30 000 kr, säger Thomas Knutsson.

Vilka effekter ger bonussystemet?

– Förutom att den anställde bättre förstår sin insats så märkte vi direkt en ökad produktivitet, säger Thomas Knutsson.

Chansen att öka omsättningen och därmed få en större del av kakan i form av bonus bidrog till att arbetet på Laholms Stål blev effektivare. Ryktet spreds snart om fördelarna med systemet vilket innebar att man inte hade några större problem med att rekrytera personal under 2006 och 2007.

Detta var under en tid då det generellt sett var svårt att utöka personalstyrkan minns Thomas Knutsson.

Även det dagliga arbetet förändras när de anställda stödjer varandra och hittar effektivare sätt att jobba. Det ökar möjligheterna till den extra utbetalningen. En annan positiv effekt är att systemet är kostnadsdrivande. En investering som kanske inte är nödvändig har verkan på vinsten och riskerar att minska bonusen.

– I dessa tider när lönsamheten är låg för svensk industri blir vårt bonussystem ett viktigt redskap för att gynna våra anställda vilket påverkar resultatet positivt.

Love Janson

LönebildningLönestatistikArbetsgivarfrågorKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist