NYHET1 juli 2021

Årets sommarprat

Vi lämnar ytterligare ett halvår med pandemi bakom oss, denna gång med vaccinationer som ger hopp om en mer beständigt normal tillvaro till hösten. Många företag går för högtryck samtidigt som många fortfarande kämpar för överlevnad. På sina håll nya utmaningar, på andra samma som innan pandemin. Det handlar om kraftigt höjda råvarupriser, brist på råvaror och svårigheter med att hitta rätt kompetens. 

Även om pandemin eller den ekonomiska krisen ännu inte är över, så har vi lärt oss mycket under det gångna året. Regeringens åtgärder har i stort varit väl avvägda såväl i omfattning som inriktning men några har satts in för sent och ibland varit dåligt anpassade till företagens verklighet. Reformförslagen som var viktiga före corona är det fortfarande och det än viktigt att säkerställa en hållbar tillväxt. Sveriges behov av en långsiktig reformagenda är ännu större nu än tidigare. 

Företagsklimat
Inom Svenskt Näringsliv är ett förbättrat lokalt företagsklimat högt upp på agenda. Varje år så låter vi företagare i alla landets kommuner svara på vår enkät om hur företagsklimatet upplevs i den kommun man är verksam i och i Kalmar län har 1274 företagare varit med och svarat på enkäten. Kalmar län som helhet har ett snittbetyg för det sammanfattande omdömet på 3,4. Det är i samma nivå som Sverige snittet och det placerar Kalmar län på plats 11 av 21 län.  

Under senaste månaden har vi haft dialoger med politiker och tjänstemän i alla kommuner i Kalmar län. Det har handlat om genomgång av resultaten, vad som behöver förbättras i kommunerna och hur vi kan vara en del i det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Sverige behöver reformer 
Vi står i ett nytt politiskt läge och det finns gott om åsikter vilken startelva som ska tas ut till spel. Vi på Svenskt Näringsliv driver näringspolitiska frågor, och vi kommer fortsatt arbeta med att se till att företagens viktiga frågor kommer högst upp på agendan, oavsett laguppställning.  

Redan före covid-19 var utanförskapet på arbetsmarknaden en av Kalmar län och Sveriges största utmaningar. Det senaste året har inte förbättrat situationen – färska siffror visar att var sjunde vuxen i Kronobergs län lever på sociala ersättningar. Lösningen på utanförskapet är varken högre skatter eller högre bidrag, utan;  

  • skatter och ersättningssystem som uppmuntrar till arbete
  • att det blir enklare både att anställa och att få ett jobb
  • ett utbildningssystem med hög kvalitet som utgår från näringslivets behov 

Vi kan konstatera att Sverige är i behov av reformer och att politiken har en viktig uppgift kommande år att vara möjliggörare för företagen.  

Näringslivets viktigaste medskick

  • Låt företagen leda omställningen till ett hållbart samhälle

Klimatomställningen i Sverige kommer att kräva en kraftigt ökad elanvändning. De flesta prognoserna talar om en fördubblad elanvändning till 2045. Denna ökade elanvändning är en förutsättning för att vi ska klara bland annat utfasningen av fossila bränslen i samhället.  

  • Säkra infrastrukturen – både den fysiska och digitala

Den svenska transportinfrastrukturen är eftersatt och behöver såväl underhållas som utvecklas. Den legala digitala infrastrukturen behöver också utvecklas för att potentialen med digitaliseringen ska kunna tas tillvara. 

  • Skatte- och ersättningssystem för fler jobb och mer investeringar 

Investeringarna i Sverige är för låga. Samtidigt är kostnaderna att anställa för höga och arbetslösheten hög. Inom skatte- och ersättningssystemen behöver politiken fokusera på reformer som främjar jobb och internationell konkurrenskraft. 

LAS och kompetensförsörjning 
Kompetensfrågan är som sagt, en av näringslivets viktigaste tillväxtfrågor och den digitalisering och globalisering vi ser nu ställer enorma krav på svenska företag och dess möjligheter att konkurrera på både en svensk och global marknad.  

Missmatchen på dagens arbetsmarknad med å ena sidan ökad arbetslöshet och utanförskap, och å andra sidan många företags svårigheter i att hitta rätt kompetens är oerhört problematiskt.  

Det är enkelt att konstatera att de spelregler som sattes på 70-talet inom arbetsrätten är helt enkelt inte hållbara i den tid vi nu befinner oss i. Vi ser nu framemot en förändring som kan träda i kraft under 2022 och bygger på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ingick i december.  

Detta kommer skapa bättre förutsättningar för både arbetstagare och arbetsgivare. 

Slutvinjett
Precis som för många andra har vårt arbetssätt ändrats men inte vårt uppdrag. Vi är företagens både öron och röst i debatten. Kanske är det så att vårt arbete aldrig varit så viktigt som nu. Att ständigt föra upp näringslivets frågor högst på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag. För vi vet, att ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag - därför arbetar vi för högtryck.  Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter! Med dessa rader och artiklar vill jag, mina kollegor Johnny Rönnfjord och Marie Prick önska er alla, företagare, politiker och tjänstemän en riktigt skön och sommar, och förhoppningsvis semester, därefter ser vi fram emot en företagsam höst. 

Varma sommarhälsningar  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist