LogoLogo
LogoLogo
Nyhet6 juli 2020

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars kommer vi inte kunna nå de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa, Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Redan nu ser vi konsekvenser för näringslivet i Kronoberg när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.

glödlampa

Under början av sommaren har vi mötts av flera rapporter om hur allvarligt ställt det är med vårt elsystem. Den nonchalanta och avspända attityd som regeringen under många år visat upp inför varningssignalerna kring elsystemet blir allt svårare att försvara. För elanvändare i södra Sverige är nu hoten om elbrist en realitet som påverkar i vardagen. Svenska Kraftnäts senaste rapport visar på risk för att användare kan komma att kopplas bort från elen för att systemet inte ska haverera - en situation vi aldrig haft förut.


Svenska Kraftnät har också tvingats strypa överföringen i de redan underdimensionerade ledningarna från norr till söder för att undvika kollaps i elnätet som helhet. Kärnkraften levererar vissa systemtjänster som behövs för att man ska kunna ta emot vind- och vattenkraftselen från norr. Även om man nu slutit avtal med Vattenfall för att säkerställa att den kärnkraft som ska avvecklas vid årsskiftet verkligen körs så räddar det bara situationen tillfälligt. Den situation vi har nu kan uppträda igen framförallt då vi får mindre och mindre kärnkraft i elsystemet.


När vi tidigare har talat om risken för effektbrist i Sverige har man alltid utgått från att en sådan situation uppstår en kall och vindstilla vinterdag. Att det fossileldade kraftverket i Karlshamn startades i juni när vindkraftsproduktionen var låg, mitt i sommarvärmen, är ytterligare ett tecken på att något är allvarligt fel. Trots gott om vatten i magasinen och högsommarvärme rusade elpriserna i södra Sverige.


Nu är hög tid att lära av tidigare misstag och lyssna till elsystemets varningsklockor. Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga den elförsörjning vi redan har på plats och ge Svenska Kraftnät möjlighet att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna inom landet. Ansvaret för att vi hamnat i dagens situation måste också utredas, det är orimligt att elkonsumenterna ska bära den ökade kostnaden för bristen på agerande från politiken.

Projekt Kraftsamling ElförsörjningElsystemetElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist