Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov.

SYV Malmö
Lovisa Sterner vid SYV-dag i Malmö
Lovisa Sterner driver insiktsbyrån Grasp Insight och pratade om morgondagens medarbetare.
Ambjörn Wahlberg
Speeddejting med Ambjörn Wahlberg, Grafiska Företagen.
Ylwa Glismann
Ylwa Glismann, Installatörsföretagen.
Tommy Nilsson2
Tommy Nilsson, Transportföretagen.
Marie Enhörning
Marie Enhörning, Svensk Handel.
Claes Sandvig
Speeddejt med Claes Sandvig, Visita.
Företagsbesök Stoby och IKEA
Företagsbesök genomfördes på bl.a. Stoby och IKEA.

Under en dag fick ca 80 studie- och yrkesvägledare, SYV, från skolor i Skåne träffa några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer (bransch- och arbetsgivareförbund) och medlemsföretag i Malmö för att bli uppdaterade gällande rådande kompetensbrist på den svenska arbetsmarknaden.

Förmiddagen inleddes med Lovisa Sterner som driver insiktsbyrån Grasp Insight. Fokus var på våra kommande medarbetare, konsumenter och medborgare.

Lovisa Sterner Ungdomsbarometern

Lovisa Sterner, Grasp Insight.

– Morgondagens medarbetares attityder, drivkrafter och förväntningar på livet och arbetet skiljer sig från min generation. Som arbetsgivare idag är det viktigt att tänka på hur man kan attrahera, behålla och utveckla den yngre målgruppen, säger Lovisa Sterner.

Förmiddagen fortsatte med speeddejting med några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer: Transportföretagen, Svensk Handel, Visita, Grafiska företagen, Installatörsföretagen och Ung Företagsamhet.  

På speeddejten med Ung Företagsamhet, UF, presenterade Cecilia Lundström och Lovisa Larsson hur deras arbete med att utbilda ungdomar i entreprenörskap ser ut och vilka fördelar det ger såväl individen som vårt samhälle. 

UF Syv

Cecilia Lundström och Lovisa Larsson, Ung Företagsamhet Skåne.

– Forskning visar bland annat att UF-elever har en högre etablering på arbetsmarknaden, blir i större utsträckning chefer och företagare och har lägre sjukfrånvaro. Vi tror att ju tidigare man introducerar entreprenörskap desto bättre, säger Cecilia Lundström, gymnasieansvarig på UF i Skåne. 

Hon fick medhåll från Elizabeth Malmqvist, studie- och yrkesvägledare på Söderkullaskolan i Malmö.

– Att lära sig om entreprenörskap tidigt är ju fantastiskt. Det gäller bara att få med lärarna på det tänket också, så att entreprenörskapet introduceras redan på grundskolenivå, säger hon. 

En annan speeddejt var med Visita där SYV fick träffa Claes Sandvig, regionchef, som också ser det som avgörande att förmedla att en yrkesutbildning inte begränsar dig, utan snarare öppnar fler dörrar och erbjuder fler möjligheter. 

– Det är väldigt vanligt att det första jobbet är i just besöksnäringen. Det första jobbet är oerhört viktigt för att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett enormt rekryteringsbehov inom vår bransch. Branschen borde kunna attrahera fler om bara insikten var större om att inga dörrar är stängda för vidareutbildning efter en yrkesutbildning, säger Claes Sandvig.

Claes Sandvig

Speeddejt med Claes Sandvig, Visita.

Tyvärr konstaterar Claes Sandvig att det finns ett minskat intresse för yrkesutbildningar inom besöksnäringen. 

– Fördelningen mellan teoretiska utbildningar och yrkesutbildningar ligger idag på 75/25 procent. I Malmö är den siffran ännu lägre, cirka 18 procent. Det betyder att många går en tuff teoretisk gymnasieutbildning och får kämpa hårt för att sedan ha en examen som man kanske inte riktigt vet vad man ska göra med. I den här frågan har ni som SYV ett jätteviktigt uppdrag med att matcha personer till utbildningar som möter deras framtidsvisioner på bästa sätt, säger Claes Sandvig. 

Som en röd tråd genom dagen löpte diskussioner och viljan av att uppmuntra ungdomar till att välja yrkesutbildningar, och att detta val inte begränsar deras framtid utan tvärtom bjuder på många möjligheter. 

Carola Netterlid

Carola Netterlid

Foto: STEFAN TELL

Dagen avslutades med att deltagarna fick följa med på företagsbesök till några av Svenskt Näringslivs medlemsföretag som driver verksamhet inom de branscher som under dagen diskuterats.

– Att informera och visa upp arbetsplatser för studie- och yrkesvägledare och andra vuxna i skolan är en viktig nyckel för att kunna stötta elever till att välja utbildningar som leder till jobb, säger Carola Netterlid, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

Kostnadsfritt skolmaterial 

www.eduna.se hittar du material om företagande, jobb och ekonomi som syftar till att föra skola och näringsliv närmare varandra.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så påverkas ditt företag av Brexit

BREXIT Vad innebär Brexit rent konkret för dig som företagare? Vi hjälper dig att på ett tidseffektivt sätt få koll på vad du som handlar med, eller investerar i, Storbritannien behöver göra för att förbereda dig för kommande förändringar. 
NYHET Publicerad:

Lantbrukare om den tidskrävande ansökningsprocessen: “Oacceptabelt”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen att stanna i sin utveckling istället för att expandera. Mattias Espert, Smågris Syd AB och Making Bacon AB utanför Trelleborg, menar att myndigheter borde se mer positivt på nyetableringar i vissa områden för en levande landsbygd med jobb och infrastruktur, istället för att se det som en belastning för samhället. 
NYHET Publicerad:

Svedala och Skurup deltar i program för att utveckla företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Svedala och Skurup är två av elva kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning, startar nu under våren.
NYHET Publicerad:

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.
NYHET Publicerad:

Så får du bättre pejl på gymnasievalet

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska Skånes niondeklassare välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Hallå där Kamilla, ny tillväxtchef i Sjöbo kommun

FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.
NYHET Publicerad:

Året som gått i bilder

2019 Tack för allt engagemang, alla möten och samtal under året som gått! Vi har satt samman ett bildspel – ett urval av vad vi arbetat med under 2019 – håll till godo! Vi ser fram emot ett minst lika innehållsrikt 2020.
NYHET Publicerad:

Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov. 
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.