NYHET21 december 2020

God jul önskar vi på Svenskt Näringsliv 

Under året har vi kastats mellan hopp och förtvivlan, men nu börjar vi äntligen skymta ljuset i tunneln och vi hoppas på ett ljust 2021.

Medarbetare på Svenskt Näringsliv regionkontor Skåne: Erik Hultgren, Sophie Ståhle, Carina Centrén, Ellen Dahl, Carola Netterlid, Johan Dalén och Kristina Björkander.

Snart har krisen år 2020 kommit till ända. För oss alla har det varit ett omtumlande år, där mycket vi tidigare har tagit för självklart inte längre har varit det. Hos våra medlemsföretag har förtvivlan varit stor. Företag som gått strålande såg plötsligt alla sina intäkter sjunka till noll. Och när verkligheten verkade återgå mot det normala slog nästa våg till igen.

Visst finns det företag som gått hyfsat oskadda genom krisen, eller som rent av hittat nya affärsmöjligheter, men de utgör undantag i en ekonomi som sett ett av sina mest dramatiska fall någonsin.

Mitt under krisen har vi på Svenskt Näringsliv varit eftertraktade som aldrig förr, för att ge konstruktiva förslag på reformer för att stävja krisen och för att ge en insikt i företagarnas vardag. Mycket av det vi har föreslagit har blivit verklighet. Korttidspermitteringar, omställningsstöd, med mera. Tidigt tog vi också fram förslag på åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kunde vidta. I stort sett alla hängde snabbt på. Nu i höst har vi ytterligare uppdaterat dessa förslag.

Vi har inte nått ända fram i alla frågor. Att förbättra krisåtgärderna ligger fortfarande högt på agendan.

Även om coronapandemin har överskuggat allt annat har vi förstås också jobbat med andra frågor parallellt. Här är ett litet axplock av det vi har arbetat med för att göra det enklare att vara företagare i Skåne.

LAS och arbetsrätt

Den 4 december skrevs en ny historisk överenskommelse under, om en ny reformerad arbetsrätt. Efter flera år av diskussioner och förhandlingar är Svenskt Näringsliv, PTK och de största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, överens. Den svenska modellen är försvarad och levererar. Flera av oss har kallat detta för det nya Saltsjöbadsavtalet, och det kommer betyda mycket för svensk konkurrenskraft.

Stabil elförsörjning

Företagen är motorn som tar oss ur krisen och för att behålla internationell konkurrenskraft krävs flera delar, stabil elförsörjning är en viktig komponent. Därför har vi samlat oss i projekt Kraftsamling elförsörjning. En stor del av dagens elproduktion når sin ursprungliga livslängd senast 2045. Samtidigt behöver vi då minst 60 procent mer el. Det mycket dyrt att nå klimatmålen med dagens energipolitik. Därför bör dagens mål om ett elsystem som är till 100 procent förnybart ersättas av ett mål om 100 procent fossilfritt. Då kan vi både klara klimatmålen och värna den konkurrenskraft som är en förutsättning för vår välfärd.

Brexit

Brexit står inför dörren, även i år, och i skrivande stund vet vi inte om Storbritannien kommer krascha ur unionen eller om något embryo till avtal kommer finnas på bordet. Det enda som vi med säkerhet vet är att det kommer kräva omfattande omställningar och anpassningar, och har ditt företag ännu inte gjort anpassningar är det hög tid.

Medlemsnytta

Kollektivavtalad försäkring är en av många fördelar med medlemskapet i Svenskt Näringsliv och förbunden. Från och med 1 jan 2021 går Finfa över i Avtalat som är ett nytt gemensamt bolag ägt av SN, LO och PTK.

Med dessa rader vill vi på Skånekontoret tacka alla er som på ett eller annat sätt har deltagit i vårt arbete. Era insatser har varit extra värdefulla ett år som detta. Vi vill också tacka alla politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare som deltagit i våra samtal och tagit till sig av våra förslag och idéer.

Hoppas ni får en vilsam och trevlig julhelg.

Carina Centrén, Carola Netterlid, Kristina Björkander, Ellen Dahl, Erik Hultgren,
Johan Dalén och Sophie Ståhle

Svenskt NäringslivSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist