LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 januari 2020

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.

Eva Hedman
"Lönemodellen ger oss möjlighet att styra beteenden samtidigt som den ger teknikerna förutsättningar att leva upp till det vi vill. Vi ger dem verktygen för att de ska kunna påverka sin prestation och lön." Det säger Eva Hedman, hr-chef på Swecon.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Swecon anläggningsmaskiner är återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner och ett av många företag som kämpar med bristen på teknikkompetens. Svårast är det att hitta servicetekniker, vilket är en grupp som utgör hälften av företagets 600 anställda.

Som ett led i att behålla fler medarbetare och attrahera nya har nu Swecon infört en lönemodell som bygger på den karriärmodell som företaget nyligen utvecklade för sina servicetekniker.

– Nya generationer på arbetsmarknaden är väldigt måna om att se en tydlig utveckling framåt när det gäller karriär och lön. Det visualiserar vi genom att dela in rollen som servicetekniker i olika nivåer, säger Eva Hedman, hr-chef på Swecon.

De tre nivåer som har införts ser olika ut beroende på kunskap och erfarenhet. Den som är på nivå ett har grundkunskaperna men känner sig fortfarande fram och utforskar yrket. En servicetekniker på nivå två är ute hos kunder och gör mer komplexa analyser. På nivå tre befinner sig specialister med mångårig erfarenhet av yrket och ett väl utvecklat affärsmässigt tänkande. De fungerar även som mentorer för yngre kollegor.

Den tekniska kompetensen är fortfarande en faktor som bedöms vid lönesättningen men i och med den nya lönemodellen väger den inte lika tungt som tidigare. I stället har mjukare faktorer som kundbemötande, ansvarstagande självständighet och kommunikation fått större betydelse när prestationen bedöms.

Teknikern ska inte bara vara bra på felsökning utan i hela sin yrkesroll som Swecon har utvecklat till att vara så mycket mer än bara den tekniska kompetensen, påpekar Eva Hedman.

– Många uppskattar att det finns ett helhetstänk kring rollen där även kundbemötandet avgör hur skicklig jag är som servicetekniker. Att det inte bara handlar om att lösa tekniska problem.

Tidigare när alla servicetekniker tillhörde en och samma nivå var det svårare att förklara varför lönerna var olika och vad som var en bra prestation, konstaterar hon.

– Lönemodellen ger oss möjlighet att styra beteenden samtidigt som den ger teknikerna förutsättningar att leva upp till det vi vill. Vi ger dem verktygen för att de ska kunna påverka sin prestation och lön.

I slutet av januari ska en första grupp med servicetekniker gå en tvådagarsutbildning i ”mjuka värden”. Det handlar om allt från kundbemötande och arbetsmiljöfrågor till att kommunicera tydligt och skriva fakturaunderlag som är lätta att förstå.

– Det kretsar inte kring teknik utan det handlar om att reflektera om sin vardag och hur vi kan få in affärstänket i rollen. Vad förväntar vi oss som arbetsgivare av en servicetekniker och vad förväntar sig kunden?

Förutom medarbetarens nivå och prestation vägs även det lokala marknadsläget in i lönen. Det handlar bland annat om vilka projekt som är på gång i regionen och hur lönestrukturen ser ut lokalt.

– Marknaden är en viktig faktor. En medarbetare som befinner sig på en mindre het marknad, och som redan ligger på en hög lönenivå för sin roll, kanske inte får så stor löneökning trots en utmärkt prestation. Men så måste det vara för att vi ska ha en hållbar och bra lönestruktur.

Swecon vill hitta andra faktorer än enbart lön att konkurrera med, påpekar hon.

– Därför vill vi ha ett tydligt och strukturerat sätt att visa vad servicetekniker får hos oss som inte de mindre bolagen kan erbjuda.

Karriärstegen med sitt tydliga fokus på utbildning, kompetensutveckling och personlig utveckling lockar särskilt de som är lite yngre, och att företaget jobbar mycket med säkerhet, arbetsmiljö och hälsa är också något som lyfts fram.

– Vi månar om våra tekniker och tar ansvar för hela deras arbetssituation, allt från fysisk säkerhet till psykosociala faktorer.

Eva Hedman betonar att Swecon vill vara en långsiktig arbetsgivare för sina medarbetare.

– Att erbjuda struktur, ordning och reda, säkerhet, utbildning och kompetensutveckling är ett sätt för oss att vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare.

LönebildningLönesättningIndividuella lönerKompetensförsörjningkompetensbrist
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist