NYHET27 juni 2023

”Jag vill se tempo från regeringen”

Antalet personer som inte kan försörja sig själva i Sverige överstiger 1,3 miljoner. Samtidigt rapporterar företagen att tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt när de söker efter ny personal för att kunna utöka och växa sina verksamheter. Vi har pratat med Carina Lindfeldt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, för att fråga vad som sker just nu och vad som står framför oss.

Foto: Stefan Tell

Arbetsmarknadens parter presenterade nyligen ett nytt omställnings- och kompetensstöd, hur kan företagen dra nytta av det?

Omställnings- och kompetensstödet vänder sig till anställda. Inte sällan är det medarbetaren som i tystnad kan fundera på nästa steg i karriären. Därför är det viktigt att man som chef eller ledare sätter sig i förarsätet genom att tidigt inleda dialoger med medarbetare, gärna innan medarbetaren har bestämt sig. Kanske finns det andra uppgifter på den befintliga arbetsplatsen som medarbetaren kan tänka sig göra? Det viktiga som chef eller ledare är att inleda dialoger i god tid om medarbetarnas kompetensutveckling och framtida karriär för att inte bli överraskad när ett initiativ väl kommer. Lyckas man med detta så är stödet den bästa service som finns.

Här och nu, vad sker kortsiktigt i frågan om kompetensförsörjning på arbetsmarknaden?

Både företag, kommun, region och stat har idag en enorm kompetensbrist. Den befintlig arbetskraften räcker helt enkelt inte till. Att lösa kompetensbristen är ingenting som sker över en natt, men framgent är det viktigt att staten prioriterar att:

  • Få fart på etableringsjobben
  • Dra tillbaka idéer som gör det svårare att rekrytera utländsk arbetskraft
  • Öka de ekonomiska incitamenten att arbeta, så att individer tar dem jobb som faktiskt finns

Företagen gör allt för att hitta rätt kompetens till sina arbetsplatser, men politiken och staten behöver möta upp. Vi kan sluta prata om det livslånga lärandet – för det är redan här.

Och vad behöver komma på plats på lite längre sikt?

På något längre sikt måste vi kunna konstatera att reformeringen av Arbetsförmedlingen inte är färdig. Hela verktygslådan måste användas för att Arbetsförmedlingen ska få ett tydligt fokus på att individer faktiskt kommer ut i arbete. Det handlar inte minst om att sluta prata om arbetsro internt i organisationen och att stärka dialogerna med det lokala näringslivet för att hjälpa till med matchningen mellan de jobb som idag finns tillgängliga och den potentiella arbetskraft som inte är självförsörjande.

Finns det några initiativ från regeringen att hålla koll på inom den närmaste framtiden?

Jag vill se tempo från regeringen. Vi har en regering som under våren haft fullt fokus på det svenska ordförandeskapet i EU. Denna period är nu slut, och det är dags att ta tag i många av arbetsmarknadens akuta frågor samtidigt som man måste börja våga prata om konsekvenser. Arbetsmarknaden skriker efter kompetens, och kan företag inte bemanna sina arbetsplatser så får det stora konsekvenser. Några exempel är den gröna omställningen som ställer höga krav på att arbetskraft söker sig norrut, internationella ordrar från några av våra större företag som kräver nyrekryteringar i tusental och den viktiga tillväxten för mindre företag som resulterar i en större efterfrågan på kompetens. Vi har helt enkelt inte råd att ha arbetsro på Arbetsförmedlingen och det måste slutas med att ta fram regelverk som försvårar för företagen att hitta rätt kompetens.

Om du får bestämma, vilka förändringar vill du se komma på plats under den nuvarande mandatperioden?

Få etableringsjobben på plats. Det borde redan skett. Parterna har tagit sitt ansvar och väntar nu bara på att staten ska leverera. Reformen har fokus på en målgrupp som idag har väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden, så det finns inga goda skäl till att detta inte redan är på plats. För arbetsgivare är anställningsformen enkel att koppla på, administrera och så gott som krångelfri.

KompetensutvecklingLokalt FöretagsklimatKompetensKompetensbristArbetsmarknad
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist