LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 augusti 2019

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?

Helena Söderberg
"Det är alldeles för få kvinnor som utexamineras från byggprogrammet", säger Helena Söderberg på JM.
Foto: Tommy Backlin

– Vi behöver kompetens och vi vill få in de bästa. Då kan vi inte exkludera hälften av alla potentiella personer i vår rekrytering. Dessutom ser vi att mer jämställda grupper både presterar och mår bättre. Vi ser bara fördelar med att bredda kompetensbasen och få en mer jämställd arbetsmiljö. Men vi blir inte bara attraktivare för hantverkare utan även för tjänstemän.

Hur många hantverkare är kvinnor på JM?
– 4,5 procent. År 2016 var 0,7 procent av JM:s hantverkare kvinnor och då satte vi målet att det ska var 20 procent år 2030. Med våra insatser har vi lyckats med en förflyttning så vi är övertygade om att vi når vårt mål om vi fortsätter i samma takt.

Varför går det inte snabbare?
– Det är alldeles för få kvinnor som utexamineras från byggprogrammet på gymnasiet för att täcka vårt behov och så vi startade lärlingsprogrammet som ett nytt sätt att attrahera kvinnor.

Hur ser upplägget ut?
– Programmet är 3,5 år med både praktiska och teoretiska delar. Under hela tiden får de lön och efter examen får de sitt yrkesbevis. Förutom de traditionella delarna i ett lärlingsprogram har vi lagt till några specifika JM-delar.

Vad gör ni för att säkra att kvinnorna stannar?
– Det handlar mycket om klimatet på våra arbetsplatser. Vi jobbar väldigt mycket med vår värderingsgrund. Alla nyanställda utbildas i våra värderingar och vår uppförandekod och i utvecklingssamtalen följer vi upp hur medarbetaren lever upp till koden. – Vi vet också att värderingar är en färskvara och därför diskuterar vi det ofta på olika avdelningsmöten.

Hur många lärlingar tar ni in till hösten?
– 14 personer som kommer från flera olika branscher, framför allt från vården, restaurangbranschen och industrin. – Till årets lärlingsprogram sökte 432 kvinnor vilket är en ökning från förra året med 309 procent. Snittåldern bland de sökande är knappt 30 år och 84 procent av dem hade ingen tidigare erfarenhet av byggbranschen.

Varför vill de bli hantverkare?
– Jag tror att många av dem hade valt byggbranschen om de hade behandlats annorlunda i skolan. När det är dags att söka till gymnasiet uppmuntras inte precis tjejer att söka byggprogrammet, varken i skolan eller bekantskapskretsen. – När de sedan är lite äldre tycker de att det verkar vara ett roligt, varierat och fysiskt jobb där man arbetar tillsammans i lag.

Hur ska ni nå upp till 20 procent kvinnliga snickare?
– Det är viktigt att ha en seriös rekryteringsprocess där vi tittar på om den sökande verkligen vill det här. När de är anställda måste vi se till att ge dem rätt förutsättningar för att de ska bli framgångsrika. Det handlar om att ha bra handledare, introduktion och utbildningar men också att vi följer upp dem på ett bra sätt.

Vad är svårast?
– Utmaningen är att under rekryteringsprocessen ge dem en bra bild av vad arbetet som hantverkare innebär. Det är ju särskilt viktigt med tanke på att de flesta av lärlingarna inte har någon byggerfarenhet alls när de kommer till oss. Därför försöker vi att vara tydliga med hur jobbet fungerar och vad som förväntas av dem.

KompetensförsörjningKompetensförsörjningkompetensbristJämställdhet och mångfaldArbetsmarknadUtbildning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist