NYHET14 maj 2020

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?

Nu kanske företag tvingas permittera nyckelpersoner som de äntligen hade fått på plats, konstaterar Mia Bernhardsen.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Resultatet från enkäten är analyserat och sammanställt. Texterna till rapporten hann precis bli klara innan coronapandemin blev ett faktum. Därefter har vi ägnat oss åt att hantera krisens mest akuta effekter för att rädda företag och jobb.

Vad visar årets enkät?

– Svaren baseras på 2019 års senare hälft och ger en bild av företagens rekryteringsbehov och mönster. Sju av tio företag ansåg att rekryteringsläget var svårt och att det är kämpigt för dem att hitta kompetensen de söker.

Hur påverkar corona?

– Nu är det mer fokus på omställning, permitteringar och korttidsarbete, och det är snarare så att företag har tvingats släppa en del av den personal som de har kämpat hårt för att rekrytera.

Hur kan rapporten användas av företag och andra?

– Det är ett värdefullt material för oss att utgå ifrån i diskussioner om vilka utbildningsinsatser som behövs i samband med korttidsarbete eller omställning.

– Varje bransch har grundläggande kompetensbehov och företag som befinner sig i läget att de behöver minska sina anställdas kan använda tiden till att bygga på sin kompetens och stå starkare efter krisen. Vi kan stötta dem i det arbetet. I hotell- och restaurangbranschen skulle exempelvis servispersonal kunna använda den här tiden till att läsa in delar av en kockutbildning eller andra efterfrågade kompetenser i branschen.

Varför är kompetensinsatser så viktiga?

– Framför allt vill vi signalera är att kompetensutmaningarna inte får förvärras. Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris när det vänder.

– Företag hade redan innan krisen svårt att hitta personalen de sökte och nu kanske de tvingas permittera nyckelpersoner som de äntligen hade fått på plats. Risken är att värdefull personal som arbetsgivaren hoppas få tillbaka efter krisen har hunnit gå vidare och jobbar med något annat.

Är det inte samtidigt lättare att hitta kompetens just nu?

– Absolut. I vissa branscher ser vi hur man samarbetar och hittar personal hos varandra. Ett exempel på det är de SAS-anställda som erbjudits snabbspår inom vårdyrket. För andra branscher och företag har dock rekryteringsläget snarare förvärrats. Det gäller inte minst företag som förlitat sig på utländsk arbetskraft när möjligheten att resa har begränsats.

Så vad händer med rekryteringsenkäten 2020?

– Resultatet från enkäten publiceras med stor sannolikhet i början eller slutet av sommaren. Vi tror också att vi behöver komplettera enkätsvaren med en ny avstämning för att ge en uppdaterad bild av coronakrisens effekter.

Corona och covid-19KompetensutvecklingRekryteringsenkätenKompetensförsörjningArbetsgivarfrågorcoronakrisen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist