Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 april 2018

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Socialdemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen särskilt i yrken med lägre utbildningskrav, så att dessa jobb i stället kan tas av arbetslösa i Sverige.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Socialdemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen genom att återinföra en statlig arbetsmarknadsprövning. Dessutom funderar de på att införa krav på särskild kompetens för arbetskraftsinvandrare och de vill utreda skärpta regler kompletterad med ytterligare sanktioner.

Förslaget innebär en återgång till ett system där en myndighet ska besluta över vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU. Det är en utgångspunkt som är helt verklighetsfrånvänd. Det är arbetsgivaren som har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov.

Socialdemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen särskilt i yrken med lägre utbildningskrav så att dessa jobb i stället kan tas av arbetslösa i Sverige. Även detta saknar relevans då det redan idag krävs att tjänsten utannonseras på Arbetsförmedlingen för att en rekrytering utanför EU ska vara möjlig. Jobben kan alltså redan idag sökas av personer i landet och inom EU.

Det är också viktigt att poängtera att arbetskraftsinvandringen är reglerad. Regelverket ställer krav lön och försäkringar i nivå med kollektivavtal eller det som är brukligt i branschen. Migrationsverket har möjlighet att vidta ett flertal olika kontroller och det finns ett sanktionssystem kopplat till kringgående av regelverket.

Förslaget tydliggör Socialdemokraternas negativa syn på arbetsgivare när de likställer företagens kompetensbehov av lägre utbildade medarbetare, som tillgodoses via arbetskraftsinvandring, med ett ”slavliknande system”. Likaså nedvärderar de den kompetens som många med lägre utbildning har, till exempel i form av värdefull erfarenhet och yrkeskunnande.

Behovet av arbetskraftsinvandring finns även i de branscher där det förekommer yrken med lägre utbildningskrav. Att ett yrke ska klassificeras som bristyrke är att det finns få arbetssökande men många lediga jobb. Men i nuläget finns få jobb med låga formella utbildningskrav men många arbetssökande med kort utbildning. Därför kommer dessa inte klassificeras som bristyrken även om arbetsgivarna aldrig lyckas tillsätta jobben inom landet. En myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning kan därför leda till att det blir omöjligt att rekrytera till jobb inom flera branscher.

Förslag om en återinförd myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning kommer inte heller leda till att kriminella individer som utnyttjar ett system hindras eller får svårare. De verkar helt utanför system och regelverk och måste därför bekämpas med andra åtgärder.

Det är en stor fördel för Sverige att kunna dra nytta av den kompetens som arbetskraftsinvandrare för med sig. Arbetskraftsinvandringen bidrar till utveckling och tillväxt och möjliggör bättre välstånd. Systemet som andra länder ofta beskriver som ett föredöme måste värnas. Utgångspunkten att arbetsgivarens behov är naturlig och leder till bättre kompetensförsörjning.

ArbetskraftsinvandringArbetsmarknadKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist