NYHET18 mars 2021

Näringslivet vill ha bättre dialog med WTO 

I ett öppet brev till Världshandelsorganisationens nya generaldirektör lyfter Svenskt Näringsliv och ytterligare 13 näringslivsorganisationer från sex kontinenter behovet av bättre samarbete med WTO.

Svenskt Näringsliv ligger bakom det gemensamma brevet från 14 näringslivsorganisationer adresserat till WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala.

Världshandelsorganisationens avtal och regler gäller för 164 länder, skapar förutsägbarhet och transparens för företagens internationella handel. WTO är dock i behov av reformering. En utmaning är bristen på ett etablerat samarbete och fungerande dialog mellan WTO och näringslivet.

Efter att Svenskt Näringsliv drivit frågan har åtskilliga näringslivsorganisationer världen över anslutit sig till det gemensamma brevet som skickas till WTO:s generaldirektör.

Att initiativet kommer just nu har flera orsaker. Dels finns ett momentum, dels är det uppenbart för allt fler hur hårt pandemin slår mot världshandeln. Det menar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

– Vi ser hur pandemin och relaterade restriktioner drabbar företag och hur värdekedjor kapas. Dessutom har många av de blockeringar som bromsat WTO börjat lösas upp. Inte minst genom att det äntligen har utsetts en ny generaldirektör för WTO och genom att USA nu är redo att engagera sig, säger hon.

I sitt brev lyfter de 14 näringslivsorganisationerna bland annat behovet av att införa regelbundna konsultationer och hearings, där näringslivets synpunkter inhämtas, att inrätta en digital plattform och att WTO knyter ett rådgivande organ med näringslivsrepresentanter till sig. 

På frågan varför WTO inte har en etablerad och regelbunden dialog med näringslivet, så svarar Anna Stellinger:

– Det är en ytterst relevant fråga. Den blir än mer relevant, när man inser att alla de handelsregler och avtal som WTO förhandlar fram, och som täcker nästan alla länder i världen, faktiskt används av näringslivet. Det är företag som producerar och handlar, inte länder.

Många av WTO-reglerna har decennier på nacken och är föråldrade. De speglar inte hur handel bedrivs idag. Ett exempel är e-handel, där WTO inte hunnit med, klargör Anna Stellinger.

– Att näringslivet, de som verkligen handlar, är med i dialogen när nya globala handelsregler tas fram borde vara uppenbart. Tyvärr har det inte skett i tillräcklig utsträckning hittills, och därför skriver vi ett gemensamt brev till WTO:s nytillträdde generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala med förslag på hur dialogen bör se ut.

Svenskt Näringsliv vill se en regelbunden och strukturerad dialog framöver. Det är företagen som handlar och investerar och som har kunskap om de utmaningar de möter i den internationella handeln.

Därför bör näringslivet i högre grad än i dag bjudas in till tätare dialog, samtidigt är det viktigt med transparanta förhandlingar så att företag kan bidra med synpunkter, anser Anna Stellinger.

– Sedan är det också viktigt att inse att WTO förhandlar fram globala avtal, därför måste företag i olika storlekar, från alla länder, ges förutsättningar att bidra med synpunkter och erfarenheter, säger hon.

WTOFrihandelsavtal
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist