Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 mars 2020

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén från Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor. Det syfte som anges är att man vill motverka segregation.

Det allra mest angelägna i svensk skola är enligt Svenskt Näringslivs uppfattning att kunskapsresultaten förbättras för alla elever. Och detta såväl för de med goda förutsättningar som de med ogynnsamma. Även om PISA-resultaten visade på en påtaglig förbättring jämfört med när läget var som värst år 2012 är detta inte tillräckligt. För att utveckla välståndet måste vi vara en ledande kunskapsnation i en alltmer globaliserad värld. Så tryggas också välfärdens finansiering. Även likvärdigheten behöver förbättras. Att nästan var fjärde elev inte slutför gymnasiet är en tickande bomb som kräver åtgärder nu.

Men förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet skapar vi främst genom ökat fokus på kunskap i skolan, ordning och reda, förbättrad lärarutbildning, åtgärder mot betygsinflation och ökat statligt ansvar för skolans finansiering inklusive differentiering av skolpeng. För att stärka kunskapsuppdraget och öka likvärdigheten är det också viktigt att framgångsrika skolor, såväl friskolor som kommunala skolor, ska kunna växa, något som också skulle minska platsbristen på eftersökta skolor. Idag försvåras detta av rådande lagstiftning där friskoletableringar och skolutvidgningar behovsprövas. Dåliga skolor läggs inte heller ner.

Det som är anmärkningsvärt i Åstrands och Fahléns artikel är detta fokus vid friskolornas köer. I Sverige går 15 procent av eleverna i friskolor. Enligt artikeln är sju av tio undersökta friskolor översökta. Utslaget på landets alla grundskolor skulle det innebära 575 skolor av totalt drygt 4800 grundskolor. Dagens kösystem har brister som kan och bör rättas till men det kan knappast vara huvudfrågan för svensk skola när 88 procent av grundskolorna inte har den köproblematik som förslaget riktar sig mot. För bara någon vecka sedan framförde UKÄ kritik mot nästan hälften av de ämnesutbildningar som myndigheten nyligen granskat. I de grundläggande ämnena svenska och matematik ifrågasätts kvaliteten på mer än hälften av utbildningarna. Detta borde rimligen vara ett större problem och ett problem som drabbar en mycket stor del av eleverna, skolorna och skolhuvudmännen runt om i landet. Kring detta är dock facken tysta.

Det är dessutom mycket oklart vad Åstrand och Fahlén vill ersätta kötid som urvalskriterium med. De nämner närhetsprincip som en möjlighet. Detta skulle snarast spä på segregationen. Och vad menar de med sina andra kriterier som ”ska stå relativt fria från socioekonomiskt segregerande effekter”? Är det lottning eller kvotering på socioekonomisk grund de förespråkar (eller något annat)? Vad har dessa kriterier i så fall för legitimitet? Än så länge är ju kötid det enda system vi har för föräldrar att faktiskt kunna visa sina preferenser. Något som varken närhetsprincip, kvoter eller lottning lyckas med.

För att minska köproblematiken bör fokus vara att få framgångsrika och populära skolor att växa samt att förbättra skolvalet genom att införa ett aktivt skolval för alla elever, tillsammans med krav på stärkt och tydlig kvalitetsredovisning på skolenhetsnivå. Detta skulle också driva kvalitetsutveckling.

Kommentaren är en replik på ”Förbjud friskolor att använda kötid som urval” på DN Debatt.

Fristående skolorGrundskolan och fritidshemmetSKOLA UTBILDNING.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist