LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 juni 2020

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.

Bildcollage med elnät och porträtt på Lina Håkansdotter
Svenskt Näringsliv har engagerat en rad myndigheter och forskare som har fått komma med synpunkter både på rapporten som helhet och på den valda simuleringsmodellen och de antaganden som används som utgångspunkt, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur.Foto: Mostphoto/Ernst Henry Photography AB

Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt. Därför har Svenskt Näringsliv initierat projektet Kraftsamling elförsörjning.

Vårt projekt grundades i farhågan att elsystemet skulle drabbas av stora problem på grund av en politik som inte tar ansvar för de utmaningar vi står inför. Detta skulle gå ut över både högt satta klimatambitioner och svenskt välstånd. Den senaste tiden har det blivit tydligt hur hårt pressat det svenska elsystemet är redan nu.

Projektet har en teknikneutral utgångspunkt och verkar utifrån ett användarperspektiv. Vi tar fram underlag för att det ska finnas fossilfri el när vi behöver den, där vi behöver den och till ett konkurrenskraftigt pris. I projektet har många olika intressen fått komma till tals, däribland Svensk Vindenergi.

I arbetet med den rapport som Svensk Vindenergi med flera nämner i sin kritik har vi även engagerat en rad myndigheter och forskare som har fått komma med synpunkter både på rapporten som helhet och på den valda simuleringsmodellen och de antaganden som används som utgångspunkt. Vi kan konstatera att det finns en bred förståelse och acceptans för vårt val av modell.

Det är glädjande med det stora intresse som finns för vårt projekt och för den rapport som kommer att presenteras efter sommaren. Vi ser fram emot fortsatt och saklig debatt när det finns ett färdigt underlag att diskutera utifrån.

DN-Debatt: ”Kärnkraftsintressen bakom Svenskt Näringslivs elrapport”

KlimatProjekt Kraftsamling ElförsörjningElsystemetEl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist