Nya krav i AI-världen

NYHET Publicerad

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan andra typer av jobb. De nya jobben ställer högre krav på kognitiv förmåga och i framtiden måste fler bli bättre på att anpassa sig och lära sig nya saker under arbetslivet. Det menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.

Joakim Wernberg
Foto: Stina Stjernkvist/TT

En stor förändring som ny teknik för med sig på arbetsmarknaden är att lärande behöver betonas mycket mer, enligt Joakim Wernberg på Entreprenörsforum. "Vi måste bli bättre på att anpassa oss genom att lära".

De skräckscenarier som ibland målas upp inte minst när det gäller artificiell intelligens, AI, är inte realistiska, påpekar Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörsforum. AI kan inte programmera om och skala upp sig oreglerat på egen hand och utvecklingen kommer inte att förstöra alla jobb eller leda till någon Terminator-liknande dystopi.

En ny rapport från Entreprenörsforum, Människor, maskiner och framtidens arbete, visar att användningen av AI väntas öka inom alla sektorer i det svenska näringslivet. Men det betyder inte att hälften av alla jobb försvinner som en rapport från forskare vid Oxford hävdade för några år sedan, konstaterar han. Vissa arbeten försvinner men det tillkommer också nya.

– Jobb förstörs inte utan det som händer är att arbete omorganiseras. Vi arbetar på nya sätt och använder tekniken, som vi alltid gjort, som ett verktyg för att bli effektivare. Mängden arbete är i fysikalisk mening oändlig.

Om vissa av medarbetarnas arbetsuppgifter automatiseras måste det inte leda till en personalminskning. De kanske i stället kan ägna den delen av sin tid åt nya uppgifter eller åt att specialisera sig på arbetsuppgifterna de har kvar. 

Den ekonomivetenskapliga forskningen delar ofta upp arbete i analytiska eller kognitiva uppgifter och manuella eller fysiska uppgifter, som i sin tur är rutinbaserade eller icke rutinbaserade. Det som AI och maskiner är särskilt lämpliga att utföra är rutinbaserade uppgifter som dessutom ofta är monotona och tråkiga eller slitsamma.

– När allt mer av det som är rutinbaserat försvinner behöver vi jobba mycket mer kognitivt. Det betyder också att de med manuella fysiska arbeten kommer att jobba mer med icke-rutinbaserade arbetsuppgifter, vilket är mer kognitivt krävande.

Men det är inte enbart manuella uppgifter som automatiseras. Det finns till exempel studier som visar när AI har varit bättre på att diagnostisera cancer och andra åkommor från röntgenbilder än medicinska experter.

– Det betyder inte att AI är en bättre läkare utan att AI är bättre än läkare på att utföra just den uppgiften. Och då kan läkaren i sin tur ägna mer tid åt patienterna.

Hittills har automatisering lett till att jobben som blir kvar och växer är icke-rutinbaserade manuella jobb som förknippas med låg lön och utbildningsgrad, och icke-rutinbaserade kognitiva jobb förknippade med hög utbildningsgrad och lön. Det resulterar i en jobbpolarisering där de båda ändarna av skalan ökar medan mitten minskar – men den behöver inte bli bestående.

– Man kan säga att mitten ersätts av en ny mitt som delvis består av andra arbetsuppgifter och typer av jobb. Andra personer hamnar i mitten när kompetensbehovet förändras. Men det är inte självklart att den som blir av med jobbet på ett ställe automatiskt kan ta ett av de nya jobben.

Det är därför rörelsen på arbetsmarknaden behöver öka och det kontinuerliga lärandet bli bättre, enligt Joakim Wernberg.

– Om alla arbeten blir mindre rutinbaserade och statiska blir de också mer kognitivt krävande. Då behöver vi i större utsträckning anpassa oss och lära genom hela karriären.

Alla kan inte bli programmerare eftersom det är ett yrke som i hög grad automatiseras. Däremot efterfrågas teknisk specialistkompetens kring hur tekniken används på bästa sätt allt mer framöver. Men det gäller även kompletterande icke-tekniska kompetenser, som matematik, logisk analys och komplex kommunikation.

– Förändras arbetsvardagen ofta behöver vi kunna kommunicera med varandra för att klara av förändringar. Alla måste förhålla sig till en högre förändringstakt i arbetslivet.

När det gäller företagens digitaliseringen ligger fokus alldeles för ofta på tekniken och talar om att de måste hänga med i utvecklingen, men det går inte att bygga strategier eller politik för ett nytt teknikbegrepp i taget, slår Joakim Wernberg fast.

– Om man istället fokuserar på hur våra beteenden förändras utifrån den tekniska utvecklingens möjligheter och förutsättningar är det en mycket långsammare process som vi lättare kan förhålla oss till och bygga strategier för.

Om man tänker sig att ett företag är en organisation som löser en viss typ av problem kan digitaliseras ske på tre olika sätt, enligt Joakim Wernberg.

Samma problem löses på samma sätt som tidigare men med ny teknik. Samma problem får en ny lösning som bygger på ny teknik. Eller så börjar företaget med att omformulera problemet som ska lösas, för att sedan fundera på hur lösningen hade utformats om den uppfunnits idag med ny teknik.

– De två senare sätten handlar om anpassning av organisation, processer och arbetssätt för att dra nytta av tekniken, och det säger nästan alla att de ska göra. Men i verkligheten görs det första – man köper ny teknik. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.