Nya krav i AI-världen

NYHET Publicerad

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan andra typer av jobb. De nya jobben ställer högre krav på kognitiv förmåga och i framtiden måste fler bli bättre på att anpassa sig och lära sig nya saker under arbetslivet. Det menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.

Joakim Wernberg
Foto: Stina Stjernkvist/TT

En stor förändring som ny teknik för med sig på arbetsmarknaden är att lärande behöver betonas mycket mer, enligt Joakim Wernberg på Entreprenörsforum. "Vi måste bli bättre på att anpassa oss genom att lära".

De skräckscenarier som ibland målas upp inte minst när det gäller artificiell intelligens, AI, är inte realistiska, påpekar Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörsforum. AI kan inte programmera om och skala upp sig oreglerat på egen hand och utvecklingen kommer inte att förstöra alla jobb eller leda till någon Terminator-liknande dystopi.

En ny rapport från Entreprenörsforum, Människor, maskiner och framtidens arbete, visar att användningen av AI väntas öka inom alla sektorer i det svenska näringslivet. Men det betyder inte att hälften av alla jobb försvinner som en rapport från forskare vid Oxford hävdade för några år sedan, konstaterar han. Vissa arbeten försvinner men det tillkommer också nya.

– Jobb förstörs inte utan det som händer är att arbete omorganiseras. Vi arbetar på nya sätt och använder tekniken, som vi alltid gjort, som ett verktyg för att bli effektivare. Mängden arbete är i fysikalisk mening oändlig.

Om vissa av medarbetarnas arbetsuppgifter automatiseras måste det inte leda till en personalminskning. De kanske i stället kan ägna den delen av sin tid åt nya uppgifter eller åt att specialisera sig på arbetsuppgifterna de har kvar. 

Den ekonomivetenskapliga forskningen delar ofta upp arbete i analytiska eller kognitiva uppgifter och manuella eller fysiska uppgifter, som i sin tur är rutinbaserade eller icke rutinbaserade. Det som AI och maskiner är särskilt lämpliga att utföra är rutinbaserade uppgifter som dessutom ofta är monotona och tråkiga eller slitsamma.

– När allt mer av det som är rutinbaserat försvinner behöver vi jobba mycket mer kognitivt. Det betyder också att de med manuella fysiska arbeten kommer att jobba mer med icke-rutinbaserade arbetsuppgifter, vilket är mer kognitivt krävande.

Men det är inte enbart manuella uppgifter som automatiseras. Det finns till exempel studier som visar när AI har varit bättre på att diagnostisera cancer och andra åkommor från röntgenbilder än medicinska experter.

– Det betyder inte att AI är en bättre läkare utan att AI är bättre än läkare på att utföra just den uppgiften. Och då kan läkaren i sin tur ägna mer tid åt patienterna.

Hittills har automatisering lett till att jobben som blir kvar och växer är icke-rutinbaserade manuella jobb som förknippas med låg lön och utbildningsgrad, och icke-rutinbaserade kognitiva jobb förknippade med hög utbildningsgrad och lön. Det resulterar i en jobbpolarisering där de båda ändarna av skalan ökar medan mitten minskar – men den behöver inte bli bestående.

– Man kan säga att mitten ersätts av en ny mitt som delvis består av andra arbetsuppgifter och typer av jobb. Andra personer hamnar i mitten när kompetensbehovet förändras. Men det är inte självklart att den som blir av med jobbet på ett ställe automatiskt kan ta ett av de nya jobben.

Det är därför rörelsen på arbetsmarknaden behöver öka och det kontinuerliga lärandet bli bättre, enligt Joakim Wernberg.

– Om alla arbeten blir mindre rutinbaserade och statiska blir de också mer kognitivt krävande. Då behöver vi i större utsträckning anpassa oss och lära genom hela karriären.

Alla kan inte bli programmerare eftersom det är ett yrke som i hög grad automatiseras. Däremot efterfrågas teknisk specialistkompetens kring hur tekniken används på bästa sätt allt mer framöver. Men det gäller även kompletterande icke-tekniska kompetenser, som matematik, logisk analys och komplex kommunikation.

– Förändras arbetsvardagen ofta behöver vi kunna kommunicera med varandra för att klara av förändringar. Alla måste förhålla sig till en högre förändringstakt i arbetslivet.

När det gäller företagens digitaliseringen ligger fokus alldeles för ofta på tekniken och talar om att de måste hänga med i utvecklingen, men det går inte att bygga strategier eller politik för ett nytt teknikbegrepp i taget, slår Joakim Wernberg fast.

– Om man istället fokuserar på hur våra beteenden förändras utifrån den tekniska utvecklingens möjligheter och förutsättningar är det en mycket långsammare process som vi lättare kan förhålla oss till och bygga strategier för.

Om man tänker sig att ett företag är en organisation som löser en viss typ av problem kan digitaliseras ske på tre olika sätt, enligt Joakim Wernberg.

Samma problem löses på samma sätt som tidigare men med ny teknik. Samma problem får en ny lösning som bygger på ny teknik. Eller så börjar företaget med att omformulera problemet som ska lösas, för att sedan fundera på hur lösningen hade utformats om den uppfunnits idag med ny teknik.

– De två senare sätten handlar om anpassning av organisation, processer och arbetssätt för att dra nytta av tekniken, och det säger nästan alla att de ska göra. Men i verkligheten görs det första – man köper ny teknik. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.