Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

NYHET Publicerad

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.

Christian Guttmann
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett problem är att svenska AI-experter och mjukvaruingenjörer lämnar landet, enligt Christian Guttmann. "Sverige är en stor nettoexportör av ai-kompetens."

Sverige har många ingenjörer och högskoleutbildade tekniker. Svenskar använder bank-id och swish och kan köpa tjänster i en digital självbetjäningskiosk utanför kassan i livsmedelsbutiken. Det är några exempel på att Sverige ligger långt fram i sin digitalisering.

Men när det gäller de senaste framtidsteknikerna som maskininlärning, artificiell intelligens, robotik, ansiktsigenkänning har det inte skett särskilt mycket i Sverige, enligt Christian Guttmann AI-chef på Tieto och forskare. Han menar att intresset för att investera inom de här områdena är för litet.

– Det är nästan en katastrof när man jämför med de investeringar som görs i många andra länder. Man kan snabbt få en uppfattning om att vi ligger långt framme men det gör vi inte alls.

Han nämner sjukvården som ett område där AI eller maskininlärning sällan används i Sverige, till skillnad från till exempel Japan som kommit långt fram inom robotik. Det används bland annat mycket inom sjukvården där robotar till exempel kan lyfta en patient från en säng till en annan, eller ha en enklare dialog med en äldre person.

I Sverige används nästan uteslutande robotteknik från andra länder.

– Det finns inga svenska produkter för det finns ingen förståelse för att det är viktigt. Massor av pengar investeras i forskning som kanske ger intäkter om 20 år. Det räcker inte för att göra business och skapa nya företag nu.

Han efterfrågar bättre och enklare relationer mellan näringsliv och universitet. Själv är han industriprofessor i Australien, ett land som ser stor nytta med professorer som har ena benet i akademin och det andra i industrin. Men i Sverige är motsvarande tjänst svår att hitta.

 – Som professor förstår jag vad forskning betyder men eftersom jag också arbetar på ett it-bolag förstår jag även vad relevant applikationsforskning är.

För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom teknikområdet framåt behöver regeringen i större utsträckning även bjuda in industripartner, enligt Christian Guttmann. Att regeringen söker mycket kontakt med akademiker ger ett starkt akademiskt perspektiv på utvecklingen i Sverige, men för lite koppling till näringslivet, anser han.

– För att förstå AI och dess affärspotential måste man omge sig med personer som har bra koll på det. Inte bara akademiker utan också personer med industriell erfarenhet.

Han uppmanar också regeringen att börja investera på ett annat sätt. Att inte bara ge pengar till startups utan också till de som ska använda tekniken.

– Även om det satsas mycket pengar och tid på startups och AI-initiativ blir det ändå inte effektivt eftersom de inblandade sällan är industriexperter med praktisk kunskap.

I Kina ger staten pengar till sjukhus som måste gå till utveckling av AI-tillämpningar. Därmed söker de aktivt efter startups som kan hjälpa dem att implementera ai som löser deras problem.

– I Sverige har de som har behoven antingen inga pengar eller inget incitament. Det innebär att även om det finns startups med bra idéer så finns det ingen som kan köpa dem.

Även på företagsnivå behövs mer investeringar, påpekar han och ger råd till de som vill satsa på ai:

– Tänk strategiskt. Många gör inte sin hemläxa. Det krävs en engagerad ledning och styrelse som förstår vad ai betyder och att det är något helt annat än it och programvara.

– Lägg mycket möda på att ta fram bra affärsmodeller. Det går inte bara att stoppa in produkter och tjänster som bygger på AI i företaget och tro att allt ska fungera som tidigare. Vilka flöden påverkas i verksamheten? Hur förändras de anställdas beteende?  

– Rätt it-infrastruktur och data måste finnas på plats. Är inte datat tillgängligt enkelt är det svårt att använda data på rätt sätt och utnyttja AI-systemens kapacitet.

Hur ska företagen se på AI? Ska alla hoppa på tåget?

– Ja, alla måste satsa på AI – annars är det kört. Företag som inte börjar använda smarta algoritmer kommer ganska snabbt bli irrelevanta och få stora problem. AI är lika grundläggande som el eller internet för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt.

Samtidigt är det ett problem att det inte finns tillräckligt med AI-experter och mjukvaruingenjörer som förstår teknologin, affärsmöjligheterna och vad det betyder för samhället. De som får en bra AI-utbildning i Sverige får ofta jobb i USA eller Kina.

– De stannar inte här så det finns inte många kvar. Sverige är en stor nettoexportör av AI-kompetens.

Även företag som har startats i Sverige flyttar ofta eftersom det är svårt att hitta kunder som förstår AI och efterfrågar deras kunskaper.

I Europa finns ingen naturlig förståelse för vad AI betyder och därför försvinner kompetensen snabbt, enligt Christian Guttmann. Hans råd är att bjuda in personer med mycket erfarenhet till Sverige och satsa på att bygga upp den egna kompetensen.

– Sverige måste göras attraktivt som land igen. Regeringen borde göra som hela den finska regeringen – gå en AI-kurs för att lära sig vad konceptet innebär och hur det kan användas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.