Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

NYHET Publicerad

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.

Christian Guttmann
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett problem är att svenska AI-experter och mjukvaruingenjörer lämnar landet, enligt Christian Guttmann. "Sverige är en stor nettoexportör av ai-kompetens."

Sverige har många ingenjörer och högskoleutbildade tekniker. Svenskar använder bank-id och swish och kan köpa tjänster i en digital självbetjäningskiosk utanför kassan i livsmedelsbutiken. Det är några exempel på att Sverige ligger långt fram i sin digitalisering.

Men när det gäller de senaste framtidsteknikerna som maskininlärning, artificiell intelligens, robotik, ansiktsigenkänning har det inte skett särskilt mycket i Sverige, enligt Christian Guttmann AI-chef på Tieto och forskare. Han menar att intresset för att investera inom de här områdena är för litet.

– Det är nästan en katastrof när man jämför med de investeringar som görs i många andra länder. Man kan snabbt få en uppfattning om att vi ligger långt framme men det gör vi inte alls.

Han nämner sjukvården som ett område där AI eller maskininlärning sällan används i Sverige, till skillnad från till exempel Japan som kommit långt fram inom robotik. Det används bland annat mycket inom sjukvården där robotar till exempel kan lyfta en patient från en säng till en annan, eller ha en enklare dialog med en äldre person.

I Sverige används nästan uteslutande robotteknik från andra länder.

– Det finns inga svenska produkter för det finns ingen förståelse för att det är viktigt. Massor av pengar investeras i forskning som kanske ger intäkter om 20 år. Det räcker inte för att göra business och skapa nya företag nu.

Han efterfrågar bättre och enklare relationer mellan näringsliv och universitet. Själv är han industriprofessor i Australien, ett land som ser stor nytta med professorer som har ena benet i akademin och det andra i industrin. Men i Sverige är motsvarande tjänst svår att hitta.

 – Som professor förstår jag vad forskning betyder men eftersom jag också arbetar på ett it-bolag förstår jag även vad relevant applikationsforskning är.

För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom teknikområdet framåt behöver regeringen i större utsträckning även bjuda in industripartner, enligt Christian Guttmann. Att regeringen söker mycket kontakt med akademiker ger ett starkt akademiskt perspektiv på utvecklingen i Sverige, men för lite koppling till näringslivet, anser han.

– För att förstå AI och dess affärspotential måste man omge sig med personer som har bra koll på det. Inte bara akademiker utan också personer med industriell erfarenhet.

Han uppmanar också regeringen att börja investera på ett annat sätt. Att inte bara ge pengar till startups utan också till de som ska använda tekniken.

– Även om det satsas mycket pengar och tid på startups och AI-initiativ blir det ändå inte effektivt eftersom de inblandade sällan är industriexperter med praktisk kunskap.

I Kina ger staten pengar till sjukhus som måste gå till utveckling av AI-tillämpningar. Därmed söker de aktivt efter startups som kan hjälpa dem att implementera ai som löser deras problem.

– I Sverige har de som har behoven antingen inga pengar eller inget incitament. Det innebär att även om det finns startups med bra idéer så finns det ingen som kan köpa dem.

Även på företagsnivå behövs mer investeringar, påpekar han och ger råd till de som vill satsa på ai:

– Tänk strategiskt. Många gör inte sin hemläxa. Det krävs en engagerad ledning och styrelse som förstår vad ai betyder och att det är något helt annat än it och programvara.

– Lägg mycket möda på att ta fram bra affärsmodeller. Det går inte bara att stoppa in produkter och tjänster som bygger på AI i företaget och tro att allt ska fungera som tidigare. Vilka flöden påverkas i verksamheten? Hur förändras de anställdas beteende?  

– Rätt it-infrastruktur och data måste finnas på plats. Är inte datat tillgängligt enkelt är det svårt att använda data på rätt sätt och utnyttja AI-systemens kapacitet.

Hur ska företagen se på AI? Ska alla hoppa på tåget?

– Ja, alla måste satsa på AI – annars är det kört. Företag som inte börjar använda smarta algoritmer kommer ganska snabbt bli irrelevanta och få stora problem. AI är lika grundläggande som el eller internet för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt.

Samtidigt är det ett problem att det inte finns tillräckligt med AI-experter och mjukvaruingenjörer som förstår teknologin, affärsmöjligheterna och vad det betyder för samhället. De som får en bra AI-utbildning i Sverige får ofta jobb i USA eller Kina.

– De stannar inte här så det finns inte många kvar. Sverige är en stor nettoexportör av AI-kompetens.

Även företag som har startats i Sverige flyttar ofta eftersom det är svårt att hitta kunder som förstår AI och efterfrågar deras kunskaper.

I Europa finns ingen naturlig förståelse för vad AI betyder och därför försvinner kompetensen snabbt, enligt Christian Guttmann. Hans råd är att bjuda in personer med mycket erfarenhet till Sverige och satsa på att bygga upp den egna kompetensen.

– Sverige måste göras attraktivt som land igen. Regeringen borde göra som hela den finska regeringen – gå en AI-kurs för att lära sig vad konceptet innebär och hur det kan användas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

ALMEDALEN 2019 Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.