Här tar kvinnorna plats

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.

Margareta Jensen Dickson

"Fortfarande ska rätt person vara på rätt plats men med större öppenhet får vi större mångfald utan att tumma på kompetensen", säger Margareta Jensen Dickson.

Foto: Patrik Olsson

Tre procent. Det var andelen kvinnor i rederibranschen för två år sedan då branschen träffades på en internationell konferens i London. Rederiföretagen uppmanades att snarast vidta åtgärder för att öka andelen kvinnor och ett internationellt program med fokus på jämställdhet skapades. Förra året valde Stena Line att gå med i programmet för samtliga sina åtta regioner och tio länder.

– Vi konstaterade att det inte gick att prata om mångfald innan jämställdheten hade ökat. Vi behöver först och främst hantera det ur ett könsperspektiv, säger Margareta Jensen Dickson, hr-ansvarig på Stena Line.

En rad förändringsaktiviteter drogs igång och för var och en av dem har en person i koncernledningen som ansvarig. Varje region har fått presentera en handlingsplan för att tackla problemet.

Bland annat handlar det om att siffror analyseras noggrannare utifrån ett jämställdhetsperspektiv, policyer och rekryteringsmetoder ses över och cheferna utbildas i mångfald och inkludering. Det är ett önskemål från den högsta ledningen att jobba med de här frågorna, betonar Margareta Jensen Dickson.

– Vår omvärld förändras och vi måste förändras med den. Då gäller det att i alla dialoger medvetandegöra att vi behöver få in oliktänkande, och att ha det på agendan så att vi hela tiden påminns om det.

Målet är att 30 procent av cheferna ska vara kvinnor år 2022. Då ska även 30 procent av de som nyrekryteras vara kvinnor. Och redan nu syns resultat. För två år sedan var 14,6 procent av cheferna en kvinna och idag är det 19 procent.

– Det finns ett starkt stöd hos rekryterande chefer – de vill verkligen att vi ska lyckas. Mycket handlar om en beteendeförändring. Fortfarande ska rätt person vara på rätt plats men med en större öppenhet får vi större mångfald utan att tumma på kompetensen.

När Stena Line exempelvis skulle rekrytera en terminalchef till en av hamnarna fick rekryteringsbyrån det påpekat för sig att kön var oväsentligt.

– Den bästa kandidaten visade sig vara en kvinna och nu har vi för första gången i företagets historia en kvinnlig terminalchef. Det skapar problem om man stänger ute halva arbetsmarknaden.

Jämställdhetssatsningen har mottagits positivt av medarbetarna och en bidragande orsak har enligt Margareta Jensen Dickson varit att Stena Line hela tiden har betonat att en ledig tjänst alltid tilldelas den som mest lämpad kompetensmässigt, oberoende av kön.

Ett sätt att stötta kvinnorna i organisationen är det nätverk som startat för kvinnliga ledare, Women in maritime, för att visa på de karriärmöjligheter som finns för kvinnor på företaget.

Ett mångfaldsråd med medarbetare från koncernens tio olika länder har också bildats. Deltagarna har utsetts utifrån att de har ett eget engagemang på något sätt kring mångfald och jämställdhet och här får de chansen att föreslå vad de anser behöver göras och förändras.

– Vi tittar på hur vi ska exportera svenska värderingar och ledarskap. Det handlar bland annat om familjekänslan, svenskheten och att det är roligt att jobba här – det försöker vi marknadsföra.

Stena Lines hållbarhetsstrategi har fem fokusområden som alla bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling. I våras lanserades jämställdhet och inkludering som det senaste tillskottet, som ska sätta ramarna för företagets värderingar.

– Än så länge har vi inte jobbat så länge med detta men jag tror ändå att uthållighet är en viktig faktor. Varje litet steg skapar en större förändring. 

Företaget har fått positiv uppmärksamhet för sitt arbete även externt.

– Många är nyfikna på hur vi jobbar. Det är en sak att sätta en vision och en strategi men en annan att bli konkret och faktiskt göra något.

Som främsta skäl till att satsningen är så framgångsrik lyfter Margareta Jensen Dickson fram att de aktiviteter som fastställts är så konkreta.

– Vi har brutit ner aktiviteterna och pekat på vad vi vill förändra med dem – ”det här är det vi ska göra”. Det har också spelat stor roll att det finns ett ägarskap i koncernledningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Vi måste vända på tratten” 

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
NYHET Publicerad:

Snabba vägar till ny kunskap

KOMPETENS Korta utbildningar på distans. Det är det företagen vill ha nu, enligt utbildnings-vd:n Maria Scullman. Hon är övertygad om att det fortsätter även efter corona. ”Företagen har gjort den förflyttning som det har pratats om länge – att bli mer digitala och jobba på distans”.
NYHET Publicerad:

Digitalt kompetenslyft för garveriet

DIGITALISERING När corona slog till ställde Ödins garveri på Gotland snabbt om och lanserade en nätbutik. Ägaren Eva Lilja går nu en utbildning om digitalisering inom handeln. ”Det är nyttigt att försöka förstå hur det hänger ihop, var det är viktigt att synas och hur kunder tänker”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.