Här tar kvinnorna plats

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.

Margareta Jensen Dickson

"Fortfarande ska rätt person vara på rätt plats men med större öppenhet får vi större mångfald utan att tumma på kompetensen", säger Margareta Jensen Dickson.

Foto: Patrik Olsson

Tre procent. Det var andelen kvinnor i rederibranschen för två år sedan då branschen träffades på en internationell konferens i London. Rederiföretagen uppmanades att snarast vidta åtgärder för att öka andelen kvinnor och ett internationellt program med fokus på jämställdhet skapades. Förra året valde Stena Line att gå med i programmet för samtliga sina åtta regioner och tio länder.

– Vi konstaterade att det inte gick att prata om mångfald innan jämställdheten hade ökat. Vi behöver först och främst hantera det ur ett könsperspektiv, säger Margareta Jensen Dickson, hr-ansvarig på Stena Line.

En rad förändringsaktiviteter drogs igång och för var och en av dem har en person i koncernledningen som ansvarig. Varje region har fått presentera en handlingsplan för att tackla problemet.

Bland annat handlar det om att siffror analyseras noggrannare utifrån ett jämställdhetsperspektiv, policyer och rekryteringsmetoder ses över och cheferna utbildas i mångfald och inkludering. Det är ett önskemål från den högsta ledningen att jobba med de här frågorna, betonar Margareta Jensen Dickson.

– Vår omvärld förändras och vi måste förändras med den. Då gäller det att i alla dialoger medvetandegöra att vi behöver få in oliktänkande, och att ha det på agendan så att vi hela tiden påminns om det.

Målet är att 30 procent av cheferna ska vara kvinnor år 2022. Då ska även 30 procent av de som nyrekryteras vara kvinnor. Och redan nu syns resultat. För två år sedan var 14,6 procent av cheferna en kvinna och idag är det 19 procent.

– Det finns ett starkt stöd hos rekryterande chefer – de vill verkligen att vi ska lyckas. Mycket handlar om en beteendeförändring. Fortfarande ska rätt person vara på rätt plats men med en större öppenhet får vi större mångfald utan att tumma på kompetensen.

När Stena Line exempelvis skulle rekrytera en terminalchef till en av hamnarna fick rekryteringsbyrån det påpekat för sig att kön var oväsentligt.

– Den bästa kandidaten visade sig vara en kvinna och nu har vi för första gången i företagets historia en kvinnlig terminalchef. Det skapar problem om man stänger ute halva arbetsmarknaden.

Jämställdhetssatsningen har mottagits positivt av medarbetarna och en bidragande orsak har enligt Margareta Jensen Dickson varit att Stena Line hela tiden har betonat att en ledig tjänst alltid tilldelas den som mest lämpad kompetensmässigt, oberoende av kön.

Ett sätt att stötta kvinnorna i organisationen är det nätverk som startat för kvinnliga ledare, Women in maritime, för att visa på de karriärmöjligheter som finns för kvinnor på företaget.

Ett mångfaldsråd med medarbetare från koncernens tio olika länder har också bildats. Deltagarna har utsetts utifrån att de har ett eget engagemang på något sätt kring mångfald och jämställdhet och här får de chansen att föreslå vad de anser behöver göras och förändras.

– Vi tittar på hur vi ska exportera svenska värderingar och ledarskap. Det handlar bland annat om familjekänslan, svenskheten och att det är roligt att jobba här – det försöker vi marknadsföra.

Stena Lines hållbarhetsstrategi har fem fokusområden som alla bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling. I våras lanserades jämställdhet och inkludering som det senaste tillskottet, som ska sätta ramarna för företagets värderingar.

– Än så länge har vi inte jobbat så länge med detta men jag tror ändå att uthållighet är en viktig faktor. Varje litet steg skapar en större förändring. 

Företaget har fått positiv uppmärksamhet för sitt arbete även externt.

– Många är nyfikna på hur vi jobbar. Det är en sak att sätta en vision och en strategi men en annan att bli konkret och faktiskt göra något.

Som främsta skäl till att satsningen är så framgångsrik lyfter Margareta Jensen Dickson fram att de aktiviteter som fastställts är så konkreta.

– Vi har brutit ner aktiviteterna och pekat på vad vi vill förändra med dem – ”det här är det vi ska göra”. Det har också spelat stor roll att det finns ett ägarskap i koncernledningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.