Charlotte Reidhav

"Som chef får jag ett stort ägandeskap för vilket utrymme jag har att ge mina medarbetare och vad jag som chef och arbetsgivare måste ge för att bibehålla min konkurrenskraft", säger Charlotte Reidhav, chef på Eon där chef och medarbetare sätter lönen själva.

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

NYHET Publicerad

STRATEGI Energibranschen är en av de branscher som kommit längst när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.

EFA-konferens

Anders Awad Pettersson på Unionen, Sigrun Malm på Sveriges Ingenjörer och Ulf Nordström på EFA diskuterade processlöneavtal.

Katarina Sigéus Ek

Katarina Sigéus Ek, hr-chef på Eon.

Foto: ADAM IHSE / TT

”Lön, motivation och prestation – hur hänger det ihop?” var rubriken på den konferens som arrangerades av Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA, Unionen och Sveriges Ingenjörer nyligen på Clarion Sign i Stockholm. Hit kom 85 deltagare från olika företag och organisationer för att inspireras, nätverka och utbyta erfarenheter kring lönebildning.

En av programpunkterna handlade om hur Eon sedan 2015 arbetar med ett sifferlöst avtal där chef och medarbetare har fullt mandat att förhandla och sätta lönen vid lönesamtalet. Fackförbunden och hr-organisationen ansvarar för att avtal och process fungerar och uppdateras, och att cheferna får den utbildning och stöd som de behöver.

Hr-chefen Katarina Sigeus Ek förklarade varför Eon flyttat ut ansvaret för lönebildningen så radikalt.

– Vi ville få en större utväxling av lönesättningen och då måste ansvaret ligga på de två som bäst kan bedöma och prata om prestation – chef och medarbetare.

Det blir ett verktyg för chefer i deras ledarskap men också ett sätt att ge medarbetarna hög kvalitet på den typen av samtal, konstaterar hon. De får veta hur prestationen bedöms, vad som ligger bakom deras lön och vad de kan göra för att utvecklas vidare.

– Kvaliteten i samtalet är viktigare än storleken på löneökningen. Det är feedback och hjälp att utvecklas vidare som medarbetare vill ha.

Samtidigt är det en stor uppgift för cheferna, poängterade Katarina Sigeus Ek.

– Vissa chefer säger att det här är det bästa som har hänt dem som ledare men det finns också de som tycker att det har varit svårt.

En av Eons chefer, Charlotte Reidhav, berättade att hennes första lönerevision, innan det nya sättet att arbeta med lönesättningen införts, tyckte hon att det var skönt att ha en siffra att luta sig mot.

– Jag är ganska säker på att jag var dålig på att ge feedback och på att ha lönesamtal. Jag vågade inte ha riktigt ha ärliga dialoger med mina medarbetare.

Men sedan hon fick ett större ansvar för lönesättningen har hon utvecklats betydligt som chef.

– Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt och att göra det på ett ganska enkelt sätt. Jag är övertygad om att det utvecklar chefer, medarbetare och vår affär – det ger mycket energi.  

Cheferna får utbildning och stöd i hur feedback- och lönesamtal ska gå till, vad som ska gås igenom och hur chefen kan hantera det. De får också information bland annat om marknadsläget, om vad som händer i omvärlden.

– Som chef får jag ett stort ägandeskap för vilket utrymme jag har att ge mina medarbetare och vad jag som chef och arbetsgivare måste ge för att bibehålla min konkurrenskraft. Kopplingen mellan affärens ekonomi och lönebildningen blir starkare, säger Charlotte Reidhav.

Katarina Sigeus Ek råder andra företag som funderar på att jobba på samma sätt med sin lönebildning att ”våga hoppa”.

– Börja testa nya sätt att jobba! Ha samtidigt beredskap för att ni kommer att behöva göra justeringar. Var lyhörda och lyssna på varandra för att tillsammans hitta vägen framåt.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert och konferensens moderator, betonade vikten av att utveckla de inblandades roller vid den här typen av förändring. Till exempel när fackliga ombud går från att företräda alla sina kollegor och förhandla om deras löner, till att i stället vara rådgivare och berätta för medlemmarna råd hur de kan resonera inför ett lönesamtal.

– Hur ska man tänka när man ska förflytta sig från förhandlingslogiken till det verksamhetsnära perspektivet? Vad betyder det för min roll? Det är en intressant aspekt för att lyckas med medarbetar- och verksamhetsnära lönebildning.

Ulf Nordström på EFA berättade om drivkraften bakom energibranschens öppna processavtal som kom till för snart 20 år sedan.

– Det var ett gemensamt intresse från EFA, Sveriges Ingenjörer och Unionen att lönesättning bäst görs ute på företagen och inte från centralt håll i Stockholm.

Sigrun Malm på Sveriges Ingenjörer betonade att processavtal kräver en lokal facklig part på företaget för att fungera och att det än så länge är få som har vågat släppa siffran helt.

Enligt Anders Awad Pettersson på Unionen ger den höga fackliga täckningsgraden i branschen helt andra förutsättningar för den här typen av avtal än på annat håll.

– Energiavtalet sticker verkligen ut.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.