Öka kvaliteten och effektiviteten i välfärden

Ett välfärdssystem som levererar kvalitativ vård, skola och omsorg till medborgarna är en grundförutsättning för ett växande näringsliv. Vår välfärd finansieras huvudsakligen av skatter och därför måste det vara så effektivt som möjligt. Konkurrens inom välfärden ger bättre vård till patienter, bättre undervisning till elever och bättre omsorg till äldre.

En äldre dam skrattar tillsammans med en medarbetare på ett äldreboende.
Foto: Jörgen Hildebrandt

De senaste åren har ett antal skattesänkningar genomförts. Trots detta är resurserna till välfärden större än någonsin. En åldrande befolkning, och på kort sikt, en ökad flyktinginvandring sätter ökad press på de offentliga finanserna och gör att en stärkt produktivitet i produktionen av välfärdstjänster är av största betydelse. Samtidigt finns potential att utveckla kvaliteten i vård, skola och omsorg genom bland annat förbättrad styrning och uppföljning och ett stärkt systematiskt kvalitetsarbete hos utförarna.

För att få den utveckling vi behöver inom välfärdssektorn krävs en mångfald av aktörer som verkar under lika villkor. Då kommer de sporra varandra till att skapa en bättre välfärd. Det är en utveckling som gynnar hela samhället.