Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering

  • +46 8 553 431 88

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).