”Vi måste vända på tratten” 

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?

Anders Ferbe

"Branschvalidering tror vi har störst utvecklingspotential. Det går ut på att personer som inte har formella meriter får intyg på att de kan sitt yrke", säger Anders Ferbe.

Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX

– Det är ofta ett utmärkt sätt att kartlägga någons kompetens. Den som har jobbat under många år och kanske bara har ett betyg från en gymnasieutbildning för länge sedan, kan genom validering tillgodoräkna sig kunskaperna från yrkeslivet.  

– Med en nationell standard för validering kan du söka ett jämförbart jobb var som helst förr då vet alla arbetsgivare vad du kan. Det är positivt för individen och blir ett verktyg för att arbetsgivaren ska kunna identifiera vilken utbildning som ska tillföras medarbetaren. 

Vilka är de stora dragen i ert förslag?  
– En del handlar om en långsiktig strategi för validering. Tidigare har det kunnat användas för en mängd olika intyg och kurser men nu har vi försökt ta fram ett gemensamt begrepp för vad validering innebär i Sverige. Vi föreslår också en speciell förordning kring hur validering ska gå till för att det ska bli så bra som möjligt. Det går ut på att förtydliga att det handlar om att erkänna människors kunskaper oavsett hur de har fått dem – via utbildning, jobb eller på annat sätt.  

– Vi fokuserar också på hur valideringen kan användas för att korta kurser inom högskolan. Då behöver de som redan har en viss kunskap inte gå en hel utbildning för att få en examen. Genom att bara komplettera med kunskaperna som saknas kan de snabbt ta sig igenom utbildningen.

– Förutom att det är resursslöseri att som idag behöva gå hela utbildningen gör det att många avstår från att utbilda sig. Validering ska identifiera vad en person kan men också vilka kunskaper som saknas för att utföra vissa arbetsuppgifter.  

Hur ser det ut i näringslivet? 

– En annan del är branschvalidering som vi tror har störst utvecklingspotential. Det går ut på att personer som inte har formella meriter får intyg på att de kan sitt yrke. Parterna i respektive bransch lägger upp strukturerna för valideringen och för de ska att kunna utveckla och förnya sina valideringsinstrument föreslår vi ett statsbidrag till dem.  

– Vi föreslår också att kommunerna ska kunna validera individers tidigare kunskaper och skräddarsy utbildningar åt dem. Det blir effektivare för individerna och mer kostnadseffektivt. 

Vad hoppas ni att det ska leda till?  
– Vi ser ett enormt behov av att en kompetensförstärkning. Tidigare har vi ofta börjat med att utbilda när vi rekryterar men genom att identifiera och nyttja människors kunnande bättre kan företag, organisationer och myndigheter på ett smartare sätt ta tillvara kunskap som redan finns. Det är gynnsamt både ur samhällets och individens perspektiv – kompetensen stärks och fler får chansen att jobba med det de allra helst vill. 

Blir det inte krävande att hålla valideringarna uppdaterade?  
– Jo det tar både tid och resurser, men vad är alternativet? Ska Sverige fortsätta att befinna sig i spetsen av teknikutvecklingen bland de industrialiserade länderna måste vi hela tiden röra oss framåt och ta vara på vår kompetens. Det kommer att uppstå arbetskraftsbrist inom många områden – låt oss då nyttja människors kompetens på ett smartare sätt. Vi har inte råd att låta bli.  

– Genom att samordna valideringssystemet blir det lättare att anpassa utbildningar efter vad människor behöver i stället för att rätta sig efter en läroplan. Vi måste vända på tratten så att utbildningssystem och lärande i jobbet utgår från vad individen kan. Och nu när delegationen har avslutat sitt arbete tar Myndigheten för yrkeshögskolan över arbetet med valideringsfrågorna.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Vi måste vända på tratten” 

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
NYHET Publicerad:

Snabba vägar till ny kunskap

KOMPETENS Korta utbildningar på distans. Det är det företagen vill ha nu, enligt utbildnings-vd:n Maria Scullman. Hon är övertygad om att det fortsätter även efter corona. ”Företagen har gjort den förflyttning som det har pratats om länge – att bli mer digitala och jobba på distans”.
NYHET Publicerad:

Digitalt kompetenslyft för garveriet

DIGITALISERING När corona slog till ställde Ödins garveri på Gotland snabbt om och lanserade en nätbutik. Ägaren Eva Lilja går nu en utbildning om digitalisering inom handeln. ”Det är nyttigt att försöka förstå hur det hänger ihop, var det är viktigt att synas och hur kunder tänker”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.