NYHET8 december 2021

”Prao är ett medel för att säkra vår framtida kompetens”

Många företag kämpar med att hitta personal med rätt kompetens. Hörby Bruk ser prao som en del av lösningen.

Vid ett webbinarium om prao nyligen medverkade bl.a. Gustav Blix, Svenskt Näringsliv och Carina Lonhage, Hörby Bruk. Se inspelningen längre ner i artikeln.

Utanförskapet i Sverige är stort. Bara i Skåne är över 200 000 personer i arbetsför ålder inte självförsörjande. Men samtidigt som en stor del av befolkningen lever utanför arbetsmarknaden har företagen stora svårigheter att hitta den arbetskraft de behöver för att bedriva eller utveckla sin verksamhet. I en undersökning utförd av Svenskt Näringsliv tidigare i år svarade 79 % av de tillfrågade företagen att de har svårigheter att hitta den kompetens som krävs för sina företag. 

Hos tillverkningsföretaget Hörby Bruk, känt bland annat för sina skottkärror, har prao under en längre tid använts som ett av verktygen för att motverka denna utveckling.

Carina Lonhage, inköpschef på Hörby Bruk.

– Vi på Hörby Bruk ser det som en del av vårt samhällsansvar att ta emot elever. Som del av samhället vill vi bidra med detta. Vi ser det också som ett medel för att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen genom att tidigt skapa en relation med eleverna och visa upp vilka typer av yrken det finns hos oss, säger Carina Lonhage, inköpschef på Hörby Bruk.

Utöver att ta emot prao-elever bjuder Hörby Bruk även in femteklassare på studiebesök. Att skapa denna tidiga relation till elever har företaget sett som något mycket gynnsamt.

– För ett par veckor sedan hade vi två prao-elever här som hade varit på studiebesök hos oss när de gick i femman. De kunde fortfarande minnas det besöket och nu har de blivit erbjudna sommarjobb. Det gick från studiebesök till prao och nu sommarjobb, sen får vi se vad som händer efter det, säger Carina Lonhage.

Gustav Blix, policyexpert på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Gustav Blix, policyexpert på Svenskt Näringsliv, ser mycket positivt på hur Hörby Bruk har använt sig av prao som ett verktyg för att förebygga kompetensbrist och skapa en nära och tidig kontakt med elever.

– Dagens elever och de åttondeklassare som ska ut på prao idag, är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är något som Hörby Bruk har tagit till sig. Det behöver inte vara så krångligt att ta in prao-elever, säger Gustav Blix.

Förutom att säkra upp för framtida kompetens vill Carina Lonhage lyfta fram att prao även hos dem har lett till att hela organisationen har blivit starkare. Att medarbetarna får berätta och svara på frågor från elever, menar Carina Lonhage, har lett till en yrkesstolthet hos de anställda.

Carina Lonhages prao-tips:

  • Informera de anställda om att prao-elev är på plats.
  • Var lyhörd för vad eleven intresserar sig utav.
  • Blanda arbetsuppgifterna så att eleven får se flera delar av företaget. Både enkla och lite mer utmanande uppgifter.
  • Viktigt att förstärka och berömma eleven.
  • Bjud eleven på en lunch. Det brukar vara väldigt uppskattat!

Inspelat webbinarium: PRAO – ett led i kompetensförsörjningen

PRAOKompetensförsörjningSKOLA NÄRINGSLIV.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist